teorie kszta tuj ce administracj w pa stwach europejskich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich. Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.). Cechuje się ciągłością, precyzją i szybkością działania, całkowitym posłuszeństwem pracowników oraz koniecznością stałego obniżania kosztów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich' - keegan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
model biurokracji maxa webera 1922 r
Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.)
 • Cechuje się ciągłością, precyzją i szybkością działania, całkowitym posłuszeństwem pracowników oraz koniecznością stałego obniżania kosztów.
 • Weber kładł szczególny nacisk na depersonalizację stosunków wewnętrznych organizacji administracyjnej
model biurokracji maxa webera 1922 r1
Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.)
 • Cechy:
  • Ciągłość organizacyjna funkcji urzędowych wyrażająca się podporządkowaniem organizacyjnym i takim powiązaniem stanowisk między sobą, że zapewnia to ciągłość wykonywania poleceń służbowych
  • Podział zadań, który polega na precyzyjnym określeniu dla każdego stanowiska zakresu kompetencji (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności)
  • Przejrzysta hierarchia organizacyjna
model biurokracji maxa webera 1922 r2
Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.)
 • Zarządzanie organizacją administracyjną opiera się na:
  • normach stanowiących prawo powszechnie obowiązujące
  • rozdzieleniu członków organizacji od jej własności
  • pisemnym formułowaniu wszelkich aktów administracyjnych i decyzji
  • silnej kontroli zewnętrznej
poweberowskie koncepcje administracji wg m abbot a i lowell a
Poweberowskie koncepcje administracji wg. M. Abbot’a i Lowell’a
 • Dobra organizacja powinna coraz lepiej i skuteczniej eliminować ze spraw urzędowych miłość, nienawiść i czysto osobiste emocjonalne elementy, które nie podlegają weryfikacji.
 • Istotą struktury organizacyjnej jest racjonalność.
 • Duch sformalizowanych, bezosobowych stosunków w administracji jest konieczny do wyodrębnienia uprawnień i obowiązków organizacyjnych od życia prywatnego urzędników
 • Działając tylko bezosobowo urzędnicy zapewnić mogą racjonalność procesu decyzyjnego.
 • Gwarantuje to równe traktowanie wszystkich podwładnych
szko a organiczna e mayo p selznick
Szkoła organiczna (E. Mayo, P. Selznick)
 • Organizacja administracyjna jest złożoną instytucją stale przystosowującą się do zmieniającego się otoczenia.
 • Istotne są personalne więzi między jej uczestnikami dające poczucie bezpieczeństwa
 • Więziom wewnętrznym podporządkowana musi być efektywność organizacji
 • Zachowuje się jak żywy organizm („organiczna” jak u człowieka organizm biologiczny
szko a racjonalna h simon ch bernard
Szkoła racjonalna(H. Simon, Ch. Bernard)
 • Sensem każdej organizacji administracyjnej jest jej skuteczne działanie uwarunkowane jej racjonalną strukturą i racjonalnymi mechanizmami zarządzania
 • Zadania i kompetencje w racjonalnej administracji deleguje się na niższe szczeble w dół
 • Kontrolę zewnętrzną w takiej organizacji ogranicza się na rzecz samokontroli
szko a filozoficzno motywacyjna v thompson r golembiewski ch hodghinson
Szkoła filozoficzno-motywacyjna(V.Thompson, R.Golembiewski, Ch. Hodghinson
 • Wiąże cele i wartości organizacyjne z motywacją ludzkich działań.
 • Organizacja jest tylko polem do działania urzędników
 • Urzędnicy tworzą, utrzymują i niszczą organizację
 • Funkcjonuje jak żywy organizm, który jest silny zaletami ludzi, którzy w nim pracują a słaby, ich słabościami
 • Motywacja do działania sięga poza formalno-prawne uwarunkowania organizacji, aż po etyczne wartości dobra i zła
szczeble etycznej motywacji urz dnik w wg kohlberga
Szczeble etycznej motywacji urzędników wg Kohlberga
 • Definiują stopień etycznej dojrzałości personelu organizacji administracyjnej.
 • Określają stopień koncentracji urzędników na:
  • zakazach i karach
  • współdziałaniu wewnątrz organizacji
  • zachowaniu osobistej pozycji w organizacji
  • prawie i obowiązkach prawnych
  • wartościach dobra i zła
klasyfikacja organizacji administracyjnych wg a etzioni
Klasyfikacja organizacji administracyjnych wg A. Etzioni
 • Opiera się na kryterium stosunków wewnątrz organizacji , jakie obowiązują pomiędzy przełożonymi a podwładnymi
 • A. Etzioni rozróżnia organizacje administracyjne:
  • dyrektywno-przymusowe
  • płatno-wyrachowane
  • prawno-wartościowe
sta e strukturalne cechy organizacji administracyjnej
Stałe strukturalne cechy organizacji administracyjnej
 • Podział zadań oparty na specjalizacji
 • Hierarchiczny podział władzy i kompetencji
 • Formalny system regulacji prawnej konkretyzujący obowiązki, uprawnienia, zadania i sposoby realizacji zadań
scentralizowany system administrowania
Scentralizowany system administrowania:
 • Wzmacnia sformalizowaną stronę organizacji
 • Rozszerza normy i procedury, które zabezpieczają władztwo kierownicze
 • Rozbudowuje kontrolę zewnętrzną
 • Redukuje możliwość samodzielnego działania urzędników ograniczając liczbę organów podejmujących istotne decyzje
 • Zamazuje odpowiedzialność za realizowane zadania
 • Rozbudowuje normy wewnątrz-organizacyjne i prawo powielaczowe
 • Prowadzi do autokratycznego modelu zarządzania
dekoncentracja i decentralizacja administracji
Dekoncentracja i decentralizacja administracji
 • Polega na spłaszczeniu systemu i struktur zarządzania tak, by niewielkie grupy osób, na coraz to niższych szczeblach:
  • samodzielnie planowały wykonanie zadań administracyjnych
  • samodzielnie realizowały te zadania
  • bezpośrednio odpowiadały za realizację tych zadań
  • szukały optymalnych sposobów do coraz bardziej efektywnej realizacji zadań
  • organizowały konkursy na sfinansowanie tych zadań, tak by zrealizowane zostały najbardziej ekonomicznie
warto ci wsp lne dla organizacji i urz dnik w
Wartości wspólne dla organizacji i urzędników:
 • Godność
 • Potrzeba dokształcania i wprowadzania zmian
 • Uczciwość
 • Orientacja na rezultatach
 • Praca zespołowa
slide15
Jeśli bezrefleksyjne życie nie jest warte przeżywania, tym bardziej bezrefleksyjne wartości nie są wartę stosowania

Sokrates