V n ph m tt p cho nncq
Download
1 / 2

Văn phạm TT-P cho NNCQ - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Văn phạm TT-P cho NNCQ. Định lý 3.4 Nếu L là 1 NNCQ trên bảng chữ cái Σ , thì tồn tại 1 VPTT phải G = ( V, Σ , S, P) sao cho L = L(G). NFA sang VPTT: Cho M = ( Q, Σ , δ, q0 , F ) là 1 NFA chấp nhận L. Q = { q0, q1, q2, ..., qn } Σ = {a1, a2, a3, ...., an}

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Văn phạm TT-P cho NNCQ' - keiki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V n ph m tt p cho nncq
Văn phạm TT-P cho NNCQ

 • Địnhlý 3.4

  • Nếu L là 1 NNCQ trênbảngchữcáiΣ, thìtồntại 1 VPTT phải G = ( V, Σ, S, P) saocho

   L = L(G).

 • NFA sang VPTT:

  • Cho M = ( Q, Σ, δ, q0, F) là 1 NFA chấp nhận L.

   • Q = {q0, q1, q2, ..., qn}

   • Σ = {a1, a2, a3, ...., an}

  • Chuyển sang văn phạm tuyến tính phải G = ( V, Σ, S, P) như sau:

   B1: Mỗi trạng thái trong dfa trở thành biến trong văn phạm, V = Q, S = q0

   B2: Với mỗi chuyển trạng thái δ(qi, aj) = qk của M ta xây dựng luật sinh TT phải tương ứng

   qi → ajqk.

   B3: Đối với mỗi trạng thái qf ∈ F chúng ta xây dựng luật sinh qf → λ.


V n ph m tt p cho nncq1
Văn phạm TT-P cho NNCQ

 • Ví dụ:

  • Xây dựng VPTT phải cho ngôn ngữ L(aab*a)

  • Với ngôn ngữ, tao có sơ đồ nfa như sau

  • Chuyển đổi luật sinh, ta có luật sinh sau

   G : q0 → aq1

   q1 → aq2

   q2→ aqf| bq2

   qf → λ

   Theo định lý 3.4, ta tìm được kết quả. Chuỗi aaba có thể được sinh ra bởi văn phạm

   q0aq1aaq2aabq2aabaqfaaba


ad