n rodn parky r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národné parky ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národné parky ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Národné parky ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom. Národné parky ČR. Vypracovala: Michaela Mravcová. Obsah prezentácie. Národný park Šumava Krkonošský národný park Národný park Podyjí Národný park České Švýcarsko. Národný park Šumava.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Národné parky ČR' - keith-jensen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah prezent cie
Obsah prezentácie
 • Národný park Šumava
 • Krkonošský národný park
 • Národný park Podyjí
 • Národný park České Švýcarsko
n rodn park umava
Národný park Šumava
 • je chránené územie v Česku, ktoré sa nachádza na juhozápade krajiny v Plzeňskom a Juhočeskom kraji u hraníc s Nemeckom
 • bol založený z dôvodu ochrany územia pohoria Šumava
 • NP vznikol v roku 1991 na území pôvodnej CHKO Šumava
 • v roku 1990 získalo územie(skoro celé územie) štatút biosférickej rezervácie UNESCO
 • medzinárodnou úniou na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) bola Šumava zaradená do Červenej knihy ekosystémov
n rodn park umava1
Národný park Šumava
 • väčšinu územia pokrývajú lesy, na území parku sa rozkladajú rozsiahle rašeliniská, smrekové a bukové pralesy, horské lúky
 • sú tam aj divoké rieky a ľadovcové jazerá
 • v oblasti pramení najväčšia rieka Česka Vltava a divoká rieka Vydra
 • medzi známe ľadovcové jazerá patrí Plešnéjezero a Černéjezero
 • typické pre oblasť je aj Šumavské rašelinisko, ktoré bolo podľa Ramsarskejkonvencie zaradené medzi mokrade medzinárodného významu
kr kono sk n rodn park
Krkonošský národný park
 • je chránené územie na severovýchode Česka blízko hraníc s Poľskom
 • územie z väčšej časti spadá do geomorfologických celkov Krkonoše(konkrétne podcelky Krkonošské hřbety, Krkonošské rozsochy a Vrchlabská vrchovina) a Krkonošské podhůří
 • bol založený 17. mája 1963 a v roku 1986 bol park rozšírený o ochranné pásmo
 • park vyhlásili 4 roky po tom ako bol v Poľsku založený Karkonoski Park Narodowy
 • v roku 1992 boli český a poľský národný park zaradený do biosférickej rezervácie UNESCO
n rodn park podyj
Národný park Podyjí
 • je chránené územie v Česku v Juhomoravskom kraji, medzi mestami Znojmo a Vranov nad Dyjí
 • bol založený s cieľom chrániť lesy pozdĺž toku rieky Dyje
 • rozlohou je najmenším parkom v Česku
 • z väčšej časti patrí do geomorfologického celku Českomoravská vrchovina a východná časť zasahuje do Dyjsko-svrateckéhoúvalu
 • rieka Dyje tečie parkom
 • v roku 1991 sa časť tohto územia s rozlohou 63 km² stala Národným parkom
 • územie je z veľkej časti pokryté lesmi, napríklad pôvodné bučiny s jedľou a tisom a na východe dubovo-hrabové porasty
n rodn park esk v carsko
Národný park České Švýcarsko
 • je chránené územie na severe Ústeckého kraja (medzi obcami Hřensko a Chřibská)pri hraniciach s Nemeckom, kde priamo susedí s Národným parkom SächsischeSchweiz
 • územie patrí do geomorfologického celku Děčínskavrchovina
 • bol založený z dôvodu ochrany skalných miest a miestnej fauny a flóry
 • oblasti sa vyskytujú viaceré skalné útvary - steny, brány a veže, ktoré vystupujú nad súvislé lesy
 • Významné toky v parku sú Kamenice, Křinice a Labe, ktorá vytvára skalnatý kaňon
zdroje
Zdroje
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_park_%C5%A0umava
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%BD_park
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_park_%C4%8Cesk%C3%A9_%C5%A0v%C3%BDcarsko
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:N%C3%A1rodn%C3%A9_parky_v_%C4%8Cesku