slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovní list PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovní list

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
keith-jensen

Pracovní list - PowerPoint PPT Presentation

88 Views
Download Presentation
Pracovní list
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_40_06 Pracovní list www.zlinskedumy.cz

 2. OHÝBÁNÍ • Princip ohýbání • Technologické zásady • Výpočty • Příklady ohýbání Téma : Výroba nenormalizovaných polotovarů Určeno pro žáky středních průmyslových škol

 3. Do jaké části strojírenské technologie patří ohýbání?

 4. Princip ohýbání Ohýbání patří mezi tváření materiálů za studena. K ohybu dochází plastickou deformací materiálu, u kterého se vnější vlákna prodlužují a vnitřní zkracují. Mezi nimi leží tzv. neutrální vrstva, ve které je nulové napětí (nedeformuje se).

 5. Ohýbání Ohýbání provádíme na lisech pomocí ohýbacích nástrojů – ohýbadel.

 6. Technologické zásady • Poloměr ohybu - Rmin=k.t • Osa ohybu kolmá na směr vláken • Odpružení materiálu – 4 až 15 ° • Vzdálenost děr od kraje ohybu • Určení délky polotovaru – z polohy neutrální vrstvy Koeficient k pro výpočet R min

 7. Technologické zásady Úhel odpružení: měkké materiály: 0 až 4° tvrdé materiály: až 15°

 8. Technologické zásady

 9. Výpočty Ohýbací síla: Σ Fy = 0 FO – FA - FB = 0 Σ M = 0 FB.L – FO.x = 0 Určení délky polotovaru: l2 = . (R2 + x.t) .ρ2 =

 10. Příklady ohýbání

 11. Příklady ohýbání

 12. Příklady ohýbání Ohýbání na ohraňovacích lisech

 13. Příklady ohýbání Lemování plechu

 14. Příklady ohýbání Zakružování

 15. POUŽITÉ ZDROJE • HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN 80-718-3262-6. • FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-0609-5. • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie 2. Praha: SNTL, 1979, 404 s.