tidiga erfarenheter av ppen psykiatrisk tv ngsv rd i sverige n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige. Stefan Sjöström, docent Institutionen för socialt arbete. Preliminär kunskap. 1,5 år av tillämpning Socialstyrelsens uppföljning Alla domar första 7,5 månaderna Inventering innan ÖPT trädde i kraft Enkäter och intervjuer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige' - keenan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tidiga erfarenheter av ppen psykiatrisk tv ngsv rd i sverige

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige

Stefan Sjöström, docent

Institutionen för socialt arbete

prelimin r kunskap
Preliminär kunskap
 • 1,5 år av tillämpning
 • Socialstyrelsens uppföljning
  • Alla domar första 7,5 månaderna
  • Inventering innan ÖPT trädde i kraft
  • Enkäter och intervjuer
 • Genomgång av domar
lagen om psykiatrisk tv ngsv rd 1992
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1992)
 • Minska på omfattningen av tvång
 • Stärka rättssäkerhet
 • Permission till (tvångs-) vårdperiodens slut
  • (tidigare försöksutskrivning överutnyttjades)
intagningskriterier
Intagningskriterier
 • Allvarlig psykisk störning
 • Oungängligt behov av heldygnsvård
  • eller: behöver iaktta särskilda villkor
 • Motsätter sig vård
  • eller: pga. psykiskt tillstånd vården inte kan ges med samtycke
 • Farlighet för annan ska beaktas vid bedömning av vårdbehov
intagningsprocedur
Intagningsprocedur
 • Tvåläkarprövning
 • Vårdintyg
 • Tvångsbehandling tillåten efter prövning av vårdintyg
 • Omedelbar domstolsprövning vid s.k. konvertering
r ttslig pr vning
Rättslig prövning
 • Vissa tvångsåtgärder måste rapporteras till Socialstyrelsen
 • Domstolsprövning inom 4 veckor
 • Förnyad domstolsprövning efter 4 månader, därefter 6-månadersperioder
 • Dessutom: närhelst patienten överklagar
domstolsf rhandlingar
Domstolsförhandlingar
 • Förvaltningsdomstol
 • På sjukhuset
 • Ca 30 minuter
 • Domare + 3 nämndemän
 • Offentligt biträde (advokat)
 • Sakkunnig psykiater avger yttrande
 • Behandlande läkare har en åklagarliknande roll
 • Rätten bifaller nästan alltid chefsöverläkarens ansökan
pt s rskilda villkor
ÖPT: Särskilda villkor
 • Medicinering eller annan vård/behandling
 • Hålla kontakt med en viss person
 • Bo i ett föreskrivet hem eller institution eller besöka primärvård eller socialtjänst
 • Vistelseort, bostad, utbildning, arbete
 • Förbud mot droger och alkohol
 • Förbud att vistas på vissa platser eller kontakta vissa personer
 • Andra villkor som är nödvändiga utifrån vårdplanen
verg ng till pt
Övergång till ÖPT
 • Endast efter tvångsvård på sjukhus (sluten tvångsvård)
 • Avslag -> sluten tvångsvård upphör
 • Endast efter domstolsbeslut
  • Först 4, därefter 6 månader
  • Samordnad vårdplan
  • Särskilda villkor
 • Permission finns kvar
terintagning till slutenv rd
Återintagning till slutenvård
 • Förbud mot tvångsåtgärder under ÖPT
 • Frivillig slutenvård möjlig under ÖPT
 • Samma intagningskriterier som för vanlig tvångsintagning
  • Ej som straff för dålig följsamhet
 • Skyndsam domstolsprövning
allm nt om tv ngsv rd
Allmänt om tvångsvård
 • Svårt att veta omfattning
 • Nästan hälften av sängar upptas av tvångsvårdade
 • Stora regionala skillnader
 • Antalet LRV-patienter konstant
 • LRV-patienter vårdas längre
 • Grövre våldsbrott ovanligt bland LRV-patienter
inventering 6 maj 2008 f re pt
Inventering 6 maj 2008 (före ÖPT)
 • LPT
  • 1548 patienter
  • 42% på permis
  • 51% kvinnor
  • 50% < 3 mån
 • LRV
  • 1518 patienter
  • 40% på permis
  • 14% kvinnor
  • Snitt 5,6 år
omfattning av ti
Omfattning av TiÖ
 • LPT
  • 1046 domar
  • <permissioner
  • 1% avslag (till frivillig vård)
  • 0,5% återintag till slutenvård
 • LRV
  • 788 domar
  • =permissioner
  • 4% avslag (fortsatt sluten)
  • 3% återintag till slutenvård
var vistas personer under ti
Var vistas personer under TiÖ? (%)
 • LPT
  • Eget boende 29
  • Närstående 2
  • Gruppboende 28
  • HVB-hem 21
  • Behandlings-hem 19
 • LRV
  • Behandlings-hem motsv: 40
  • Eget boende eller gruppboende 60
s rskilda villkor
Särskilda villkor
 • Vistas på boendet och följa regler och/eller släppa in boendestödjare
 • Medicin
 • Regelbunden kontakt med vård/omsorg
 • Förbud mot berusningsmedel
 • Inte begå brott eller uppträda hotfullt/våldsamt (LRV)
 • Delegation till överläkaren
r ttstill mpning problem
Rättstillämpning - problem
 • Ej enhetlig terminologi
 • Permission från ÖPT
 • Länsrätten lägger till villkor
 • Betalningsansvar
 • Ökade kostnader för brukaren
 • Mer pappersarbete
analys
Analys
 • Vetenskap
 • Ideologi
 • Kontroll
 • Autonomi
 • Äkta delaktighet eller förklädd kontroll?
vetenskap
Vetenskap
 • Dåliga underlag
 • Viss uppmärksamhet på evidensbaserade metoder
ideologi
Ideologi
 • Medicinering grundbulten
kontroll
Kontroll
 • Inte net-widening
 • Farlighet inte framträdande för LPT-permissioner
 • Farlighetsdebatten har inte påverkat omfattningen av LRV
 • De särskilda villkor som används är av kontrollerande karaktär (medicin, droger, hålla kontakt)
autonomi
Autonomi
 • Institutionsliknande öppenvård
 • Svag rättssäkerhet
  • Regional variation
  • Domstolarna ändrar nästan aldrig
 • Få särskilda villkor siktar mot delaktighet och positiva rättigheter
fr gor f r framtiden
Frågor för framtiden
 • Effekter
  • Kontrollgrupper?
  • Utnyttja regionala skillnader
  • Följ upp fall där ansökan avslås
  • Systemeffekter?
 • Könsskillnader
  • Farlighet, utsatthet, förmåga att klara eget boende
 • Vad betyder det att nästan inga patienter återintas?