psychick odolnos a syndr m vyhorenia zdravotn ka n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psychická odolnosť a syndróm vyhorenia zdravotníka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Psychická odolnosť a syndróm vyhorenia zdravotníka - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Psychická odolnosť a syndróm vyhorenia zdravotníka. doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD., et. PhD. PRACOVNÉ STRESORY Konfliktné vzťahy s kolegami Konflikt so šéfom Nedostatočne vymedzená náplň práce Neschopnosť delegovať prácu na iných Neschopnosť povedať nie Kariérizmus Workoholizmus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychická odolnosť a syndróm vyhorenia zdravotníka' - keelty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psychick odolnos a syndr m vyhorenia zdravotn ka

Psychická odolnosť a syndróm vyhorenia zdravotníka

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.,et. PhD.

stresory a ich dlhodob p sobenie naru en psychick i fyzick rovnov ha zdravotn ka
PRACOVNÉ STRESORY

Konfliktné vzťahy s kolegami

Konflikt so šéfom

Nedostatočne vymedzená náplň práce

Neschopnosť delegovať prácu na iných

Neschopnosť povedať nie

Kariérizmus

Workoholizmus

Nedostatočné finančné ohodnotenie

Práca v náročných podmienkach

OSOBNÉ STRESORY

Nezhody v partnerskom vzťahu

Problémy v rodine

Výchovné problémy

Nevyhovujúce bývanie

Stereotypný životný štýl

Nedostatok koníčkov

Vlastná choroba

Choroba blízkeho

Podceňovanie zo strany okolia

Stresory a ich dlhodobé pôsobenie = narušená psychická i fyzická rovnováha zdravotníka
distres a eustres
Distres a eustres
 • Distres chápeme ako situáciu subjektívne prežívaného ohrozenia danej osoby s jeho sprievodnými, často výrazne negatívnymi emocionálnymi príznakmi.
 • Tam kde nejde o negatívny emocionálny zážitok, nehovoríme o strese, ale o eustrese.
fyziologick pr znaky stresu
Fyziologické príznaky stresu
 • Palpitácia – búšenie srdca a často aj nepravidelná činnosť srdca
 • Bolesť a zvieranie na hrudnej kosti
 • Nechutenstvo a plynatosť – tlak v brušnej (abdominálnej) oblasti
 • Kŕčovité, zvierajúce bolesti v dolnej časti brucha, prípadne spojené s hnačkou
 • Časté nutkanie na močenie
 • Zníženie a nedostatok sexuálnej túžby, prípadne sexuálna impotencia či frigidita (sexuálny chlad)
 • Zmeny (nepravidelnosti) v menštruačnom cykle
 • Bodavé, pichavé a rezavé bolesti rúk a nôh
emocion lne pr znaky stresu
Emocionálne príznaky stresu
 • Nadmerné zaťažovanie sa vecami, ktoré zďaleka nie sú také dôležité
 • Neschopnosť prejaviť emocionálnu náklonnosť
 • Nadmerné starosti o vlastný zdravotný stav, prípadne o fyzický zjav
 • Nadmerné denné snívanie a stiahnutie sa zo sociálneho styku
 • Prudké a výrazné zmeny nálad
 • Nadmerné pocity únavy
 • Ťažké sústredenie
 • Zvýšená podráždenosť
behavior lne pr znaky stresu
Behaviorálne príznaky stresu
 • Zvýšená absencia v práci, zvýšená chorobnosť, pomalé uzdravovanie po chorobe, nehodách, úrazoch
 • Nerozhodnosť
 • Sklon k nepozornému riadeniu auta a zvýšená nehodovosť
 • Zhoršená kvalita práce, snaha vyhnúť sa úlohám, vyhýbanie sa zodpovednosti, častejšie používanie výhovoriek a rast falošných foriem konania aj hovorenia (podvádzanie, klamanie a pod.)
 • Zvýšený počet vyfajčených cigariet za deň
behavior lne pr znaky stresu1
Behaviorálne príznaky stresu
 • Zvýšená konzumácia alkoholických nápojov
 • Väčšia závislosť na drogách všetkých druhov (používanie väčšieho množstva tabletiek na spanie, upokojenie, dobrú náladu)
 • Strata chuti k jedlu, alebo naopak prejedanie
 • Zmeny v životnom štýle a rytme – dlhé nočné bdenie a neskoré vstávanie (často s pocitom veľkej únavy hneď ráno), problémy so zaspávaním a opätovným zaspávaním po prebudení a pod.
 • Znížená kvalita práce aj znížené množstvo vykonanej práce
sch ma primeranej a neprimeranej adapt cie na stres
Schéma primeranej a neprimeranej adaptácie na stres:

SPÚŠŤAČ STRESU ALEBO NÁROČNÁ SITUÁCIA

Vnímanie stresu a odhad vlastnej zručnosti ho zvládnuť

REAKCIE NA STRESOR:

Psychická, telesná a behav.

Rozvoj psychickej poruchy alebo telesného ochorenia, podľa dispozície jedinca

Adaptívna

Neprimeraná

CHRONICKÉ PREŽÍVANIE PRÍZNAKOV STRESOVEJ REAKCIE

Ukončenie stresovej reakcie, posilnenie sebadôvery

slide9
Smrť partnera/partnerky 100

Rozvod 73

Rozvrátenie manželstva 65

Uväznenie 63

Smrť blízkeho člena rodiny 63

Úraz alebo vážna choroba 53

Uzavretie manželstva 50

Strata zamestnania 47

Zmierenie a obnova manželstva 45

Odchod do dôchodku 45

Zmena zdravotného stavu člena rodiny 44

Tehotenstvo 40

Sexuálne problémy 39

Narodenie nového člena rodiny 39

Zmena zamestnania 39

Zmena finančnej situácie38

Smrť blízkeho priateľa 37

Preradenie na iný post v práci 36

Závažné nezhody s partnerom 35

Pôžička vyššia ako ročný plat 31

Stresory - Prekročenie hranice 250 bodov za rok býva často nasledované psychickým zlyhaním alebo telesným ochorením.
determinanty zvl dania stresu
Determinanty zvládania stresu
 • Osobnosť (temperament, charakter)
 • Locus of control (externalisti – internalisti)
 • Sociálna opora
 • Životné podmienky
 • Pracovné podmienky
slide12

NORMALITA

pokoj vodcovstvo

vyrovnanosť bezstarostnosť

spoľahlivosť živosť

ovládanie spokojnosť

pokoj vnímavosť

uvážlivosť zhovorčivosť

opatrnosť otvorenosť

pasivita sociabilita

INTROVERZIA EXTROVERZIA

tichosť aktivita

nesociabilita optimizmus

rezervovanosť impulzívnosť

pesimizmus menlivosť

triezvosť excitabilita

rigidita agresivita

úzkosť nepokoj

náladovosť nedotklivosť

a typ spr vania
A-typ správania
 • Tieto osoby majú sklon k ischemickej chorobe srdca a k infarktu. Trpia komplexom nadmernej aktivity (action emotion complex), ktorý je charakterizovaný nadmernou snahou mimoriadne intenzívne pracovať, angažovať sa na hranici únosnosti, snahou robiť stále viac a viac, a to v stále kratšom čase, nezlomnosťou tvárou v tvár prekážkam a pod.
 • Tieto charakteristiky dopĺňajú niektoré osobnostné znaky ako výrazná rivalita až vyslovene nepriateľstvo, agresia, nenávisť, závisť, netrpezlivosť a pod. Týchto ľudí charakterizovala práca v neustálom časovom strese, explozivita rečovej amplitúdy a  veľká gestikulácia.
b typ spr vania
B-typ správania
 • Pre týchto ľudí je typický pokojný spôsob života, kooperatívne spôsoby činnosti s inými ľuďmi, rozvaha, zameranie sa na kvalitu života a pod.
 • Neskôr boli pridané ďaľšie pozitívne charakteristiky – zmysel pre humor, ochota druhým odpustiť, vyššia miera sebakritiky, zdravá pokora, zmysel pre autonómiu (vlastné riadenie svojho života), tvorivosť, rovnováha medzi osobným obdarovaním a obmedzenými možnosťami, požiadavkami a skutočnosťou, ašpiráciou a výkonom (Křivohlavý, 2002).
c typ spr vania
C-typ správania
 • V skratke sa hovorí o tzv. cancer personality, t.j. o rakovinovej osobnosti. Títo ľudia dobre spolupracujú s inými, sú psychicky vyrovnaní, ochotní pomáhať iným, sú priateľskí, nemajú vysoké nároky, sú trpezliví. Majú mimoriadnu úctu k ľuďom vyššie postaveným (autoritám) a málokedy sa s nimi dostávajú do konfliktov.
 • Výraznejšie však potláčajú negatívne pocity (majú vyššiu mieru represie), a to zvlášť hnev a agresivitu, sú u nich významnejšie pocity bezmocnosti a beznádeje. Vyznačujú sa vysokou konformitou.
 • Druhých ľudí veľmi neobťažujú a sú dosť nedotkliví k signálom negatívnych zmien vo svojom zdravotnom stave. Nestavajú sa na odpor únave a znášajú bolesť s odovzdanosťou im vlastnou. Majú tiež špecifický spôsob zvládania ťažkostí – bez boja sa často a ľahko vzdávajú. Tieto charakteristiky sa u nich často stávajú chronickými.
d typ spr vania
D-typ správania
 • Ide o depresívnu osobnosť, ktorá sa vyznačuje poruchou sebahodnotenia, nedostatkom pružnosti a zníženou schopnosťou zvládať záťaž.
 • Aj o tomto type osobnosti sa usudzuje, že má blízko k malígnym ochoreniam (Baštecká, Goldman, 2001).
syndr m vyhorenia
Syndróm vyhorenia
 • stav totálneho psychického a fyzického vyčerpania, ktoré postihuje najmä ľudí, ktorí dlhodobo čelia závažnej záťažovej situácii, pričom stresory výrazne prevažujú nad salutormi. Najčastejšie ide o ľudí, ktorí sa vyznačujú prvotným nadšením a snahou
 • Ďalším faktorom, ktorý prispieva k stavu úplného vyčerpania je snaha držať krok s ľuďmi okolo nás.
hrozba vy ieho v skytu syndr mu vyhorenia
Hrozba vyššieho výskytu syndrómu vyhorenia
 • Vysoká pracovná náročnosť
 • Nesprávna motivácia pre výber povolania
 • Prílišné sústredenie sa na detaily
 • Zmarená snaha presadiť zmeny k lepšiemu
 • Veľký idealizmus
 • Intenzívny kontakt s ľuďmi
 • Neadekvátne ohodnotenie
 • Nevyvážený život (práca – relax – zábava)
zmysel udskej existencie
Zmysel ľudskej existencie
 • Konečnosť, pominuteľnosť nie je len podstatný znak ľudského života, ale tiež potrebný pre jeho zmysel.
 • Zmysel ľudskej existencie sa zakladá práve na jej ireverzibilnom charaktere.
vn manie zmyslu v n ro nej situ cii
Vnímanie zmyslu v náročnej situácii
 • Vždy keď sme konfrontovaní so situáciou, ktorú nemôžeme zmeniť, ešte stále existuje možnosť zmeniť náš postoj k situácii – pretvoriť utrpenie na zisk.
 • Rozdiel medzi vnímaním zmyslu a vnímaním celku je v tom, že v poslednom prípade vnímame „figúru“ na jej pozadí, zatiaľ čo v procese vnímania zmyslu, na pozadí skutočnosti, presvitá, takpovediac nám bije do očí možnosť, a to možnosť utvárať danú situáciu takým alebo onakým spôsobom. (Frankl, 2005).
 • Logoterapia – psychoterapia zameraná na hľadanie zmyslu
psychologick starostlivos o lenov zdravotn ckeho t mu
Psychologická starostlivosť o členov zdravotníckeho tímu
 • Psychologická starostlivosť o členov tímu sa nezaobíde ani bez poradenskej činnosti, prípadne krízovej intervencie, ak to pracovník z nejakého dôvodu potrebuje.
 • Nemalým prínosom sú aj informácie o syndróme vyhorenia, prípadne jeho odhalenie a následné riešenie
 • Supervízia je účinný spôsob ako zlepšiť individuálne komunikačné zručnosti a zlepšiť terapeutické výsledky. Supervízia poskytuje príležitosť zamyslieť sa nad problémami interakcií v klinickom prostredí a rozvíjať interpersonálne zručnosti a náhľad do týchto interakcií
 • Je dobré, ak sú zdravotnícki pracovníci vyberaní pohovormi, kde sa k uchádzačom vyjadruje aj psychológ. V niektorých hospicoch prechádzajú budúci pracovníci psychodiagnostikou.
pl novanie ako prevencia z a ov ch situ ci a stresu
Plánovanie ako prevencia záťažových situácií a stresu

Kde bývajú problémy pri dlhodobom plánovaní času:

 • v ťažkosti ujasniť si, čo chcem od života z dlhodobého hľadiska,
 • v ťažkosti určiť si, čo vlastne priority sú,
 • v nedostatočnej sebadisciplíne držať sa svojich priorít, keď je to dočasne nepohodlné,
 • v komunikačných problémoch – ako povedať iným, čo chcem a čo nechcem, bez toho aby som s nimi bojoval, odmietal ich, či mal pocit viny
prevencia stresu u zdravotn ka
Prevencia stresu u zdravotníka
 • Koníčky
 • Zážitkové hodnoty
 • Podpora od blízkych
 • Adekvátne ohodnotenie vlastných fyzických a psychických síl (sme nahraditeľní)
 • Umenie relaxovať (dovolenka)
 • Akceptovanie vlastnej konečnosti
pod a rusha 2004 prv m z piatich krokov ktor ved k zotaveniu sa z vyhorenia je
Podľa Rusha (2004) prvým z piatich krokov, ktoré vedú k zotaveniu sa z vyhorenia je:

1. oddeliť sa od jeho zdroja.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o krok jednoduchý a samozrejmý. Pre väčšinu ľudí je však veľmi ťažký. Je totiž spojený s mnohými problémami a otázkami:

 • Ako ďaleko sa musím vzdialiť?
 • Na ako dlho sa musím vzdialiť?
 • Kto ma nahradí počas mojej neprítomnosti?
 • Dostanem sa ešte niekedy do takej situácie?
 • Čo budem robiť keď sa vzdialim?
 • Môžem si vôbec dovoliť sa vzdialiť?
slide25
2. nájsť si čas na odpočinok a relaxáciu.

3. znovu budovať svoju sebadôveru.

Sebadôvera sa buduje prostredníctvom častého a úspešného splnenia krátkodobých cieľov, ktoré postupom času narastajú na zložitosti aj dĺžke.

4. pravidelne cvičiť

Jedným z dôvodov fyzickej vyčerpanosti človeka je nedostatok pravidelného cvičenia.

5. nájsť nový životný zmysel a víziu

Uistite sa, že váš nový životný zmysel podporuje a motivuje. Musí byť hodnotný a musí vás povzbudzovať k činnosti. Dajte si však pozor na to, aby ste sa ním nenechali ovládať natoľko, že vás privedie na pokraj vyhorenia ako kedysi.