pa vald bu sadarb ba latvij n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pašvaldību sadarbība Latvijā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Pašvaldību sadarbība Latvijā - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Pašvaldību sadarbība Latvijā. Dina Bite Latvijas Universitāte Promocijas darbs socioloģijas programmā «Pašvaldību sadarbība Latvijā» 2011. Sadarbība -. «strādāšana kopā, lai radītu daudz pārāku rezultātu par to, kādu atsevišķi darbojušies indivīdi jebkad varētu sasniegt» (D.Pollard, 2004)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pašvaldību sadarbība Latvijā' - keira


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pa vald bu sadarb ba latvij

Pašvaldību sadarbība Latvijā

Dina Bite

Latvijas Universitāte

Promocijas darbs socioloģijas programmā «Pašvaldību sadarbība Latvijā» 2011

sadarb ba
Sadarbība -
 • «strādāšana kopā, lai radītu daudz pārāku rezultātu par to, kādu atsevišķi darbojušies indivīdi jebkad varētu sasniegt» (D.Pollard, 2004)
 • Sadarbības augstākā pakāpe – apvienota struktūra, kompleksa kultūra, integrētas stratēģijas, kolektīvi mērķi (Gajda, 2004)
 • Sadarbība kā resurss, iespēja.
visp r jas sadarb bas priek roc bas
Vispārējas sadarbības priekšrocības:
 • Ļauj pielāgoties apkārtējās vides izmaiņām, viegli un ātri ieviest izmaiņas valsts pārvaldē;
 • Ļauj apvienot divas būtiskas vērtības – racionāla pārvaldība un vietēja pārvaldība (Hulst, van Monfort, 2007)
 • Efektivitāte, laika un izmaksu ietaupījums, inovatīvi, ekstraordināri rezultāti(Pollard, 2005)
 • Apvienošanās, lai konkurētu lielākā mērogā (van den Berg, Braun, 1999)
specifiskas sadarb bas priek roc bas
Specifiskas sadarbības priekšrocības:
 • efektīvākais un lētākais veids, kā ieviest jaunu pakalpojumu (vairākas pašvaldības kopā algo noteiktas, relatīvi sarežģītas jomas speciālistu);
 • samazinās pakalpojumu izmaksas un, iespējams, paaugstinās pakalpojumu sniegšanas līmenis;
 • vienkāršāk risināmas problēmas, kas saistītas ar pierobežu (piemēram, piesārņojuma jautājumi jārisina plašākā mērogā);
 • atsevišķas pašvaldību struktūrvienības var koordinēt savu darbību noteiktā jomā;
 • pašvaldībām ir iespēja sakārtot nevienlīdzīgus maksājumus par pakalpojumiem (Lawrence, 2007).
sadarb bas paz mes
Sadarbības pazīmes:
 • Informācijas apmaiņa;
 • Kopīga mācīšanās, labo prakšu pārņemšana;
 • Kopīga plānošana;
 • Kopīga rīcība;
 • Kopīgs risks (Gordon, 2007)
pa vald bu sadarb ba latvij1
Pašvaldību sadarbība Latvijā
 • Kvalitatīvā pētījuma pieeja (2006-2011)
 • Daļēji strukturētas intervijas ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem, citiem sociālajiem aģentiem (60 intervijas 40 pašvaldībās)
sadarb bas iemesli
Sadarbības iemesli:
 • Likumdošanā noteikti (savstarpējie norēķini, ES projekti);
 • Brīvprātīgi (dalība apvienībās, asociācijās, funkciju deleģēšana, noteiktas problēmas risināšana, pieredzes apmaiņa).
sadarb bas pa bas
Sadarbības īpašības:
 • Informatīva rakstura apmaiņa;
 • Atšķirīga attieksme pret sadarbību politiķiem un speciālistiem;
 • Ciešāki kontakti ar līdzīga lieluma pašvaldībām, bijušo rajonu robežās;
 • Relatīvi maznozīmīgas jomas;
 • Sadarbība, pirmkārt, tiek asociēta ar sadraudzības pilsētām ārvalstīs;
 • Racionāli determinēta, epizodiska

“Viss ir atkarīgs tomēr no tās politiskās gribas. Kad vajag, tad mēs to atceramies, kad nav izdevīgi, mēs to piemirstam” (pašvaldības vadītājs, 2010)

 • Neformālu kontaktu nozīmība.
sadarb ba konkurence norobe o an s
sadarbība/konkurence/norobežošanās
 • Norobežošanās kā pamatstratēģija

«kaimiņi pie mums ..., bet mēs ar viņiem nesadarbojamies. Nevajag sadarboties» (sociālā dienesta darbinieks, 2010)

 • Sadarbība kā rezerves variants

«neviens to labprātīgi nedarīs» (eksperts, 2011)

 • Konkurence par iedzīvotājiem, investīcijām, dotācijām, projektiem, valsts pārvaldes iestādēm.
sadarb bas stimuli
Sadarbības stimuli:
 • Atsevišķu indivīdu iniciatīva, harizma;
 • Iespēja «mācīties» (apgūt, pieņemt) sadarbību;
 • ES finansējuma pieejamība

„Mums ir šausmīgi smags birokrātiskais šķērslis – pat projektos ejot vienai jābūt galvenai. Līdz ar to pazūd vispār sadarbības jēga. Ja viena pašvaldība ir galvenā, tad sadarbības nav!”(eksperts, 2011)

 • Reģionālā identitāte;
 • ATR (rajonu padomju likvidēšana);
 • Ierobežoti finansiāli resursi.
sadarb bas r i i
Sadarbības šķēršļi I
 • Pašvaldību finansiāla atkarība no politiskajām partijām;

Kad es nolēmu, ka es arī gribu nevis skatīties, ka citiem dāvā, tad es sāku atsaukties uz partiju uzaicinājumiem par zināmu samaksu” (pašvaldības vadītājs, 2009)

 • Valsts institūciju radīti šķēršļi (pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds, ienākumu nodokļa sadale starp pašvaldībām, «darbības imitēšana» valsts institūcijās, kontrolējošo funkciju dominēšana, nekonsekventa plānošanas prakse, nesakārtota valsts iestāžu struktūra un funkcijas;
sadarb bas r i ii
Sadarbības šķēršļi II
 • Neformālu kontaktu nozīmība

«Ja uzraksti projektu un augšā nav, kas aizstāv, starp koalīcijām kaut kādas saskaņas, kas pavirza viens otru, tad nav jēgas rakstīt.. nav jēgas» (pašvaldības vadītājs, 2010)

 • Sociāli faktori (grūti vienoties, neuzticēšanās, skaudība, «mentalitāte»);
sadarb bas ieguvumi
Sadarbības ieguvumi:
 • Ekonomiski (lētāki, efektīvāki, kvalitatīvāki pakalpojumi, paaugstinās konkurētspēja, var piesaistīt nozīmīgākus projektus);
 • Politiski (varas pārdales mehānisms);
 • Sociāli (paplašinās, nostiprinās sociālie kontakti, paaugstinās cilvēkkapitāls un sociālais kapitāls, veidojas kopiena)
secin jumi
Secinājumi:

Sadarbības izmaksas > sadarbības ieguvumi

Sadarbības potenciāls:

 • Izmantot tos iemeslus un stimulus, kuri pašlaik pastāv;
 • Paraugs – atsevišķas pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, NVO (savās robežās)
 • Kādi ir plašākas teritorijas (reģiona) mērķi?
slide15

Paldies par uzmanību!

Komentāriem, jautājumiem:

Dina.Bite@llu.lv

Mob.t. 29729356

ad