hodowle tkankowe kom rki macierzyste n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodowle tkankowe, komórki macierzyste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodowle tkankowe, komórki macierzyste

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Hodowle tkankowe, komórki macierzyste - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Hodowle tkankowe, komórki macierzyste. Typy hodowli. Pierwszorzędowe = pierwotne Wtórne Linie komórkowe Linie unieśmiertelnione telomeraza onkogeny onkowirusy nowotworowe. Pojęcia. Medium = pożywka Zdefiniowane Niezdefiniowane Bezsurowicze Skład:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodowle tkankowe, komórki macierzyste' - keilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
typy hodowli
Typy hodowli
 • Pierwszorzędowe = pierwotne
 • Wtórne
 • Linie komórkowe
 • Linie unieśmiertelnione
  • telomeraza
  • onkogeny
  • onkowirusy
  • nowotworowe
poj cia
Pojęcia
 • Medium = pożywka
  • Zdefiniowane
  • Niezdefiniowane
  • Bezsurowicze
 • Skład:
  • Aminokwasy – 9 egzogennych (His, Ile, Leu, Liz, Met, Phe, Thr, Trp, Val); dodatkowo Cys, Gln, Tyr
  • Witaminy
  • Sole,glukoza
  • Surowica – zawiera insulinę, transferynę
  • Czerwień fenolowa
  • Dodatki: IL-2 dla limfocytów T, erytropoetyna dla erytrocytów
warunki hodowli
Warunki hodowli
 • Temperatura
 • Tlen, dwutlenek węgla
 • pH
 • Wilgotność powietrza
hodowle imituj ce warunki fizjologiczne
Hodowle imitujące warunki fizjologiczne
 • ko-kultury
 • hodowle podtrzymujące

z ang. „feeder layers”

 • hodowle 3D na odpowiednich matrycach
 • hodowle uniemożliwiające adhezję
izolacja kom rek
Izolacja komórek

Oddzielenie od macierzy międzykomórkowej i rozbicie na pojedyncze komórki

rozdrobnienie mechaniczne tkanki

trawienie enzymami proteolitycznymi

traktowanie EDTA –wiąże jony wapnia potrzebne do kontaktu komórka-komórka

Rozbicie komórek

szok osmotyczny

ultradźwięki

przecieranie przez sita

homogenizacja

rozdzia frakcji
Rozdział frakcji
 • Cytometr przepływowy z sorterem
 • Chemotaksja
 • Adhezja
 • Wirowanie
 • Obecność markerów – antygenów powierzchniowych
 • Tworzenie CFU
schemat izolacji immunomagnetycznej
Schemat izolacji immunomagnetycznej

Selekcja

pozytywna

Selekcja

negatywna

slide12

Izolacja chemotaktyczna

Komórki jednojądrowe ze szpiku kostnego

SDF-1

LIF

Medium

HGF

wirowanie
Wirowanie
 • W gradiencie gęstości:
  • frakcje wędrują w zależności od rozmiaru i kształtu gdy użyje się niskiego gradientu cukru (5-20%);
  • w zależności od gęstości frakcji, gdy użyje się wysokiego gradientu cukru (20-70%)
 • W gradiencie prędkości:
  • frakcje wędrują w zależności od ciężaru – im mniejsza frakcja tym większej prędkościtrzeba użyć
liczenie kom rek
Liczenie komórek
 • cytometr
 • Komora Burkera
 • Średnia ze zliczeń
 • Gęstość komórek /cm3:
  • C=n* 105

n- ilość zliczonych komórek

okre lenie ywotno ci
Określenie żywotności
 • Błękit trypanu – martwe-niebieskie jądra
 • Bromek etydyny – martwe-jądra czerwone
 • Jodek propydyny- martwe – jądro czerwone
 • Dwuoctan fluoresceiny – żywe – zielona fluorescencja cytoplazmy
kom rki macierzyste
Komórki macierzyste
 • Typy
  • Embrionalne ESC
  • Somatyczne
  • Z krwi pępowinowej
cechy kom rki macierzystej
Cechy komórki macierzystej
 • Nieograniczona ilość podziałów
 • Zdolność do różnicowania
 • Zdolność samoodnawiania

Świat nauki 05/2002

podzia y
Podziały
 • Bardzo rzadkie
 • Symetryczne
 • Asymetryczne
 • Regulacja

Świat nauki 07/1999

typy kom rek macierzystych
Typy komórek macierzystych
 • Totipotencjalne
 • Pluripotencjalne
 • Multipotencjalne
 • Unipotencjalne

www.wi.mit.edu

blastocysta
Blastocysta
 • Blastocysta =

trofoblast + węzeł zarodkowy

 • Trofoblast tworzy łożysko
 • Komórki węzła zarodkowego tworzą 3 listki zarodkowe

www.kumc.edu

blastocysta1
Blastocysta
 • 0,1 –0,2 mm średnicy
 • 100 –150 komórek

www.kumc.edu

hodowla
Hodowla
 • Komórki węzła zarodkowego
 • Warstwa odżywcza z inaktywowanych fibroblastów mysich
 • Surowica bydlęca

Świat nauki 06/1999

slide24
zwiększenie aktywności

alkalicznej fosfatazy

tworzenie ognisk mineralizacji

zmiana morfologii i gromadzenie kropli tłuszczu

zmiana morfologii i odkładanie proteoglikanów

slide25
ZALETY:

Pluripotencjalne

Zgodność antygenowa – brak odrzutu

WADY:

Trudna hodowla

Nieprzewidywalny kierunek różnicowania

Potworniaki 20%

Problemy etyczne

ESC
klonowanie terapeutyczne
Klonowanie terapeutyczne
 • Jądro komórki somatycznej wprowadzane do pozbawionego jądra oocytu
 • Cytoplazma oocytu „odmładza” jądro
 • Embrion hodowany do stadium blastocysty

www.biochem18.stanford.edu

problemy
Problemy
 • Źródło oocytów
 • Nieznana wydajność tej techniki
 • Wydajność 14% -na 1 linię 280 oocytów
 • Oocyty zwierzęce

www.lef.org

partenogeneza
Partenogeneza
 • Niezapłodniony oocyt pobudzany do rozwoju
 • Podwójny zestaw chromosomów dawcy oocytu
 • Komórki pluripotencjalne

www.bedfordresearch.org

odr nicowanie
Odróżnicowanie
 • Izolacja enzymów oocytu „odmładzających” jądro
 • Iniekcja do komórki hematopoetycznej
 • Komórki odzyskują pluripotencjalność

www.ohsu.edu

p odowe kom rki macierzyste fsc
Płodowe komórki macierzyste FSC
 • 5-9 tygodniowe płody
 • Izolacja komórek linii płciowej
 • Pierwotne komórki zarodkowe EG

www.molbio.princeton.edu

migracja esc do organizmu matki
Migracja ESC do organizmu matki
 • Zaostrzenie chorób autoimmunolo – gicznych
 • Migracja do miejsca uszkodzenia i regeneracja tkanek – ochrona matki

Świat nauki 12/2005

krew p powinowa
Krew pępowinowa
 • Alternatywne źródło krwiotwórczych SC
 • Przeszczepy autogeniczne i allogeniczne
 • Możliwość bankowania
 • 130 tys. porcji zbankowanych
 • 3500 przeszczepów

www.hemastem.com

krew p powinowa1
ZALETY:

Dostępność i czas

Bezpieczna metoda pobrania

Większa pula dostępnych dawców

Młode SC

Mniej nasilone GvH

Minimalne ryzyko zakażenia CMV

Brak dylematów moralnych

WADY:

Porcja 100 ml bezpieczna dla biorcy 30 kg

Opóźnione zasiedlanie szpiku

Ryzyko obciążeń genetycznych

Nieznany wpływ bankowania

Mniej SC niż w szpiku i krwi mobilizowanej

Krew pępowinowa
mo liwo ci zastosowania krwi p powinowej
Możliwości zastosowania krwi pępowinowej
 • Leczenie białaczek
 • Leczenie pacjentów po chemioterapii lub radioterapii
 • Uzyskanie komórek nerwowych
 • Uzyskanie komórek mezenchymalnych, trzustkowych i hepatocytów

www.waisman.wisc.edu

banki krwi p powinowej
PUBLICZNE:

Krew sklasyfikowana pod względem HLA

Przeszczepy allogeniczne

Ponoszą wszystkie koszty

Ogólnodostępny rejestr dawców

Dowolny biorca

KOMERCYJNE:

Przeszczepy autogeniczne lub w obrębie rodziny

Nie ponosi kosztów

Ryzyko zakończenia działalności i zniszczenia komórek

Banki krwi pępowinowej
somatyczne kom rki macierzyste
Somatyczne komórki macierzyste
 • Niezróżnicowane
 • Ograniczona proliferacja
 • Liczba z wiekiem maleje
 • Efekt starzenia
 • Dostosowanie do niszy tkankowej
 • Nie tworzą potworniaków
 • Stan uśpienia

www.rsna.org

wyst powanie somatycznych sc
Występowanie somatycznych SC
 • szpik
 • mięśnie – komórki satelitarne
 • skóra
 • jelito
 • wątroba
 • mózg
wykorzystanie somatycznych sc
ZALETY:

Brak dylematów etycznych

Nie tworzą się potworniaki

WADY:

Trudność pozyskania

Brak zgodności tkankowej

Efekt starzenia

W stanach chorobowych lub martwicy mniejsza liczba

Wykorzystanie somatycznych SC
przeszczepy
Przeszczepy
 • Autologiczne
 • Allogeniczne
 • Ksenogeniczne
 • Narządów
 • Tkanek
 • komórek
mo liwo ci wykorzystania
Możliwości wykorzystania
 • Badania embriogenezy
 • Badania nieprawidłowego rozwoju
 • Badania działania genów
 • Testowanie leków
 • Badanie teratogenów
 • Zastosowania medyczne

www.kumc.edu

ograniczenia
Ograniczenia
 • Możliwość odrzutu przeszczepu allogenicznego
 • Linie hodowane na mysich fibroblastach i surowicy cielęcej – możliwość transmisji patogenów
 • SC pobierają mysie białko i prezentują je na swojej powierzchni – odrzucenieprzeszczepu
 • Trudności uzyskania, hodowli i różnicowania
 • Kontrowersje etyczne

www.zaman.com

oparzenia
Oparzenia
 • Skóra wyhodowana in vitro dostępna komercyjnie
 • Przeszczep odtwarza włosy i gruczoły łojowe
 • Prawidłowy układ strefy wzrostu

www.times.hankooki.com

zawa serca
Zawał serca
 • W Polsce 100 tys. rocznie
 • Nekroza kardiomiocytów
 • Blizna łącznotkankowa
 • Przebudowa ściany

Świat nauki 12/2004

ssc w terapii pozawa owej pr by przedkliniczne
SSC w terapii pozawałowej -próby przedkliniczne
 • Myszy, szczury, owce, świnie
 • Poprawa kurczliwości
 • Indukcja angiogenezy
 • Prawidłowe ułożenie
 • Ochrona przed dalszą degeneracją
 • Po miesiącu 38% blizny zastąpione tkanką mięśniową

www.worldhealthspecialists.org

badania kliniczne
Badania kliniczne
 • Poznań i Paryż
 • Podanie podczas bypassów lub przezskórnie
 • Makrofagi + SC
 • Większość komórek nie przeżywa
 • Zwiększenie frakcji wyrzutowej z 35% do 42%

www.dir.nhlbi.nih.gov

cukrzyca typu i
Cukrzyca typu I
 • SSC trzustkowe
 • Różnicowanie ESC w komórki wysepek trzuskowych
 • Produkcja insuliny
 • Możliwy przeszczep w nie fizjologicznej lokalizacji – pod torebkę nerki

www.stemcells.nih.gov

uszkodzenia wzroku
Uszkodzenia wzroku
 • Stosowana terapia
 • SSC z rąbka rogówki
 • In vitro hodowana błonka wszczepiana w miejsce uszkodzenia
 • Oparzenia rogówki

www.stemcell.umn.edu

choroba parkinsona
Choroba Parkinsona
 • ok. 300 pacjentów
 • ESC lub SSC
 • Tworzyły połączenia neuronalne, produkcja dopaminy
 • 50% redukcja objawów
 • Efekt utrzymywał sięprzez 5-10 lat
 • 90-95% komórek zamiera po przeszczepie
 • Na 1 pacjenta potrzeba 6 płodów

www.stemcells.nih.gov

udar m zgu oraz uszkodzenia rdzenia kr gowego
Udar mózgu oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Podanie dożylne
 • Angiogeneza, neurogeneza, regeneracja funkcjonalna
 • Wydzielają czynniki neuropoezy

www.rsna.org

slide50
Zęby
 • Badania na myszach
 • SC z miazgi zębów mądrości
 • 15 – 20% miało prawidłowy układ tkanek
 • Ograniczenia:
  • Źródło
  • Rozwój w szczęce dorosłego
  • Tworzenie korzeni
  • Przewidywalna wielkość i kształt

Świat nauki 9/2005

hodowla narz d w
Hodowla narządów
 • Nerka:
  • Autologiczna
  • Na kolagenowym rusztowaniu
  • Po 12 tygodniach produkowała mocz
 • Wątroba
 • Pęcherz moczowy

www.obgyn.net

slide52
CD34+ 2,5% marker SC
 • CD133+ 1,1% marker SC
 • CD33+ 45% marker komórek hematopoetycznych
 • CD71+ 6% marker limfocytów
 • CD105+ 0,7% marker komórek szpiku
 • CD19+ 24% marker limfocytów B
 • CD14+ 7,8% marker monocytów
 • CD3+ 34% marker limfocytów T