Download
temadag 7 juni 2006 struer kommune www uu nordvestjylland dk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune uu-nordvestjylland.dk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune uu-nordvestjylland.dk

Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune uu-nordvestjylland.dk

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune uu-nordvestjylland.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Unge uden uddannelse i centrum Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune www.uu-nordvestjylland.dk

 2. PROGRAM ”Sæt unge uden uddannelse i centrum” 9.00 – 9.45 Kaffe og velkomst. Status og tal v/ Ole Westergaard og Bo Ravn 9.45 – 12.00 Oplæg v/Bo Ravn og Fremtidsværksted 12.00 – 12.45 Frokost 12.45 – 14.30 Fremtidsværksted fortsat (kaffepause indlagt) 14.30 – 15.00 Afslutning og oplæg til videre arbejde v/Bo Ravn Ny Struer Kommune

 3. 103.000 indbyggere

 4. Opgaver: • Konsulentopgaver i UEA(Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering)1.-10. klasse • Individuel uddannelsesvejledningfra 6. klasse i folkeskolen • Vejledning af 15 – 25 årige i kommunen(unge uden for skolesystemet) • Opsøgende vejledning for 15 – 18 årige • Åben vejledning for 19 – 25 årige • EGU uddannelseErhvervs Grund Uddannelse- for unge der ikke umiddelbart kan starte på erhvervsuddannelser

 5. Nationale mål for vejledningen Mål 1: Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Mål 2: Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Mål 3: Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Mål 4: Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt.

 6. Nationale mål for vejledningenfortsat Mål 5: Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse. Mål 6: Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen må ikke være båret af særlige hensyn til et uddannelsesområde, herunder uddannelsesområdets institutioner mv. Mål 7: UU´erne skal indgå i samarbejde med de regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, det regionale arbejdsmarkedsråd, Arbejdsformidlingen, erhvervslivet, kommunale forvaltninger samt UU i andre geografiske områder.

 7. Uddannelsesvejledningsom profession National målsætning: 2010: 85% 2015: 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Måltal: 2005: 80%

 8. Eksempler på samarbejde Projekt ”Elevsupporter” Samarbejde omkring unge kontanthjælpsmodtagere

 9. ”Unge med særlige behov for vejledning” • Unge med behov for faglige kompetencer”Kurator-børn” §§ 20,1 og 20,2 + enkeltintegrerede i folkeskolen, unge der efter afslutningen af folkeskolen har brug for FVU/, ”ungeklasse” , produktionsskole m.fl. • Unge med behov for personlige kompetencerForsinket personlig udvikling, disposition for psykisk ubalance. • Unge med behov for sociale kompetencer”Samspilsramt” med behov for omsorg/støtte, evt. døgnanbragt. • Unge med behov for helbredsmæssige hensynHandicaps, sygdomme, svagt helbred m.fl. • Unge med behov for færre krydspresUnge der møder modstridende krav og forventninger fra familien, skolen og kammeraterne fx grupper af unge mænd med anden etnisk baggrund.

 10. Beskæftigelsesoversigt18-årige i Struer pr. 1. februar 2006

 11. Beskæftigelsesoversigt18-årige i Thyholm pr. 1. februar 2006