n rodn s vtp v r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národní síť VTP v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národní síť VTP v ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Národní síť VTP v ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Národní síť VTP v ČR. 15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR 27.7.1990. Inovace – INOVAČNÍ PROCES. výzkum (idea) vývoj (různé stupně vývoje) výroba a užití (finalizace procesu završená prodejem) INOVACE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Národní síť VTP v ČR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n rodn s vtp v r

Národní síť VTP v ČR

15let činnosti

Společnosti vědeckotechnických parků ČR

27.7.1990

inovace inova n proces
Inovace – INOVAČNÍ PROCES
 • výzkum (idea)
 • vývoj (různé stupně vývoje)
 • výroba a užití (finalizace procesu završená prodejem)
 • INOVACE
 • je tedy více než pouhá idea. Je to implementace která uvádí prvotní nápad (ideu) do života.
 • Nezaměňujme ji ani s kreativitou (ta je dovedností) ani s ideou. Ty samostatně nedokáží rozvinout tvůrčí myšlenky k naplnění inovace.
inova n infrastruktura
InovačníINFRASTRUKTURA

Inovační proces vyžaduje pro svůj životní cyklus

 • kapitálovou podporu
 • vhodné prostředí, které umožňuje ověření a realizaciinovačních záměrů.

Výzkum – vývoj - výroba a užití, nejsou izolovanými procesy. Mají:

 • vazby na vnější okolí
 • průniky mezi sebou samými.

Zde jsou zdroje možných, a v průběhu inovačního procesu reálných problémů. Jejich nakupením vzniká vážné riziko krachu projektu.

 • INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA

dynamické prostředí, sloužící k systémovému ošetření inovačního procesu (taktéž dynamického).

v deckotechnick parky
Vědeckotechnické parky

Jsou jedním z významných subjektů, poskytujících tuto systémovou podporu. Jsou zaměřeny na:

 • rozvoj inovačního podnikání
 • transfer technologií
 • podporu malých a středních firem inovačního charakteru.

Název vědeckotechnický park (VTP) je používán od založení Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR 27.7.1990) a zahrnuje, v podmínkách ČR, tři hlavní druhy VTP:

- vědecký park

- technologický park (centrum)

- podnikatelské a inovační centrum.

VTP je tedy subjekt orientovaný do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání.

Základními funkcemiVTP jsou funkce inkubační a inovační.

syst m inova n ho podnik n v r
Systém inovačního podnikání v ČR

Je základem inovační infrastruktury ČR

Tvoří jej čtyři základní skupiny partnerů:

 • Hlavní partneři
 • Vybrané ústřední orgány státní správy
 • Sdružení dle zákona 83/90 Sb. a další partneři – členové AIP ČR
 • Podnikatelské subjekty

http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp

spole nost v deckotechnick ch park r
Společnost vědeckotechnickýchparků ČR

Z minulosti žít nelze, ale na dobrých základech, v minulosti položených, stavět lze.

1990 - definice VTP

- založení SVTP ČR 27.7.1990

1991 - regionální setkávání a semináře pořádané SVTP ČR

- založení prvních VTP

- dohoda s VTO (Rakousko)

1992 - 1. tištěný katalog VTP ČSFR dle stavu k 30.9.1992

- rok projektů VTP, Využití VTP při uskutečňování strukturálních změn

- návrh projektu PARK

1993 - založení AIP ČR 23.6.1993, SVTP ČR byla zakládajícím členem

- příprava akreditaceVTP SVTP ČR

akreditace vtp svtp r
AkreditaceVTP SVTP ČR

Vývoj počtu připravovaných a provozovaných VTP byl od roku 1990 značně dynamický. Ne každý z nich plnil stanovená kritéria. Proto od 9.2.1994 akredituje SVTP ČR jednotlivé VTP:

 • sleduje plnění hlavních funkcí (inovační, inkubační)
 • sleduje příčiny případného neplnění hlavních funkcí
 • zaměřuje se na odstranění těchto příčin.
akreditace vtp svtp r pokra ov n
AkreditaceVTP SVTP ČR pokračování

Podmínky akreditace VTP SVTP ČR:

Základní podmínky akreditace:

- vyřešení otázky majitel – zakladatel – provozovatel

 • funkční inkubátor malých a středních inovačních firem
 • kvalitní technické a poradenské služby
 • VTP je aktivní součástí inovační infrastruktury v regionu

Další podmínky akreditace:

 • Transfer technologií v daném VTP
 • Výchova k inovačnímu podnikání
 • VTP je členem SVTP ČR
spole nost v deckotechnick ch park r1
Společnost vědeckotechnickýchparků ČR

1994 - 1. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1994

- 1. katalog VTP SVTP ČR dle stavu k 30.9.1994

1995 - zahájení projektu Národní síť VTP ČR

- 2. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1995

- členství v IASP

1996 - 3. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1996

- 2. tištěný katalog VTP SVTP ČR dle stavu k 30.9.1996

1997 - 4. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1997

- elektronický katalog VTP SVTP ČR , v rámci domovské stránky

n rodn s vtp v r1
Národní síť VTP v ČR

Cílem snahy SVTP ČR bylo hledat funkční způsob, jak přispívat k vytváření inovační infrastruktury ČR i regionů a jak do tohoto procesu aktivně začlenit sebe, VTP ČR a jejich inovační firmy.

Byla definována množina funkcí, reprezentující toto aktivní začlenění.

Základní funkce NS VTP ČR:

- být součástí inovační infrastruktury ČR

- zkvalitnění inkubační a inovační funkce jednotlivých VTP

 • technologický marketing
 • transfer technologií
 • výchova k inovačnímu podnikání
 • spolupráce se zahraničními sítěmi (multilaterární, bilaterární)

Kritéria pro vstup VTP do Národní sítě VTP v ČR:

 • Akreditovaný VTP
 • Člen SVTP ČR
elektronick katalog vtp svtp r
Elektronický katalog VTP SVTP ČR

Budování NS VTP v ČR ale především shromažďování, aktualizace a distribuce dat o VTP a o jejich inovačních firmách v rámci této sítě, nás vedla k vytvoření elektronického katalogu VTP SVTP ČR.

Co tento katalog umožňuje? Především je interaktivní s možnostmi:

 • Zakládat záznamy o VTP a jeho inovačních firmách
 • Udržovat tyto záznamy v aktuálním stavu, kdykoliv
 • Vyhledávat v něm informace na základě zadaných kriterií a jejich kombinací (geografických i podle oborových nebo odvětvových)
 • Má nadřazeno regionální členění
 • Je jedním ze zdrojů dat pro Technologický profil ČR

www.svtp.cz/katalog_uvod.php

vtp v regionech region ln sekce svtp r
VTP v regionech – regionální sekce SVTP ČR

Systém inovačního podnikání v regionech musí být odvozen z obecných zákonitostí fungování Systému inovačního podnikání v ČR.

Proto SVTP ČR ustavila v roce 2001 své regionální sekce

 • Za každou z nich zodpovídá jeden člen výboru SVTP ČR
 • struktura sekcí kopíruje regionální uspořádání ČR
 • Sekce koordinují spolupráci VTP v daném regionu
 • aktivně se podílejí na iniciování a tvorbě RIS
 • Jejich partnery jsou regionální subjekty:

- regionální samosprávy

- Hospodářské komory

- Regionální rozvojové agentury

- Vysoké školy, apod.

vtp v regionech region ln sekce svtp r pokra ov n
VTP v regionech – regionální sekce SVTP ČR, pokračování

Přínosy spolupráce pro region:

 • Do budování inovační infrastruktury regionu vkládají VTP své know-how podpořené prací v NS VTP ČR. Též je nepopiratelný přínos v praktickém zaměření VTP – mají za sebou projekty, jejich realizace, včetně jejich administrace.

Přínosy spolupráce pro VTP:

 • V rámci této platformy mohou VTP předkládat vlastní projekty (např. pro OPPP) a požádat o kofinancování z prostředků regionu
 • To jim umožní dosáhnout na celkově vyšší dotaci ze strukturálních fondů EU
 • Region finančně podporuje především ty projekty, které zapadají do celkové inovační strategie regionu - v rámci platformy lze prosadit.
n rodn s vtp r
Národní síť VTP ČR

Současnost 2005:

 • 8. etapa akreditace VTP ČR dle stavu k 31.12.2005
 • Podpora VTP v OPPP – program Prosperita
 • Práce regionálních sekcí SVTP ČR na přípravě a realizaci RIS

Jak dál 2006 - :

 • Podpora VTP v rámci strukturálních fondů EU (nové plánovací období)
 • Práce na přípravě a realizaci komunikačních prostředků uvnitř i vně NS

- spolupráce s CESNET 2 na vysokorychlostním propojení VTP

- získání podpory orgánů státní správy pro jeho realizaci

- sdílení výkonných distribuovaných výpočetních kapacit, databází, videokonference, apod.

n rodn s vtp r z v r
Národní síť VTP ČR - závěr

Děkuji Vám za pozornost.

Jaroslav Lakomý

lakomy@svtp.cz