p edn ka 8 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přednáška č.8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přednáška č.8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Přednáška č.8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Přednáška č.8. Výběr trhu pro export, strategický marketing. Výběr trhu pro export. Doplňující faktory výběru cílové země či segmentu: Primárně se nelze zaměřit na výrobek, ale na možné odbytiště Je nutné znát atraktivnost trhu a soutěživou pozici firmy na tomto trhu – dodržet postup S-T-P

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Přednáška č.8


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edn ka 8

Přednáška č.8

Výběr trhu pro export, strategický marketing

v b r trhu pro export
Výběr trhu pro export

Doplňující faktory výběru cílové země či segmentu:

 • Primárně se nelze zaměřit na výrobek, ale na možné odbytiště
 • Je nutné znát atraktivnost trhu a soutěživou pozici firmy na tomto trhu – dodržet postup S-T-P
 • Nutnost spolupráce analytického a strategického oddělení s oddělením obchodním
z kladn rozhodov n v mezin rodn m marketingu
Základní rozhodování v mezinárodním marketingu

Být či nebýt mezinárodně činný?

Kam jít?

Výběr země

Jak tam jít?

Metoda vstupu

Jak sestavit m. mix? 4P

Jak řídit?

Typ organizace

INFORMAČNÍ ZÁKLADNA

MARKETINGOVÝ VÝZKUM,

PROGNOSTICKÉ NÁSTROJE

1 b t i neb t mezin rodn inn
Výhody

Vyšší zisky

Zvýšení výroby – snížení nákladů

Prodloužení cyklu výrobku

Vyrovnání sezónních výkyvů

Řešení problému s nadvýrobou

Zvyšování prestiže

Nevýhody

Zisky nejsou vždy pod kontrolou firmy

Potřeba upravit m. mix

Konzervace zastaralého výrobku na úkor inovace

Zastaralý výrobek poškozuje pověst firmy

1. Být či nebýt mezinárodně činný?
 • Je rozhodnutí o mezinárodní činnosti v souladu s posláním a cíli firmy?
 • Má firma dostatečné zdroje pro vstup?
 • Bude firma schopna porozumět zahraničním zákazníkům?
 • Je možnost sehnat objektivní informace o cílovém teritoriu?
 • Jaké v cizí zemi regulace či skryté náklady?
 • Má firma dostatečně zkušený management a potřebnou flexibilitu?
2 kam j t
2. Kam jít?
 • Velikost podílu produkce, kterou chce firma vyvážet
 • Délka marketingového plánu.
 • Počet zemí, do kterých chce firma vyvážet
z kladn rozhodov n v mezin rodn m marketingu1
Základní rozhodování v mezinárodním marketingu
 • Jak tam jít? - Metoda vstupu

(Přednáška č. 3, 4)

 • Jak sestavit m. mix? – 4P

(Přednáška č. 9, 10, 11, 12)

 • Jak řídit? - typ organizace

(Přednáška č. 13)

strategick marketingov pl nov n
Strategické marketingové plánování

Plánování je racionální, vědomá, systematická a utvářející duchovní předpověď budoucího dění, zahrnuje cíle jednání, prostředky a opatření k dosažení cílů.

 • Strategický plán musí:
 • směrovat mezinárodní aktivity do geografických zón s růstovým potenciálem
 • vyčíslit investice spojené se vstupem na nový trh
 • harmonizovat výrobní aktivity v jednotlivých zemích
 • zajistit jejich soulad s očekávaným vývojem poptávky
 • stanovit marketingové cíle (strategické, tatické, operativní) a náklady spojené s jejich dosažením
v b rov proces strategick ho pl nov n
Výběrový proces strategického plánování
 • Stanovení cílů a prostředků
 • Vyhodnocení alternativ
 • Výběr vhodné alternativy
 • Realizace alternativy
 • Řízení procesu
 • Kontrola procesu a výsledku
stanoven c l p i strategick m pl nov n1
Stanovení cílů při strategickém plánování

Nejčastěji stanovené cíle :

 • mimoekonomické cíle (image, prestiž)
 • finanční hospodářské cíle (zisk, rentabilita vlastního kapitálu, obrat, tržní podíl)
 • výkonnostně-hospodářské a nepeněžní cíle (chceme exportovat 80% našich výrobků – nic není řečeno o penězích)
situa n anal za
Situační analýza

Marketingovou situační analýzu lze rozdělit do tří částí:

 • Informační část,
 • Porovnávací část,
 • Rozhodovací část,

Dělení okolí podniku:

 • Makroprostředí
 • Mikroprostředí
anal zy mikroprost ed
Analýzy mikroprostředí

Vertikální marketingové mikroprostředí:

dodavatelé;

firma;

obchodníci;

zákazníci.

Horizontální marketingové mikroprostředí:

konkurence;

firma;

veřejnost.

v b r nosn ch aktivit
Výběr nosných aktivit
 • Výběr nosných aktivit je stěžejním strategickým rozhodnutím podniku.
 • Výběrem nosných aktivit, které budou na mezinárodních trzích rozvíjeny se podnik chce jasně odlišit od konkurence. Praktickým nástrojem pro vyhodnocený optimálních podnikatelských aktivit pro daný trh nebo segment jsou tzv. portfoliové analýzy.
 • model Bostonské konzultační skupiny BCG
 • model vyvinutý pro firmu General Electric, model GE
 • Space matice
model bcg
model BCG
 • BCG matice zkoumá jaké postavení jednotlivé produkty mají a jak s nimi budeme dále jednat

HIGH

LOW

hvězdy

???

HIGH

Market Growth Rate

krávy

bídní psi

LOW

Relative market share

typy strategi
Typy strategií
 • Základní přístup v mez. marketingu – globální/multinacionální
 • Konkurenční strategie– pronikání/diferenciace/koncentrace
 • Ansoffova matice - tržní penetrace/rozvoj trhu/rozvoj produktu/diverzifikace
 • Strategie z pohledu investic - růstová, zvratová, útlumová, ukončovací, stabilizační
 • Strategie marketingového mixu – 4P