Mary Seacole
Download
1 / 12

Mary Seacole 1805 - 1881 - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Mary Seacole 1805 - 1881. Dynes ddu oedd Mary Seacole gafodd ei geni mewn tre o’r enw Kingston yn Jamaica yn 1805. Mary Seacole oedd un o’r nyrsys cynta’ yn y byd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mary Seacole 1805 - 1881' - keene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mary seacole 1805 1881

Mary Seacole

1805 - 1881


Mary seacole 1805 1881

Dynes ddu oedd Mary Seacole gafodd ei geni mewn tre o’r enw Kingston yn Jamaica yn 1805. Mary Seacole oedd un o’r nyrsys cynta’ yn y byd.

Roedd hi’n edrych ar ôl milwyr oedd wedi clwyfo yn y rhyfel erchyll oedd yn cael ei galw’r Rhyfel y Crimea, bron 150 mlynedd yn ôl.


Mary seacole 1805 1881

Pan oedd Mary’n fach, roedd y rhan fwyaf o bobol dduon oedd ddim yn byw yn Affrica yn gaethweision.

Doedd Mary ddim yn gaethferch gan ei bod o waed cymysg ... roedd ei thad yn wyn a’i mam yn ddu.


Mary seacole 1805 1881

Gan fod Mary o waed cymysg, roedd gan ei theulu rai hawliau, ond dim llawer.

Doedd Mary ddim yn gaethferch, ac felly, roedd ganddi’r hawl i gadw’r arian a enillai ond doedd y gwaith oedd yn cael ei ganiatáu iddi wneud ddim yn talu’n dda: allai hi ddim bod yn athrawes, doctor, ymuno gyda’r heddlu na dod yn nyrs.


Mary seacole 1805 1881

Roedd mam Mary bob amser wedi bod yn helpu’r rhai oedd yn sâl ond doedd ganddi ddim hawl i’w galw ei hun yn nyrs. Felly roedd yn cadw ‘gwesty’ lle roedd hi’n edrych ar ôl milwyr oedd wedi brifo... yma y dysgodd Mary edrych ar ôl pobol sâl.

Roedd Mary’n hoffi teithio ac ar y teithiau hyn dysgodd am feddygaeth.


Mary seacole 1805 1881

Yn 1854 clywodd Mary am Ryfel erchyll y Crimea yn Rwsia. Felly teithiodd i Loegr, a gofyn i’r llywodraeth allai hi gael ei hanfon fel nyrs i’r Crimea ond cafodd ei gwrthod am nad oedd hi’n wyn.

Casglodd Mary ei harian ei hun a phrynu ei thocyn ei hun i fynd i’r Crimea.


Mary seacole 1805 1881

Gan ei bod yn ddu allai hi ddim gweithio mewn ysbyty, felly, fe sefydlodd ‘westy’ - (Y Gwesty Prydeinig), fel y gwnaeth ei mam yn Jamaica.

Roedd Mary Seacole yn ymweld â maes y gad, weithiau ynghanol tân y gynnau, i nyrsio’r rhai oedd wedi eu clwyfo.


Mary seacole 1805 1881

Yn fuan, dechreuodd yr holl filwyr ei galw ‘Y Fam Seacole’ ac yn fuan daeth mor enwog â Florence Nightingale, oedd hefyd yn y rhyfel hwn.


Mary seacole 1805 1881

Tra roedd Florence Nightingale yn cael ei thalu ac yn ennill gwobrau ac enwogrwydd, doedd Mary ddim wedi cael dim byd.

Roedd hi wedi arbed bywyd cannoedd ond pan orffennodd y rhyfel dychwelodd i Loegr heb ddim pres na hyd yn oed lle i fyw.


Mary seacole 1805 1881

Ond clywodd y papurau newydd am ei sefyllfa ofnadwy ac fe drefnon nhw i godi arian ac oherwydd hyn cafodd fywyd cyfforddus nes iddi farw yn 1881.


Mary seacole 1805 1881

Mary Seacole drefnon nhw i godi arian ac oherwydd hyn cafodd fywyd cyfforddus nes iddi farw yn 1881.

(1805 – 1881)

Nod: Sganiotestuna chofnodi gwybodaeth allweddol.

Gweithgaredd:

Darllen drwy’r testun ac amlygu’r pwyntiau allweddol.

Rhoi’r wybodaeth mewn trefn.

Cofnodi’r syniadau ar y ffrâm.

Trefniadaeth:

Gwaith unigol, pâr neu grŵp.


Mary seacole 1805 1881

Mary Seacole drefnon nhw i godi arian ac oherwydd hyn cafodd fywyd cyfforddus nes iddi farw yn 1881.

(1805 – 1881)