magnetick p sky n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Magnetick é pásky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Magnetick é pásky - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Magnetick é pásky. Zálohovanie a archivácia dát. Zálohovanie dát je vytváranie záložnej kópie dát. Záložná kópia slúži na obnovenie "živých" dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Magnetick é pásky' - keelia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z lohovanie a archiv cia d t
Zálohovanie a archivácia dát
 • Zálohovanie dát je vytváranie záložnej kópie dát. Záložná kópia slúži na obnovenie "živých" dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu.

Môže byť vykonávané manuálne alebo automaticky. Automatické zálohovanie sa vykonáva v určitých časových intervaloch.

 • Archivácia dát je vytváranie archívnej kópie dát. Slúži na spätné zistenie, v akom stave boli dáta v určitom čase. Podľa vnútorných predpisov organizácie, alebo zákonných nariadení sa musí archívna kópia archivovať predpísanú dobu.
z lohovanie a archiv cia d t1
Zálohovanie a archivácia dát

Zálohovacie mechaniky sú určené k vytváraniu fyzických kópií filesystémov serverov a pracovných staníc za podpory špecializovaných softwarových prostriedkov

Umožňujú efektívnym a nenákladným spôsobom realizovať zálohy či už centralizované alebo distribuované

Vďaka vymeniteľnosti médií a možnosti ich rotácie v súlade s rôznymi funkčnými princípmi je tak možné vynikajúcim spôsobom realizovať kvalitnú úschovu dôležitých dát pre prípad núdze alebo zlyhania

princ p z pisu na p sku
Princíp zápisu na pásku
 • Média a funkčný princíp mechaniky boli pôvodne určené pre digitálny záznam audiosignálu v CD kvalite
 • spoluprácou spoločností Sony a Hewlett Packard, ktorá bola v tomto smere započatá v roku 1998 vznikla myšlienka využiť toto médium na záznam digitálnych dát vo svete IT.
 • V úlohe záznamového média je využívaná mikrokryštalická magnetická páska so šírkou 4mm, 8mm, pričom pre zápis sa využíva technológia nesúca označenie helial-scan.
slide5

Technológia helial-scan

 • Pri tejto technológii je nosná páska vysunutá zo svojho puzdra a prostredníctvom vodiaceho mechanizmu je styčne umiestnená okolo rotujúceho bubna, obsahujúceho hlavy pre operácie čítania a zápisu.
 • Samotný rotačný bubon je odklonený od vertikály o 5 stupňov a pri 2000 otáčkach za minútu realizuje konštantnú zmenu polohovania dvoch dvojíc čítacích a zápisových hláv. Samotné hlavy sú rovnako realizované s náklonom.
technol gia helial scan
Technológia helial-scan

Nosná páska je dopravovaná konštantnou rýchlosťou proti smeru rotácie záznamového bubna, čo umožňuje vytvorenie akýchsi naklonených stôp pod uhlom 40° medzi okrajmi záznamového média ( ako pri videorekordéroch používajúcich rovnakú technológiu) pre zabezpečenie vysokej hustoty záznamu pri minimalizácii hlučnosti a rýchlosti posunu nosného média.

z lohovanie d t na p sku
Zálohovanie dát na pásku

Nevýhody

 • Špeciálny zálohovací softvér
 • Pri obnove musí byť obsah najprv uložený na disk, až potom sa môžu použiť tieto dáta
 • Sekvenčný zápis dát
 • Nízka trvanlivosť záloh, nebezpečie poškodenia mg.poľom
 • Pomerne vysoké náklady na mechaniku a médiá
 • V súčasnosti je nahradzované tvorbou obrazu disku

Výhody

 • Viac diskov zálohovaných na jediné médium
 • Spätná kompatibilita s predchádzajúcimi zálohami
 • Možnosť rotácie používania pások ( cyklické striedanie 3 pások )
mechanika dlt digital linear tape1
Mechanika DLT ( Digital Linear Tape )
 • DLT mechanika používa ½ inch širokú pásku, na ktorú sa zaznamenávajú dáta v paralelných stopách, zoskupených do dvojíc.
 • Každá dátová stopa prebieha pozdĺž celej dĺžky pásky. Keď sa zaznamenávajú dáta, zaplní sa prvá dvojica stôp. Keď je dosiahnutý koniec pásky, záznamové hlavy sa presunú k ďalšej dvojici stôp a na pásku sa zaznamenávajú dáta v opačnom smere po celej dĺžke pásky. Tento proces prebieha kontinuálne, sem a tam, až sa páska zaplní.
 • Počet stôp na páske 128 alebo 208.
ibm 5th generation linear tape open technology lt o 5
IBM 5th generation Linear Tape-Open™ technologyLTO 5

IBM System Storage TS2250 Tape Drive (3580S5E)

1.5 TB nekomprimovaných dát

lto technol gia
LTO technológia

LTO Ultrium 2 cartridge

200 / 400 GB

LTO Ultrium 5

1,5 TB / 3 TB