WP 4:
Download
1 / 48

WP 4: Izgradnja kapaciteta  T4.1: Predavanje na temu ERA- i ndi katori  - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

WP 4: Izgradnja kapaciteta  T4.1: Predavanje na temu ERA- i ndi katori  Prof . Dr. Đuro KUTLAČA Institut "Mihajlo Pupin", Naučnoistraživački centar u tehnologijama 11000 Be ograd , Volgina 15, Srbi j a; [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WP 4: Izgradnja kapaciteta  T4.1: Predavanje na temu ERA- i ndi katori ' - keely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

WP 4: Izgradnja kapaciteta T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

Prof. Dr. Đuro KUTLAČA

Institut "Mihajlo Pupin", Naučnoistraživački centar u tehnologijama

11000 Beograd, Volgina 15, Srbija; [email protected]

Situacija u oblasti STI statistike i indikatora u zemljama Zapadnog Balkana

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika

Radionica

29.januar 2010. Sarajevo, BiH


 • Sadržaj:

 • Naglasci iz “Izvještaja sa radionice na temu ERA indikatora”, 2. i 3. oktobar 2008.

 • Naglasak iz “Izvještaja o misijama / studijskim putovanjima u nacionalne urede za statistiku, uključujući i procjenu postojeće situacije u S&T statistici i preporuke – 2009.” 

 • Pouke iz transformacije srbijanskog STI statističkog sistema – 2007.-2009.

WP 4: Izgradnja kapaciteta

T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

WBC – istorazinski pregled državnih ureda za statistiku

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika Radionica

29.januar 2010., Sarajevo, BiH


WP 4: Izgradnja kapaciteta

T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

WBC – istorazinski pregled državnih ureda za statistiku

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika Radionica

29.januar 2010., Sarajevo, BiH

1.

Naglasci iz “Izvještaja sa radionice na temu ERA indikatora”, 2. i 3. oktobar 2008.

Izvještaj sa radionice na temu ERA indikatorakoja je održana u Beogradu, 2. i 3. oktobra 2008.


WP 4: Izgradnja kapaciteta

T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

WBC – istorazinski pregled državnih ureda za statistiku

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika Radionica

29.januar 2010., Sarajevo, BiH

-

WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Albanija – GLAVNI PROBLEMI:

 • Ograničene kompetencije i nedovoljna potporna infrastruktura

 • Veoma disperziran R&D sistem s malim jedinicama

 • Nesposobnost istraživačkih instituta da prilagode svoj razvoj novoj stvarnosti

 • Niska R&D aktivnost na univerzitetima

 • Nedostatak standarda kvaliteta

 • Nizak stepen kolaboracije i saradnje među jedinicama R&D sistema

 • Odliv mozgova

 • Stara oprema i nedostatak osnovne infrastrukture

 • Nedostatak informacija o R&D zajednicama u drugim zemljama

 • Veoma niska međunarodna integracija

 • Visok i nepotreban broj univerziteta i instituta


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Albanija – OSNOVNI PROBLEMI (nastavak):

 • Prikupljanje S&T statističkih podataka – do sada Albanija nije koristila nikakvu nacionalnu klasifikaciju te je u takvim okolnostima veoma teško transformirati postojeće indikatore o R&D u međunarodno prihvatljivu Frascati klasifikaciju; u toj situaciji, vladini rashodi na ime R&D u Albaniji su procijenjeni u sklopu 85% od ukupnih troškova na ime R&D od strane naučno istraživačkih institucija

 • Zvanična statistika za ljudske resurse u nauci i tehnologiji u Albaniji za zaposlene na R&D i istraživače nije jednaka ekvivalentima pune zaposlenosti (FTE) kao što je to definirano u OECD-ovom Frascati priručniku – jedini državni statistički zavod (INSTAT) u Albaniji ne daje statističke podatke za R&D

 • Stoga, u zaključku, razlozi zbog kojih se ne prikupljaju podaci o R&D:

  • Infrastruktura je u procesu stabilizacije

  • Indikatori o S&T nisu bazirani na OECD-ovom Frascati pruručniku

  • Instrumenti istraživanja, kao što su upitnici, priručnici itd., ne postoje

  • Metodologije prikupljanja podataka i analize ne postoje

  • Nema sredstava

  • Nema kvalificiranog kadra


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Bosna i Hercegovina – informacije su date samo za Republiku Srpsku: Proizvodnja S&T&I statistike i indikatora – Zavod za statistiku Republike Srpske:

 • Nema proizvodnje S&T&I statistike i indikatora

 • Nema organizacije S&T&I aktivnosti

 • Nema zajedničke baze podataka o istraživačima

 • Nema definirane S&T&I statistike i indikatora (uloga indikatora, izvori, glavne teme),.

 • S&T&I statistika i indikatori – problemi:

 • S&T&I ima vrlo slab uticaj na ekonomiju i društvo u Republici Srpskoj.

 • Nema dovoljnog finansiranja naučnoistraživačkih instituta, razvoja tehnologije i inovatorstva iz javnih sredstava.

 • Finansiranje S&T&I je nisko a stanje istraživačke infrastrukture je neadekvatno.

 • Problem odliva mozgova je veoma izražen.

 • Međunarodna naučnoistraživačka saradnja na veoma niskom nivou


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Hrvatska:

 • Nedostatak obučenih statističara generalno i po oblastima (kvalitet pruženih podataka)

 • Administrativni kapaciteti (nedostatak kadra s vještinama potrebnim za rad u statistici)

 • Nedostatak razumijevanja uloge ST&I statistike u javnosti


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Makedonija – prepreke:

 • Nauka i tehnologija su još uvijek nizak prioritet u nacionalnom sistemu

 • Naša akademska i naučna zajednica ne posvećuje dovoljno pažnje tim indikatorima, iako postoji nekoliko javnih instituta za provođenje takvih analiza, i njih finansira država

 • Čak i na nivou vlade ne postoji dovoljna svijest o značaju tih indikatora

 • Generalno, ne postoji dovoljno interesovanja za S&T&I statistiku i indikatore

 • U sferi proizvodnje statističkih podataka:

  • Ured za statistiku je kadrovski nepopunjen za tu oblasti, samo je jedan zaposleni nadležan za istraživanje

  • Nedostajući podaci za neke ključne institucije, što se odražava na kvalitet podataka (posebno u poslovnom sektoru i u prirodnim naukama)


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Makedonija – treba:

 • Povećati svijest o značaju S&T&I indikatora, posebno na nivou vlade

 • Intenzivnija saradnja između glavnih aktera (Vlada, Ministarstvo nauke, Ured za statistiku i jedinice koje dostavljaju podatke, posebno saradnja sa jedinicom za R&D u poslovnom sektoru)

 • Poboljšanje internih sposobnosti za proizvodnju S&T&I statistike, kvaliteta R&D podataka, povećanje pokrivenosti istraživanjem, obuka kadra – u SSO za analizu podataka i u MES-u za korištenje bibliometrijskih podataka


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Crna Gora– potrebe i prepreke:

 • Nedostatak kadra u uredima za statistiku

 • Nedostatak razumijevanja na nivou vlade

 • Obuka (S&T statistika, čak i jezici)

 • Poboljšanje metodologije

 • Doneseni novi zakoni/usklađeni sa EU


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Srbija – potrebe i prepreke:

 • Opća politika: smanjenje vladine administracije (trenutno: jedan statističar i jedan inžinjer na projektu)

 • Povećanje broja eksperata u ovoj oblasti (barem 4 statističara i projektna inžinjera)

 • Podrška u obezbjeđenju tehničkih instrumenata: metodološka preporuka, upitnik, tabularne sheme itd.

 • Trajnost obrazovanja i obuka osoblja: učešće na međunarodnim radionicama

 • Sugestije za povećanje pokrivenosti R&D-om u cilju uključenja poslovnog sektora i neprofitnog sektora

 • Statističke jedinice – prenatrpane zahtjevima iz državne statistike i drugih vladinih institucija


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Nadležna ministarstva:

 • Nema odgovarajućih sredstava

 • Ograničena kompetentnost i nedovoljna infrastruktura

 • Nedostatak informacija o zajednicama u drugim zemljama

 • Veoma niska međunarodna integracija


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Uredi za statistiku:

 • Nedostatak statističara generalno i po oblastima (kvalitet pruženih podataka)

 • Administrativni kapaciteti (nedostatak kadra s vještinama u oblasti statistike)

 • Nedostatak razumijevanja uloge ST&I statistike u javnosti

 • Indikatori o S&T nisu bazirani na OECD-ovom Frascati priručniku

 • Instrumenti istraživanja kao upitnici, priručnici itd. ne postoje

 • Nedostake metodologije prikupljanja podataka i analiza

 • Nema sredstava

 • Nema kvalificiranog kadra

 • Stara oprema i nedostatak osnovne infrastrukture

 • Nema proizvodnje S&T&I statistike i indikatora

 • Nepostojanje obuke (S&T statistika, čak i jezici)


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • R&D zajednica:

 • Niska R&D aktivnost

 • Nedostatak standarda kvaliteta

 • Nizak stepen kolaboracije i saradnje među raznim jedinicama u uredima za statistiku

 • Odliv mozgova

 • Nema baze podataka o istraživačima

 • S&T&I imaju veoma mali uticaj na ekonomiju i društvo

 • Nema dovoljno javnog finansiranja istraživačkih instituta, razvoja tehnologije i inovatorstva.

 • Veoma nizak stepen međunarodne kolaboracije u istraživanju

 • Nauka i tehnologija su još uvijek nizak prioritet u nacionalnom sistemu


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • EUROSTAT, OECD:

 • Indikatori o S&T nisu bazirani na OECD-ovom Frascati proručniku

 • Instrumenti istraživanja kao upitnici, priručnici itd. ne postoje

 • Nema metodologija za prikupljanje podataka i analizu

 • Nedostatak obuke (S&T statistika, čak i strani jezici)

 • Poboljšanje internih sposobnosti za proizvodnju S&T&I statistike, kvaliteta R&D podataka, povećanje pokrivenosti istraživanjem, obuke osoblja – iz SSO za analizu podataka i u MES-u za korištenje bibliometrijskih podataka

 • Podrška obezbjeđenju tehničkih instrumenata: metodološka preporuka, upitnik, tabularne sheme itd.

 • Permanentnost obrazovanja i obuke osoblja: učešće na međunarodnim radionicama

 • Sugestija za poboljšanje pokrivenosti R&D-a u cilju uključivanja poslovnog sektora i neprofitnog sektora


WBC i ERA indikatori – potrebe i prepreke po zemljama – 2008.

 • Institucije EU i EU sheme finansiranja:

 • Međunarodna integracija

 • Podrška izgradnji infrastrukture

 • Podrška kako bi se povećala svijest o značaju S&T&I indikatora, posebno na nivou vlade

 • Podrška kako bi se povećala kolaboracija među akterima (Vlada, MES, SSO i jedinice koje dostavljaju podatke, posebno saradnja sa jedinicom za R&D u poslovnom sektoru)


WP 4: Izgradnja kapaciteta

T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

WBC – istorazinski pregled državnih ureda za statistiku

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika Radionica

29.januar 2010., Sarajevo, BiH

2.

Naglasci iz “Izvještaja o misijama / studijskim putovanjima u nacionalne urede za statistiku uključujući i procjenu postojeće situacije u S&T statistici i preporuke” – 2009.

Izvještaj o misijama / studijskim posjetama u nacionalne urede za statistiku uključujući i procjenu postojeće situacije u S&T statistici i preporuke


WP 4: Izgradnja kapaciteta

T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

WBC – istorazinski pregled državnih ureda za statistiku

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika Radionica

29.januar 2010., Sarajevo, BiH

Predmet isporuke D4.23 Izvještaj o misijama / studijskim posjetama nacionalnim uredima za statistiku uključujući procjenu postojeće situacije u S&T statistici i preporuke, na sljedećoj poveznici naše web stranice:

http://www.wbc-inco.net/object/document/79100.html?saved=1


WP 4: Izgradnja kapaciteta

T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

WBC – istorazinski pregled državnih ureda za statistiku

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika Radionica

29.januar 2010., Sarajevo, BiH

WBC – Upotreba međunarodnih statističkih standarda u domaćoj praksi

Q3.1: Da li se međunarodno uporedivi S&T podaci koriste u razgovoru o S&T politici u zemlji?


WBC – Upotreba međunarodnih statističkih standarda u domaćoj praksi

Q3.2: Koji se izvori najčešće koriste za međunarodna S&T poređenja?


WBC – Upotreba međunarodnih statističkih standarda u domaćoj praksi

Q3.4: Da li u nacionalnoj praksi (da/ne) primjenjujete sljedeće statističke kvalifikacije koje koriste međunarodne organizacije (OECD, Eurostat i UIS) za funkcionalnu distribuciju R&D-a i drugih ciljeva? Koliko je svaki bitan za zemlju (ocijeniti)?

Legend: In this table usage or not usage of the international statistical classifications in national practice is evaluated by grade (mark) for each of the items in the scale from 1 to 4 (1 = of no interest and 4 = of high interest).


WBC – Upotreba međunarodnih statističkih standarda u nacionalnoj praksi

Q5: Da li prikupljate podatke o sljedećim R&D indikatorima (da/ne)? Koliko su za vašu zemlju bitni svaki od sljedećih R&D indikatora (ocijeniti)?


WBC – Upotreba međunarodnih statističkih standarda u nacionalnoj praksi

Q3.5: Da li prikupljate podatke o sljedećim R&D indikatorima (da/ne)? Koliko su za vašu zemlju bitni svaki od sljedećih R&D indikatora (ocijeniti)?


WBC – Upotreba međunarodnih statističkih standarda u nacionalnoj praksi

Q3.5: Da li prikupljate podatke o sljedećim R&D indikatorima (da/ne)? Koliko su za vašu zemlju bitni svaki od sljedećih R&D indikatora (ocijeniti)?


WBC – R&D statistika

Q4.1: Da li vaša zemlja proizvodi R&D statistiku i indikatore?


WBC – R&D statistika

Q4.3: Raspoloživost R&D indikatora


WBC – R&D statistika

Q4.3: Raspoloživost R&D indikatora


Nationalne definicije

ili koncepti

Osnovne razlike u odnosu na

definicije iz Frascati priručnika

Albanija

R&D

Da

Nije urađeno

Istraživači

Da

Nije urađeno

Tehničari

Da

Nije urađeno

Drugo pomoćno osoblje

Da

Nije urađeno

R&D osoblje FTE

Da

Nije urađeno

Sektor djelovanja

Da

Nije urađeno

Rashodi na ime R&D

Da

Nije urađeno

Izvori sredstava za R&D

Da

Nije urađeno

Socio-ekonomski ciljevi

Ne

Nije urađeno

Tekući rashodi

Da

Nije urađeno

WBC – R&D statistika

Q4.10: Podudarnost nacionalne statistike sa Frascati priručnikom

Kapitalni troškovi

Da

Nije urađeno

Vrsta R&D

Da

Nije urađeno

Drugo

Da

Nije urađeno


Nacionalne definicije

ili koncepti

Osnovne razlike u odnosu na

definicije iz Frascati priručnika

Bosna i

Hercegovina

R&D

n.d.

n.d.

Istraživači

n.d.

n.d.

Tehničari

n.d.

n.d.

Drugo pomoćno osoblje

n.d.

n.d.

R&D osoblje FTE

n.d.

n.d.

Sektori djelovanja

n.d.

n.d.

Rashodi na ime R&D

n.d.

n.d.

Izvori sredstava za R&D

n.d.

n.d.

Socio-ekonomski ciljevi

n.d.

n.d.

Tekući rashodi

n.d.

n.d.

Kapitalni troškovi

n.d.

n.d

.

Vrsta R&D

n.d.

n.d.

Drugo

n.d.

n.d.

WBC – R&D statistika

Q4.10: Podudarnost nacionalne statistike sa Frascati priručnikom


Nacionalne definicije

ili koncepti

Osnovne razlike u odnosu na

definicije iz Frascati priručnika

Hrvatska

R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Istraživači

U skladu s definicijama Priručnika

Tehničari

U skladu s definicijama Priručnika

Drugo pomoćno osoblje

U skladu s definicijama Priručnika

R&D osoblje FTE

U skladu s definicijama Priručnika

Sektor djelovanja

U skladu s definicijama Priručnika

Rashodi na ime R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Izvori sredstava za R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Socio-ekonomski ciljevi

U skladu s definicijama Priručnika

Tekući rashodi

U skladu s definicijama Priručnika

Kapitalni troškovi

U skladu s definicijama Priručnika

s

Vrsta R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Drugo

U skladu s definicijama Priručnika

WBC – R&D statistika

Q4.10: Podudarnost nacionalne statistike sa Frascati priručnikom


Nacionalne definicije

ili koncepti

Osnovne razlike u odnosu na

definicije iz Frascati priručnika

Makedonija

R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Istraživači

U skladu s definicijama Priručnika

Tehničari

U skladu s definicijama Priručnika

Drugo pomoćno osoblje

U skladu s definicijama Priručnika

R&D osoblje FTE

U skladu s definicijama Priručnika

Sektor djelovanja

U skladu s definicijama Priručnika

Rashodi na ime R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Izvori sredstava za R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Socio-ekonomski ciljevi

U skladu s definicijama Priručnika

Tekući rashodi

U skladu s definicijama Priručnika

Kapitalni troškovi

WBC – R&D statistika

Q4.10: Podudarnost nacionalne statistike sa Frascati priručnikom

U skladu s definicijama Priručnika

s

Vrsta R&D

U skladu s definicijama Priručnika

Drugo


Nacionalne definicije

ili koncepti

Osnovne razlike u odnosu na

definicije iz Frascati priručnika

Crna Gora

R&D

Statistički ured Crne Gore (MONSTAT) je tek počeo poboljša-

vati R&D statistiku u skladu s evropskim standardima.

Sljedeće je da definiraju razlike između svojih i definicija iz

Frascati priručnika

Istraživači

Tehničari

Drugo pomoćno osoblje

R&D osoblje, FTE

Sektor djelovanja

Rashodi na ime R&D

Izvori sredstava za R&D

Socio-ekonomski ciljevi

Tekući rashodi

Kapitalni troškovi

Vrsta R&D

Drugo

WBC – R&D statistika

Q4.10: Podudarnost nacionalne statistike sa Frascati priručnikom


Nacionalne definicije

ili koncepti

Osnovne razlike u odnosu na

Definicije iz Frascati priručnika

Srbija

R&D

Ne odgovara u potpunosti

Poslovni sektor isključen

Istraživači

odgovara

Tehničari

odgovara

Drugo pomoćno osoblje

odgovara

R&D osoblje FTE

odgovara za 2007

Sektor djelovanja

odgovara

Rashodi na ime R&D

odgovara

Izvori sredstava za R&D

odgovara

Socio-ekonomski ciljevi

odgovara

Tekući rashodi

odgovara

Kapitalni troškovi

odgovara

Vrsta R&D

odgovara

Drugo

WBC – R&D statistika

Q4.10: Podudarnost nacionalne statistike sa Frascati priručnikom


UNMIK / Kosovo prema

Nacionalne definicije

ili koncepti

UNSCR 1244/1999

R&D

nd.

nd.

Istražitelji

nd.

nd.

Tehničari

nd.

nd.

Drugo pomoćno osoblje

nd.

nd.

R&D osoblje FTE

nd.

nd.

Sektori performanse

r

nd.

nd.

R&D rashodi

nd.

nd.

Izvori finansiranja

R&D

nd.

nd.

Socio

-

Ekonomski ciljevi

nd.

nd.

Tekući rashodi

nd.

nd.

Kapitalnirashodi

i

nd.

nd.

Vrsta R&D

nd.

nd.

Drugo

nd.

nd.

WBC – R&D statistika

Q4.10: Podudarnost nacionalne statistike sa Frascati priručnikom

Osnovne razlike u odnosu na

definicije iz Frascati priručnika


 • WBC – R&D statistika

 • Q4.12: Koja je institucija odgovorna zaproizvodnju R&D statistike?

  • - Albanija:Državni zavod za statistiku (INSTAT)

  • - Bosna i Hercegovina: nedostupno

  • - Hrvatska: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

  • - Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija: Državni statistički ured

  • - Crna Gora: Statistički ured Crne Gore (MONSTAT)

  • - Srbija: Republički statistički ured

  • - UNMIK / Kosovo prema UNSCR 1244/1999: nedostupno


 • WBC – R&D statistika

 • Q4.13: S kojim organizacijama osnovna nadležna organizacija sarađuje u proizvodnji S&T statistike?

  • - Albanija: Ministarstvo obrazovanja i nauke

  • - Bosna i Hercegovina: nedostupno

  • - Hrvatska: MSES (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)

  • - Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija: sa Ministarstvom obrazovanja i nauke

  • - Crna Gora: Ministarstvo obrazovanja i nauke

  • - Srbija: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

  • - UNMIK / Kosovo prema UNSCR 1244/1999: nedostupno


 • Osnovni nalazi analize postojeće situacije i faza razvoja kao i tekuće aktivnosti ka poboljšanju nacionalne statistike u zemljama Zapadnog Balkana (WBC) u oblasti R&D statistike i indikatora:

 • 1. WBC bi se mogle grupisati u dvije grupe zemalja:

  • Prva grupa zemalja čiji je S&T sistem prilično dobro razvijem u skladu s međunarodnim standardima i praskom, kao što su Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija, i

  • Druga grupa zemalja čiji je S&T sistem u fazi uspostave, uz međunarodnu podršku, kao što su Albanija i Bosna i Hercegovina.

  • Situacija u pogledu S&T sistema u UNMIK/Kosovu prema UNSCR 1244/1999 slična je situaciji u drugoj grupi zemalja.


 • Osnovni nalazi …(nastavak):

 • 2. Međunarodni statistički standardi u oblasti S&T su, praktično, u upotrebi u državnim uredima za statistiku, kao i u praksi u većini zemalja Zapadnog Balkana (WBC):

  • Međunarodni statistički standardi u oblasti S&T su u upotrebi u državnim uredima za statistiku, kao i u praksi u Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji. Albanija je ove godine počela ići u tom pravcu.

  • Međunarodno uporedivi S&T podaci su u upotrebi u raspravama o S&T politici u Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji. U Albaniji su obe godine počeli ići u tom pravcu.

  • Statistički sistemi u oblasti S&T u Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji su u stanju proizvesti međunarodno usporedive R&D statističke podatke i indokatore. Albanija se ove godine počela kretati u tom pravcu.


 • Osnovni nalazi …(nastavak):

 • 3.Poruke upućene međunarodnoj S&T zajednici:

  • Iako postoji grupa zemalja sa prilično boljom situacijom u S&T statistici, sve zemlje Zapadnog Balkana trebaju snažnu međunarodnu podršku i prisustvo u toku procesa integracije u EU kako bi razvile statistički sistem koji će u potpunosti biti kompatibilan sa EU/OECD metodologijama i praksom;


 • Osnovni nalazi …(nastavak):

 • 3. Poruke upućene međunarodnoj S&T zajednici:

  • Razvoj statističkih sistema u oblasti S&T u WBC treba se organizovati uzveću bilateralnu i multilateralnu saradnju među zemljama u regiji, uz korištenje mogućnosti koje proizilaze iz sličnosti u fazama razvoja i problemima te bolje razumijevanje prakse koja je aktuelna i/ili naslijeđena iz prethodnih perioda djelovanja.


WP 4: Izgradnja kapaciteta

T4.1: Predavanje na temu ERA-indikatori

WBC – istorazinski pregled državnih ureda za statistiku

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika Radionica

29.januar 2010., Sarajevo, BiH

3.

Pouke iz transformacije srbijanskog STI statističkog sistema 2007.-2009.


 • Infrastruktura:

 • Organizacija;

 • Ljudski resursi;

 • Finansiranje;

 • Međunarodna podrška;

 • ?


 • Glavna pitanja:

 • Metodologije: FRASCATI, OSLO …OECD i EUROSTAT priručnici;

 • Instrumenti: bazirani na statističim instrumentima EUROSTAT-a (upitnici za istraživanja, itd.);

 • Obim: ???  praktična rješenja: polazište – finansijski izvještaji (NBS) [drugi izvor – Crna Gora – izvještaji o intelektualnom kapitalu u kompanijama];

 • Upotreba: ???  zavisi o povjerenju, potrebama, osobama. …;

 • ?


 • Infrastruktura:

 • Organizacija: RSO je vladina institucija;

 • Ljudski resursi: Visoko obrazovanje + R&D + statistika inovacija 1 osoba do sada !?!?!?!?!;

 • Finansiranje - ???;

 • Međunarodna podrška: IPA, EUROSTAT;

 • ?


 • Transformacijastatistike o R&D i inovacijama:

 • RSO & MPI – dobrovoljna saradnja, odobrena od strane RSO uprave [nema budžeta]:

 • RSO – autoritet, distribucija i prikupljanje i obrada podataka

 • MPI – metodološka podrška i analiza podataka i kreiranje indikatora;


 • Transformacija statistike o R&D i inovacijama – nastavak.:

 • EUROSTAT – puna moralna podrška + upitnik; nema novca za statističke instrumente i software;

 • Važna saradnja sa NBS – Narodnom bankom Srbije, MSTD-om – Ministarstvomnauke i tehnološkog razvoja, Agencijom za registraciju poslovnih subjekata;


 • Transformacija statistike o R&D i inovacijama – nastavak:

 • Prvo: PILOTISTRAŽIVANJE R&D-Ai INOVACIJA

  • Prijevod EUROSTAT upitnika,

  • Poređenje sa istraživanjima u Hrvatskoj i nekoliko država članica EU,

  • Pouke,

  • Pozicioniranje unutar domaćeg statističkog sistema!

 • Drugo: REDOVNO STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE


Pitanja

i

odgovori


ad