legea educa iei na ionale l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE. Legea 1 / 05.01.2011. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT. clasele X-XII/XIII. Secundar - superior. clasele V-IX. Secundar - inferior. clasele I-IV clasa pregătitoare. Primar. Preşcolar. 3-6 ani. Antepreşcolar. 0-3 ani. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Post - universitar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE' - keelty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legea educa iei na ionale

LEGEAEDUCAŢIEINAŢIONALE

Legea 1 / 05.01.2011

niveluri de nv m nt
NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

clasele X-XII/XIII

Secundar - superior

clasele V-IX

Secundar - inferior

clasele I-IV

clasa pregătitoare

Primar

Preşcolar

3-6 ani

Antepreşcolar

0-3 ani

niveluri de nv m nt3
NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Post - universitar

Universitar

Terţiar non-universitar

Învăţământ postliceal/de maiştri

19

Clasa a XIII-a

Învăţământ liceal FR

18

Clasa a XII-a

Învăţământ secundar

Învăţământ secundar superior (liceal)

Clasa a XI-a

17

Învăţământ profesional

16

Clasa a X-a

Învăţământ secundar inferior (gimnazial)

15

Clasa a IX-a

14

Clasa a VIII-a

13

Clasa a VII-a

12

Clasa a VI-a

Învăţământ obligatoriu

11

Clasa a V-a

10

Clasa a IV-a

Învăţământ primar

9

Clasa a III-a

8

Clasa a II-a

7

Clasa I

6

Clasa pregătitoare

5

Educaţia timpurie

Învăţământ preşcolar

Grupa mare

4

Grupa mijlocie

3

Grupa mică

2

Antepreşcolar

1

0

forme de nv m nt
FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

învăţământ cu frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă redusă

învăţământ la domiciliu

învăţământ pe lângă unităţi medicale

coala dup coal
“ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”

prin decizia consiliului de administraţie

după orele de curs

Unităţile de învăţământ pot să îşi extindă activităţile cu elevii prin programe “şcoala după şcoală”

în parteneriat cu autorităţile publice locale şi asociaţiile de părinţi

eventual şi în parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale

activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor

activităţi de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială

statul poate finanţa programul pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate

efective
EFECTIVE

Grupă preşcolară:

10 < 15 < 20

Clasă

primar:

12 < 20 < 25

Grupă antepreşcolară

5 < 7 < 9

Clasă

gimnaziu:

12 < 25 < 30

Învăţământ

special:

8 < 10 < 12

Clasă

liceu:

15 < 25 < 30

Clasă

postliceal:

15 < 25 < 30

curriculum
CURRICULUM

20%

CDŞ

30%

CDŞ

Primar

80%

discipline obligatorii

Maxim

20

de ore pe săptămână

Liceal

70%

discipline obligatorii

Gimnazial

Maxim

30

de ore pe săptămână

Maxim

25

de ore pe săptămână

competen e cheie
COMPETENŢE CHEIE
 • Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial vizează următoarele competenţe:
  • competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
  • competenţe de comunicare în limbi străine;
  • competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
  • competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;
  • competenţe sociale şi civice;
  • competenţe antreprenoriale;
  • competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
  • competenţe de a învăţa să înveţi.
 • Disciplina Tehnologia Informaţiei şi Comunicării constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial şi liceal.
evaluarea
EVALUAREA

Cadrul didactic

Unitatea şcolară

MECTS

Unitatea şcolară

MECTS

MECTS

pregătitoare

I

a II-a

a III-a

a IV-a

a V-a

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a / a XIII-a

Raport de evaluare

Limbă şi comunicare; Matematică şi ştiinţe

Scris, citit, matematică

Evaluare naţională eşantion

Evaluare naţională a tuturor elevilor

Examen naţional de Bacalaureat

resurse umane
RESURSE UMANE
 • în educaţia antepreşcolară: educator-puericultor
 • în învăţământul preşcolar: profesor pentru învăţământ preşcolar
 • în învăţământul primar: profesor pentru învăţământ primar
 • în învăţământul gimnazial şi liceal: profesor;
 • în învăţământul special: profesor itinerant şi de sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoza şi kinetoterapeut;
 • în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier şcolar;
 • în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;
 • în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesională;
 • în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;
 • în unităţile de învăţământ, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;
 • în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist;

Personal didactic

resurse umane11
RESURSE UMANE
 • bibliotecar, documentarist, redactor;
 • informatician;
 • laborant;
 • tehnician;
 • pedagog şcolar;
 • instructor de educaţie extraşcolară;
 • asistent social;
 • corepetitor;
 • mediator şcolar;
 • secretar;
 • administrator financiar (contabil);
 • instructor-animator;
 • administrator de patrimoniu.

Personal didactic auxiliar

Personal

administrativ (nedidactic)

formarea ini ial

4

3

1

2

prin excepţie, formarea personalului din educaţia antepreşcolară se realizează prin liceele pedagogice

stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor

formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor programe acreditate

master didactic cu durata de 2 ani

FORMAREA INIŢIALĂ

Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde:

ncadrarea

cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată:

A

cu contract individual de muncă pe perioadă determinată:

B

ÎNCADRAREA
 • cei titularizaţi prin concurs naţional unic de titularizare
 • cei cu repartiţie guvernamentală,
 • cei care reuşesc la concursurile ce vor fi organizate de şcolile cu personalitate juridică
 • pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori debutanţi, şi care au ocupat prin concurs validat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant
 • cei care funcţionează pe catedre rezervate
 • persoanele aflate în perioada stagiului practic de un an şcolar
conducere
CONDUCERE

În unităţi

În inspectorat

În unităţi

În unităţi

inspector şcolar

general

funcţii de conducere

director

inspector şcolar

general adjunct

director

adjunct

ndrumare i control
ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

În unităţi

În minister

În unităţi

În inspectorat

inspector

general

funcţii de îndrumare şi control

inspector

şcolar

inspector principal

de specialitate

norma didactic
NORMA DIDACTICĂ

un post pentru învăţământul primar şi preşcolar

18 ore/săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar

24 ore/săptămână pentru profesorii de instruire practică

16 ore/săptămână în învăţământul special, pentru profesorii de predare

20 ore/săptămână în învăţământul special, pentru profesor educator/ de instruire practică

un post pentru profesorii documentarişti

pensionarea
PENSIONAREA

Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii.

1

După data împlinirii vârstei legale de pensionare, se interzice îndeplinirea oricărei funcţii de conducere, de îndrumare sau de control.

2

Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.

3

dispozi ii tranzitorii i finale
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

2012

măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013

2015

măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012

2016

examenul de bacalaureat se va desfăşura conform prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012-2013

2016

admiterea la liceu se va desfăşura conform prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012

2013

măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din anul 2013

2012

măsura privind introducerea costului standard per elev şi a principiului “finanţarea urmează elevul” se aplică din anul 2012