Presentasjon av statsbudsjettet 2009
Download
1 / 18

Presentasjon av statsbudsjettet 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Presentasjon av statsbudsjettet 2009. - av statssekretær Jens Revold Tromsø, 7. oktober 2008. Vi tar tak i de store utfordringene Kunnskap er alt!. Forskning og høyere utdanning Tar grep for å møte klimaproblemene Barnehageløftet fortsetter Skolesatsingen fortsetter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentasjon av statsbudsjettet 2009' - kelii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Presentasjon av statsbudsjettet 2009

Presentasjon av statsbudsjettet 2009

- av statssekretær Jens Revold

Tromsø, 7. oktober 2008


Presentasjon av statsbudsjettet 2009

Vi tar tak i de store utfordringene Kunnskap er alt!

 • Forskning og høyere utdanning

 • Tar grep for å møte klimaproblemene

 • Barnehageløftet fortsetter

 • Skolesatsingen fortsetter

 • Vi gjør det i nord – Kunnskap er navet i nordområdesatsingen


Presentasjon av statsbudsjettet 2009

Bruken av petroleumsinntekter opp på 4-prosentbanen.

Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond Utland og strukturelt underskudd. Mrd. 2009-kroner

 • Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 92 mrd. kroner

 • Underskuddet svarer til 4 pst. av fondskapitalen slik denne er anslått i Nasjonalbudsjettet

 • Bruken av oljepenger økes med 14 mrd. kroner

 • Budsjettet bidrar til å øke samlet etterspørsel med en impuls tilsvarende 0,7 pst. av BNP i Fastlands-Norge


Forskning for framtida
Forskning for framtida

 • 1,6 mrd. kroner mer til FoU til 19,7 mrd

 • Realvekst på om lag 4,4 pst.

 • Regionale fond!


Flere kloke hoder
Flere kloke hoder

 • Over 200 nye rekrutteringsstillinger over KD

  • i tillegg 10 mill. kr over NHD

  • 900 stillinger mot 668 – SII mot BII

 • Ny og høyere sats på 800 000 kr per stilling

  • øker med 25 pst.

 • 15 pst. av nye stillinger ved universitetene i 2009 øremerkes kvinner


Mer penger til utstyr
Mer penger til utstyr

 • Forskningsfondet øker med 6 mrd. kr til 72 mrd. kr

  • gir 285 mill. kr i økt avkastning i 2010

  • øremerker 190 mill. kr til permanent finansiering av utstyr

 • 80 mill. kr til utstyr i 2009 som start på langsiktig opptrapping

 • Universitetsmuseene styrkes ytterligere i 2009 (23 mill. kr)


Andre store satsinger
Andre store satsinger

 • 6 mrd. kr til regionale forskningsfond

  • gir 285 mill. kr i avkastning i 2010

  • forskning for regional innovasjon

  • Ekstra vekting Nord Norge

 • Forskningsinstituttene

  • nytt og felles finansieringssystem

  • styrkes med 67 mill. kr til 803 mill. kr

 • Reverserer basiskuttet fra 2007 (289,4 mill. kr)

  • Miljøene i nord rundt + 40 mill. kr ifht

   2007 (27,5 mill. kr UiT)Nordomr dene kunnskap som navet for utvikling
Nordområdene- kunnskap som navet for utvikling

 • Kunnskap om, for og i nordområdene

 • Kunnskapssatsing innen tre områder

  • Nord-Norge

  • Barentsregionen

  • Arktis

 • Ca. 1 mrd 2006 – tom. 2009 – 514 mill. kr økn. fra 2008

 • Samlende pakke framover – stein på stein


Regjeringen leverer i nordomr dene
Regjeringen leverer i nordområdene

 • Helse Nord RHF – totalt 731 mill. kr; 133 Magnussenutvalget og 62 omstillingsmidler

 • Regionale fond – Finnmark, Troms og Nordland. Anslag: 30-40 mill. kr/år fom 2010

 • 5 nye rekrutteringsstillinger øremerkes nordområdene (totalt 22 st. av 200)

 • EnergiCampus Nord (8 mill. kr)

 • FoU på Svalbard- miljø og forskn. betingelsene(5 mill. kr)

 • Trafikkflygerutdanning UiTø (5 mill. kr)

 • Isgående forskningsfartøy (8 mill. kr)

 • Styket oljevernberedskap (88 mill. kr)


Regjeringen leverer i nordomr dene1
Regjeringen leverer i nordområdene

 • Det internasjonale polaråret (IPY) fortsetter

  • 320 mill. kr over 4 år – 80 mill. kr 2009

 • 100 mill. kr til tiltak på tvers av fylkesgrenser

  • forskningsrettet infrastruktur (35 mill. kr)

  • samarbeid FoU-næringsliv (15 mill. kr)

  • reiseliv (50 mill. kr)

 • Styrking av viktige forskningsprogrammer for nordområdene

  • Marin bioprospektering (15 mill. kr)

  • Maroff (30 mill. kr)

  • Mareano (19 mill. kr – opp til 50 mill. kr)

  • 88 mill. kroner til blant annet fornyelse av utstyr på de statlige oljeverndepotene

  • Nytt kompetansesenter for is og klima – NPI – 22 mill. kr


Skole kvalitet i grunnoppl ringen
Skole - Kvalitet i grunnopplæringen

 • Over 2 mrd. kr til kvalitetstiltak i 2009

  • en styrking på om lag 600 mill. kr

 • Kommunene styrkes kraftig også i 2009

  • frie inntekter øker med 4,7 mrd. kr

  • samlede innt. øker med 8,4 mrd. kr

  • realvekst i kommunenes inntektsnivå på 28,6 mrd. kroner fra 2005 til 2009

 • Har et godt grunnlag for en bedre skole med mer læring


Flere l rere l rernes status
Flere lærere – Lærernes status

 • 180 nye studieplasser i lærerutdanningen

 • 150 nye studieplasser i førskolelærerutdanningen

 • 150 studieplasser i ettårig videreutdanning i barnehagepedagogikk

 • Avskr. av studielån med 50 000 kr for praktisk-ped.utd. Forutgående basis i språk eller realfag (20 mill. kr)

 • Varig system for etter- og videreutdanning for lærere og rektorer (400 mill. kr)

 • Mer tilpasset lærerutdanning

 • Om lag 100 mill. kr øremerket tiltak innen lærerutdanning i 2009

 • Stortingsmelding om lærerrekruttering og lærerrollen ved årsskiftet 2008-09


Bedre l ringsmilj
Bedre læringsmiljø

 • Ny rentekompensasjonsordning for skolebygg

  • tar sikte på 15 mrd. kr over 8 år

 • Fysisk aktivitet (49 mill. kr)

 • Forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.–4. trinn (430 mill. kr)

 • Utvider ordningen med gratis læremidler til elever på vg1 (381 mill. kr)

  • gjelder nå hele videregående skole!


Studentboliger l ftene innfris
Studentboliger – løftene innfris

 • 1 000 nye studentboliger i 2009 (70 mill. kr)

  • avhengig av hvor i landet de bygges

  • Tromsø MÅ søke!

 • Kostnadsrammen kan økes med 100 000 kr (700` i større byer) knyttet til miljø, energi og universell utforming


Bedre studentvilk r
Bedre studentvilkår

 • Fødselsstipendet økes fra 40 til 42 uker

 • Utvidet mulighet til støtte ved forsinkelser i studiene for funksjonshemmede studenter

 • Støttesatsene prisjusteres med 3 pst.

  • tilsvarer forventet prisvekst

  • studiestøtten for studenter økes fra 85 000 kr til 87 600 kr

  • SII prisjustering alle år -BII ingen!


Barnehagene
Barnehagene

 • Gigantløftet: (12,4 mrd 2005 – 24,3 mrd 2009)

  • 40 tusen nye barn har fått plass – tot. 265000 barn

  • Dekn.gr 89,5 % (2009) mot 76,2% (2005) av alle barn.

  • Nært 100 % dekn. ut fra søkertall.

 • Oppretter nye studieplasser

 • Viderefører maksimalprisen for foreldrebetaling

  2330 kr/mnd i 2009, reallønnskompensasjon. Stadig nærmere en realpris på 1750 etter 2005-nivå

 • Lovfestet rett til barnehage innføres i 2009

 • Stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagene i 2009


Barnehagene1
Barnehagene

 • Gigantløftet: (12,4 mrd 2005 – 24,3 mrd 2009)

  40 tusen nye barn har fått plass – tot. 264000 barn

  Dekn.gr 89,5 % (2009) mot 76,2% (2005) av alle barn. Nært 100 % dekn. ut fra søkertall.

 • Oppretter nye studieplasser

 • Viderefører maksimalprisen for foreldrebetaling

  2330 kr/mnd i 2009, reallønnskompensasjon. Stadig nærmere en realpris på 1750 etter 2005-nivå

 • Lovfestet rett til barnehage innføres i 2009

 • Stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagene i 2009