„Kompetencia alapú oktatás- egyenlő hozzáférés a vésztői Szabó Pál Általános Iskolába...
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

„Kompetencia alapú oktatás- egyenlő hozzáférés a vésztői Szabó Pál Általános Iskolában” TÁMOP 3. 1. 4 2009/02 0059. „ Az első mag ezerszer újra kel, folyton újul az első porhüvely, az első Hajnal írja le, amit az Ítélet alkonya olvas el.” / Teller Ede: A fizika nagyszerű, mert egyszerű/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az els mag ezerszer jra kel folyton jul az els porh vely az els hajnal rja le amit

„Kompetencia alapú oktatás- egyenlő hozzáférés a vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”TÁMOP 3. 1. 4 2009/02 0059

„ Az első mag ezerszer újra kel,

folyton újul az első porhüvely,

az első Hajnal írja le, amit

az Ítélet alkonya olvas el.”

/Teller Ede: A fizika nagyszerű, mert egyszerű/


Az els mag ezerszer jra kel folyton jul az els porh vely az els hajnal rja le amit

 • Előzmények: vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”

 • 2000. kompetencia alapú PISA mérés eredményei

 • 2006. évi mérés

 • Munkaadók elégedetlensége a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével


K vetkezm ny
Következmény: vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”

 • Oktatási programok fejlesztése (NFT; Phare)

 • HEFOP 3.1.1. ( 6 kompetencia területen készültek el a modul rendszerű oktatási programok, amelyek kipróbálása és bevezetése a közoktatási intézmények 10 %-ban sikeresen megtörtént.


Az els mag ezerszer jra kel folyton jul az els porh vely az els hajnal rja le amit
Cél: vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”

 • Képességfejlesztés

 • Kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése

 • A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése

 • A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése

 • Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése (pl. projekt alapú oktatás, komp. alapú tananyagok, taneszközök)

 • IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása


K telez en megval s tand tev kenys gek
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”

 • Legalább 1 tanulócsoportban a „Szövegértés-szöveglakotás” kulcskomp. területén tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító komp. alapú progr. csom. bevezetése ( 2. c Lázárné Nagy Margit Katalin; 7. b Turbuczné Kovács Erzsébet)

 • Legalább 1 tanulócsoportban a „Matematika” kulcskomp. területén tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító komp. alapú progr. csom. bevezetése ( 3. c Csüllög Mária; 5. b Szabó Sándor; 6. b Nyíri Károlyné)

 • Legalább 1 tanulócsoportban további egy választott kulcskomp. területén komp. alapú progr. csom. Bevezetése ( 5. c életpálya-építés: Liszkai Andrea; 1. c szociális-életviteli, környezeti Csillagné Baksa Margit, 6. a szociális-életviteli, környezeti: Petrusánné Bányai Mária)

 • Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban 7. b Turbuczné Kovács Erzsébet)

 • Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül 4. d Varga Anett; 5. a Kovácsné Harmati Emma


Modern pedag giai m dszertan alkalmaz sa
Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”

 • Legalább egy három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

 • Legalább egy témahét tanévenként

 • Legalább egy moduláris program megszervezése

 • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata->25% IKT-eszközzel támogatott tanóra kell legyen (laptop)


Tov bbk pz sek
Továbbképzések: vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”


Tantest leti k pz sek 2x30 ra multikultur lis oktat s ipr alkalmaz s ra felk sz t
Tantestületi képzések vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”2x30 óraMultikulturális oktatásIPR alkalmazására felkészítő

tanácsadókmentorok


Fenntarthat s g
Fenntarthatóság vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”

 • Projektzárástól számított 5 évig:

 • A módosított helyi tantervnek és pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat folytatása (legalább annyi csoportban és pedagógussal, mint a pályázatban)

 • A támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik

 • A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzése, nyilvántartása legalább 2020. december 31-ig.


T j koztat si k telezetts g
Tájékoztatási kötelezettség vésztői Szabó Pál Általános Iskolában”

 • „Nem a szándék a lényeg, hanem az, amit a partner ebből megért.”