Erityisopetuksen hallinnollinen p t sprosessi
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Anttila Pauli. aik. EHA1 EHA2,EMU,ESY,EO,EKU,EDY,ENÄ,EVY,ELA. Erityisopetuksen hallinnollinen päätösprosessi. Pelkistettyä päätöstä. Anttila Pauli. Oman näkemykseni ja kokemuksen pohjalta; - Luokanopettaja, Oulusta - Erityisopettaja, Helsingistä - Tarvittaessa nihilisti, joka paikassa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erityisopetuksen hallinnollinen p t sprosessi

Anttila Pauli

aik. EHA1 EHA2,EMU,ESY,EO,EKU,EDY,ENÄ,EVY,ELA

Erityisopetuksen hallinnollinen päätösprosessi


Pelkistetty p t st
Pelkistettyä päätöstä

Anttila Pauli

 • Oman näkemykseni ja kokemuksen pohjalta;

  - Luokanopettaja, Oulusta

  - Erityisopettaja, Helsingistä

  - Tarvittaessa nihilisti, joka paikassa

 • Mutta sanokoon;

  ---Ken tietää hyvän yhteisen käytännön ?


Laiskuutta vai oppimisvaikeutta
Laiskuutta vai oppimisvaikeutta

Anttila Pauli

 • Erityisopetus ei saa olla lääke laiskuuteen!

 • Kesätöitä, vaikka pienellä ope-korvauksella

 • Luokan kertaaminen (ei luokallejäänti)

 • Tosiasioiden esiin nostamista oppilaan eteen


Kun oppiminen ei suju
Kun oppiminen ei suju

Anttila Pauli

Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille yleisopetuksen oppilaille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa

tukiopetusta.

Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada

osa-aikaista erityisopetusta

muun opetuksen yhteydessä


V liaikaista
Väliaikaista

Anttila Pauli

 • Tukiopetusta

  Ei toisten aineiden kustannuksella, eli välituntisin tai muuten kouluajan ulkopuolella.

  Ei ”matkapoissaolojen” korvaajana

 • Klinikkaopetusta (osa-aikainen)

  Erityisopetusta ilman erityisopetus päätöstä -- ilmoitus kuitenkin koteihin!

  Ei systemaattisen erityisopetuksen korvaajana


Onko oltava oppimissuunnitelma
Onko oltava oppimissuunnitelma?

Anttila Pauli

 • Vastakkain hieno (ja halpa) visio

  ja toisaalta -- opetuksen järjestäjän halajamat resurssit, sekä opetuksen suorittajien ja heidän ammattijärjestöjensä kanta asiaan.

  Ei siis sitä että;

  ”kaikestako pitää maksaa”?

  Vaan; eikö tämä työ ole --

  ”tarpeeksi arvokasta korvattavaksi”?


Kun tarvitaan j re mp toimintaa
Kun tarvitaan järeämpää toimintaa

Anttila Pauli

 • Aloitteen tekijä voi olla opettaja, erityisopettaja, oppilas tai hänen huoltajansa

 • Rehtorin vastuulla on koota erityisopetukseen ottamis- tai siirtämispäätöstä varten tarvittavat asiapaperit.

 • Esitys tulee perustua koulun oppilashuoltoryhmän (OHR) käsittelyyn.


Portti erityisopetukseen
Portti erityisopetukseen

Anttila Pauli

Rehtorin esitys, jossa liitteinä:

 • Koulun selvitysjärjestetyistä tukitoimista:

 • Oppimissuunnitelma, jos se on laadittu

 • Muut suunnitelmat

 • Huoltajien suostumus asiantuntijalausuntoihin


Salaisuus ei ole sanahelin
Salaisuus ei ole sanahelinää

Anttila Pauli

 • Erityisopetuspäätös ja HOJKS-päätös ovat aina salaisia.

 • Annetaan tarvittaessa tiedoksi vain niille, jotka vastaavat oppilaan opetuksen järjestämisestä.


Kun alustusty on tehty
Kun alustustyö on tehty

Anttila Pauli

 • NEUVONPITO, jossa paikalla:

 • Oppilas ja hänen huoltajansa

 • Lausunnon antava asiantuntija

 • Koulun edustaja

 • Koulutoimen asiantuntijat


Ratkaisuna erityisopetussiirto
Ratkaisuna -- Erityisopetussiirto

Anttila Pauli

 • Asia etenee virkateitse

 • Edessä on kaksi päätöstä

  1. Erityisopetuspäätös

  2. HOJKS päätös

 • Johtosääntö määrittelee niiden tekijät


Erityisopetuksen hallinnollinen p t sprosessi

Mitä yhteistä?

Anttila Pauli

 • Erityisopetuspäätös

 • HOJKS-päätös

 • Molemmat viranhaltija tai virkaelin päätöksiä, joissa valitusmahdollisuus


Miss kulkee p t sten raja
Missä kulkee päätösten raja ?

Anttila Pauli

 • Yksinkertaista on erottaa erityisopetuspäätös ilman mitään sisältöä. (vrt lautakuntamenettelyt ja niiden negatiivinen sävy pikku paikkakunnalla).

 • Tutkimusten pohjalta voidaan antaa samalla myös ensimmäinen HOJKS-päätös ja sen ensimmäiset suuntaviivat (kenelle se sitten päätöksenä kirjataankin).

 • Jos rehtori ja on ollut koko ajan prosessissa mukana. Hän kykenee tietenkin myös heti kattavaan ensipäätökseen


Erityisopetusp t s
Erityisopetuspäätös

Anttila Pauli

 • Vain päätös pelkästä erityisopetussiirrosta

 • ”Uniikki”, ei voida tehdä moneen kertaan!

 • Voidaan purkaa tarvittaessa (Rehtori taas toimeenpanijana)

 • Käytännön syistä ei mielellään löysää purkua vaan kokeilu uusin tavoittein (HOJKS-päätös) yleisopetuksen mukaan ja sitten varmalta pohjalta purku


Ensimm inen hojks p t s
Ensimmäinen HOJKS-päätös

Anttila Pauli

Peruskysymys

 • Määrää erityisopetuksen muodon

  (vrt vanhat ESY,EMU,EVY,EHA…)

 • Määrää erityisopetuksen paikan ja ryhmän

 • Määrää tavoitteet


Erityisopetuksen hallinnollinen p t sprosessi

HOJKS-päätös -- HOJKS-asiakirjat

Anttila Pauli

Päätös on eri kuin HOJKS asiakirjat ja seuranta. Molemmat tosin toteutuu JOKAISEN ERITYISOPPILAAN KOHDALLA !

 • Päätöksessä tehdään raamit – seurannassa tehdään työ, jota evaluoidaan jatkuvasti.

 • Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen oppimäärään, mikä oppilaalle on asetettu HOJKSissa.


Hojks p t s yleisopetukseen
HOJKS-päätös yleisopetukseen

Anttila Pauli

 • Yleisopetuksen tavoitteet kaikissa oppiaineissa

 • Jos ei oppimisvaikeudet ole määräävin tekijä!

  (vrt vanhat ESY, EVY,EHA…)

 • Tukitoimet käytökseen tai aisti- yms. ongelmaan

 • EI SIIS YKSILÖLLISTETTYJÄ AINEITA. Opetus voi toki olla hyvinkin yksilöllistä HOJKSin mukaan


Hojks p t s yksil llistet n
HOJKS-päätös; yksilöllistetään

Anttila Pauli

 • Opetusmuodon selkiytyessä oppimisvaikeuk-sien hoitamiseen (vanhaan EMUUN) --- on ratkaistava:

 • YKSILÖLLISTÄMINEN ja sen laajuus

 • (PS. Integraatio, inkluusio… jne kuuluvat toiseen luentoon)


Hojks p t s yksil llistet n paljon
HOJKS-päätös; yksilöllistetään paljon

Anttila Pauli

 • Kokonaan tai pääosin yksilöllistäminen

 • Opetus useimmiten pienluokassa, pääosin omassa erityisryhmässä

 • Tavoitteet yksilölliset, mutta varsin yhtenevät jos ryhmä homogeeninen

 • Ryhmäytyminen toimii kunhan opetus ei ole yksityisopetusta!


Hojks p t s yksil llistet n v h n
HOJKS-päätös; yksilöllistetään vähän

Anttila Pauli

 • Osittain yksilöllistäminen

 • Mitkä aineet (vrt 2 ainetta ja mitkä)

 • Missä opetus (integraatio, pienryhmä?)

 • Tavoitteet näissä aineissa yksilölliset

 • Ryhmäytyminen omassa kotiluokassa


Montako hojks p t st
Montako HOJKS-päätöstä

Anttila Pauli

 • Siis ainakin yksi !

  -- valitusosoitteineen ja momenttinumeroineen

 • Jos opintojen suorittamispaikka muuttuu

 • Jos yksilöllistämisen määrä muuttuu

 • Jos tavoitteet selkeästi muuttuvat

 • Onkohan maksimi kuitenkin kolme

  -- riittääkö yksi? vrt pienluokka omine linjoineen


Erityisopetuksen hallinnollinen p t sprosessi

Anttila Pauli

HOJKS-säilyy pitkään……

 • HOJKS säilytetään arkistointisäännösten mukaan

  xx vuotta koulun arkistossa.


Hojks arviointi yksil llistettyn
HOJKS arviointi yksilöllistettynä

Anttila Pauli

 • Voiko enemmän oppinut saada huonomman numeron?

 • Jos tavoitteet asetettu eri tasolle ja niiden saavuttaminen ollut hyvin erilaista -- periaatteessa.


Erityisopetuksen hallinnollinen p t sprosessi

Anttila Pauli

POHDINTOJA

 • EMU vai ESY, muna vai kana?

 • Voiko MAMU olla EMU?

 • Pitäisikö olla rinnakkaiskoulujärjestelmä?

 • Onko oppilashuollolla ja holhouksella ero?

 • Erityiskoulut vai pienluokat?

 • Kykykurssit vai heteroa?

 • Aineiden kilpajuoksua vai kasvatusta?

 • Opetusta vai oppimista?

 • Kaikille kaikkea vai jokaiselle jotain -- miten?