slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PETRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PETRA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

PETRA - PowerPoint PPT Presentation

kelii
271 Views
Download Presentation

PETRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antikkent PETRA Jordan Müzik:Fairouz-habaytak tansi Adem Varol

 2. Yerli ve Turist

 3. Bedevi çadırı

 4. Vadi-i Rum ( Roma Vadisi )

 5. Süsler yakışmış

 6. Baba oğul

 7. Roma Tiyatrosu

 8. Taşın damarları

 9. İkram

 10. Petra - Taş odalar

 11. Havalı Turist

 12. Burada insanlar yaşadı

 13. Koruma

 14. Çöl Bitkileri

 15. Petra hatırası

 16. Beklemek

 17. Çöl ateşi