nasilje nad enama kao zdravstveni problem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NASILJE NAD ŽENAMA KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
NASILJE NAD ŽENAMA KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

NASILJE NAD ŽENAMA KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

NASILJE NAD ŽENAMA KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM. DOC. DR JELENA RADULOVIĆ INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CG. ZDRAVLJE. - uzajamna interakcija društvenih, psihičkih, bioloških uticaja ZDRAVLJE ŽENA - specifične potrebe – rodni pristup

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NASILJE NAD ŽENAMA KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nasilje nad enama kao zdravstveni problem

NASILJE NAD ŽENAMA KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM

DOC. DR JELENA RADULOVIĆ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CG

zdravlje
ZDRAVLJE
 • - uzajamna interakcija društvenih, psihičkih, bioloških uticaja

ZDRAVLJE ŽENA

 • - specifične potrebe – rodni pristup
 • - ugrožava: nejednakost među polovima polno nasilje,siromaštvo,diskriminacija..
unaprje ivanje zdravlja ena
Unaprjeđivanje zdravlja žena:

- dobrobit zajednice

- najekonomičnija investicija:

 • -        zdravija djeca,
 • - bolje zdravlje porodice,
 • - ženska radna snaga veća za 20%,
 • -         veća produktivnost rada,
 • -        manje siromaštvo,
 • - manji zdravstveni troškovi
polno odre eno nasilje
POLNO ODREĐENO NASILJE
 • Nasilje- instrument dominacije i moći

- u širokom spektru ljudskih odnosa

 • Najčešći a najskriveniji vid nasilja je

nasilje muškaraca nad ženama

 • uslovljeno nejednakom moći među polovima.
 • podržano naslijeđenim iskustvom patrijarhalne moći,
n asilj e nad enama
Nasilje nad ženama
 • najčešći vid ugrožavanja ženskih ljudskih prava
 • ugrožava fizičko i mentalno zdravlje žene
 • najčešći uzrok povreda kod žena
 • reprodukuje se na potomstvo
 • iz privatne sfere prenosi se na javnu sferu.
definicija
definicija
 • - svaki akt polno zasnovanog nasilja koji dovodi do fizičke, seksualne, ili psihičke štete ili patnje žena,
 • - prijetnja istim takvim radnjama
 • - ograničenje ili proizvoljno lišavanje slobode.
o blici nasilja nad enama
Oblici nasilja nad ženama
 • fizičko(udaranje, premlaćivanje, davljenje, mučenje, ubistvo itd.),
 • seksualno(svaka seksualna aktivnost bez pristanka),
 • psihološko(izrugivanje, prigovori, prijetnje, javni napad),
 • ekonomsko(nejednaka kontrola nad pristupom zajedničkim resursima),
 • duhovno nasilje(napad na kulturalna ili religijska uvjerenja).
r asprostranjenost
Rasprostranjenost
 • -95% žrtava NP su žene
 • -svakih 9 sekundi u US jedna žena
 • -4 000 000 žena godišnje je napadnuto
 • -svakog dana 4 žene su ubijene
 • -37% svih žena ima iskustvo udaranja
u crnoj gori
u Crnoj Gori:
 • svaka četvrta žena navela da je muž tukao,
 • 36% je doživljavalo prijetnje I pogrde
 • emocionalno maltretiranje djece u 17% ,
 • fizičko maltretiranje djece kod 13%
 • ekonomsko ugrožavanje -svaka četvrta
 • Žene alkoholičara -visoko značajna razlika
sos telefon podgorica
SOS telefon Podgorica
 • mentalno nasilje u 83,7% slučajeva,
 • fizičko nasilje u 81,8%
 • ekonomsko nasilje u 37,4%.
 • nasilje svake vrste istovremeno 12,4%
 • svaka treća žena - izbacivanje iz stana,
 • svaka peta -prijetnju ubistvom
 • svaka deseta -pokušaj ubistva.
po inilac nasilja
Počinilac nasilja

preko 95% slučajeva muškarac

Rizični faktori:

Intrapersonalni elementi:nisko samopoštovanje,depresija,niska tolerancija stresa...

Interpersonalni elementi:posesivnost,ljubomora,siromašna komunikacija...

Elementi okruženja: nasilje u roditeljskoj porodici,alkoholizam...

rizi ni faktori
Rizični faktori

Psihološki faktori:asocijalna ličnost, agresivnost,emocionalna nestabilnost...

Situacioni faktori: raspolaganje oružjem, razvod braka, sporno čuvanje djece,skorija eskalacija nasilja...

nasilje i ensko zdravlje
Nasilje i žensko zdravlje

VISOK RIZIK FIZIČKE I MENTALNE TRAUME

 • reproduktivno zdravlje
 • psihičko zdravlje
 • mentalno zdravlje
 • povećana upotreba zdravstvenih usluga
 • ekonomska šteta – udar na ekonomiju
 • posljedice uticaja na djecu
razlog zdr avstvenih problema
razlog zdravstvenih problema:
 • šest puta je češća pomoć psihijatra
 • pokušaj samoubistva je četiri puta češći
 • trećina pretučenih žena pati od depresije
 • češće u riziku od zloupotrebePAS,
 • svaka treća žena u hitnoj je žrtva nasilja
 • 65% opasnih povreda rezultat nasilja
 • povećana smrtrnost– ubistva i samoub.
neposredni simptomi fizi kog zlostavljanja
Neposredni simptomi fizičkog zlostavljanja
 • ozljede na licu
 • ozljede na grudnom košu, abdomenu,
 • hematomi i ogrebotine po tijelu,
 • iščašenja, napukline ili lomovi kostiju,
 • opekotine različitih stepena,
 • ozljede nožem ili drugim predmetima,
 • unutrašnje povrede- krvarenja,
 • vidljivi tragovi gušenja na vratu,
 • izbijeni zubi,
 • povrede bubne opne,
seksualno zlostavljanje ena
Seksualno zlostavljanje žena
 • u 40% slučajeva- fizičke povrede:
 • abrazije i kontuzije na grudima, nosu i licu,
 • vaginalna i perinealna oštećenja,
 • polno prenosive bolesti, klamidija i gonoreja, SIDA i dr.,
 • oko 5% žena neplanirano trudno.
psihi ke posljedice
Psihičke posljedice
 • napetost, nemir, osjećaj slabosti i nemoći,
 • osjećaj straha, stida, krivice
 • samozanemarivanje
 • gubitak samopouzdanja
 • neurotske reakcije (depresivnost, panike)
 • poremećaji spavanja (nesanice, more)
 • poremećaji ishrane
 • zloupotreba alkohola i droge,
psihi ke posljedice1
Psihičke posljedice
 • dezorijentacija
 • osjećaj rastresenosti,
 • nedostatak tolerancije i strpljenja,
 • agresivnost prema sebi i drugima,
 • pokušaj suicida,
 • seksualne poteškoće
 • posttraumatski stresni poremećaj.
hroni ni zdravstveni problemi
Hronični zdravstveni problemi
 • umor
 • gastrointestinalne smetnje,
 • predmenstrualni simptomi,
 • bol u mišićima,
 • anemija,česte glavobolje i migrene,
 • inkontinencija,prolivi,
 • respiratorni problemi,
 • prerani porođaj sa niskom tjelesnom težinom djeteta
p r evencija nasilja prevencija bolesti
Prevencija nasilja=prevencija bolesti
 • podrška žrtvi
 • legalna pomoć i sudska reforma (kriminaliziranje zlostavljanja, zakoni i politike hapšenja, alternativne sankcije, politika države za sve žene, tretman nasilnika)
 • zdravstveni servisi za intervenciju
 • napori u zajednici (dobrovoljni rad, koordinirane intervencije u zajednici,preventivne kampanje, školski programi,
principi dobre prakse
Principi dobre prakse
 • akcije na svim nivoima
 • uključivanje žena u prevenciju
 • promjene institucionalne kulture
 • multisektorski pristup

Preporuke

 • istraživanja
 • jačanje izvora informisanja i podrške
 • koordinacija sa drugim programima,
 • ulaganje u primarnu prevenciju