Specifick probl my zapojen senior do kulturn eduka n ch aktivit
Download
1 / 15

Specifické problémy zapojení seniorů do kulturně edukačních aktivit - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Specifické problémy zapojení seniorů do kulturně edukačních aktivit. PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení. D O S P Ě L Í. L I F E L O N G L E A R N I N G.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Specifické problémy zapojení seniorů do kulturně edukačních aktivit' - keegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Specifick probl my zapojen senior do kulturn eduka n ch aktivit
Specifické problémy zapojení seniorů do kulturně edukačních aktivit

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Katedra andragogiky a personálního řízení


D O S P Ě L Í

L

I

F

E

L

O

N

G

L

E

A

R

N

I

N

G

vzdělávání dospělých ve formálních vzdělávacích programech

neformální a informální učení

INFORMÁLNÍ

L I F E W I D E L E A R N I N G

FORMÁLNÍ

informální

a neformální

vzdělávání a učení

počáteční

vzdělávání a učení

D Ě T I • OD KDY MŮŽE BÝT ČLOVĚK POVAŽOVÁN ZA STARÉHO?

 • Ten jistý člověk může prokazovat pokles výkonnosti v určité oblasti, zatímco výkon v jiné oblasti stoupá, příp. je stabilizovaný

 • někteří lidé si zachovávají svěžest a duševní i tělesnou zdatnost do vysokého věku, zatímco jiní vykazují známky stárnutí velmi brzy

 • ČLOVĚK JE STARÝ, KDYŽ HO SPOLEČNOST, DO KTERÉ NÁLEŽÍ, ZA STARÉHO POVAŽUJE.


Verdi složil operu Falstaff v 80 letech.

Tizian maloval až do své smrti v 99 letech, kdy zemřel na mor.

Arthur Rubinstein koncertoval i v sedmdesátce.

Picasso zemřel v 91 letech.

Otakar Vávra si udržoval aktivitu do stovky.


INDIVIDUÁLNÍ

FAKTORY

SPOLEČENSKÉ

FAKTORY

CHRONOLOGICKÝ

PSYCHOLOGICKÝ

VĚK

BIOLOGICKÝ

SOCIÁLNÍ


Obyvatelé vyspělých zemí se dožívají stále vyššího věku. Zároveň jsou mnohem déle tělesně zdatní a méně nemocní.

Epidemiologové a demografové uvádějí, že současní šedesátníci jsou biologicky zhruba o pět let mladší než šedesátiletí v předchozí generaci.

(Staudinger, Baumert, 2009)

Prodlužování střední délky života je způsobeno skutečností, že lidé dříve častěji umírali v mladším věku. Maximální délka života proto zůstává bez výraznějších změn


DEMOGRAFICKÁ SITUACE V ČR

 • Senioři (65+) tvoří v ČR cca 15 % populace

 • Za 30 let bude v seniorském věku každý třetí obyvatel

 • Od roku 1997 dochází ke zvyšování rozdílu mezí počtem jedinců 60+ a dětskou složkou populace

 • Potenciální problémy: ekonomické, sociální, kulturní…

 • Skoro polovina obyvatelstva pohlíží na stárnutí populace jako na zásadní problém (mezigenerační solidarita)

 • Senioři chápáni jako homogenní skupina, která je stigmatizována celou řadou negativních stereotypů.

 • „Postprofesionální doba“: zkušenost přestává platit jako hodnota, oceňuje se dynamičnost, inovace, kreativita.


Výzvy a příležitosti

 • Kontinuální zlepšování kvality života seniorů

 • Ve vyspělých zemích vlastní spotřebitelé nad 50 let až 75 % národního bohatství a realizují cca 50 % všech nákupů zboží střednědobého a dlouhodobého charakteru

 • Každá další generace vykazuje vyšší vzdělanostní a profesní úroveň v porovnání s generací předcházející

 • V oblasti služeb rapidně narůstá počet aktivit a výrobků, určených exkluzivně pro tuto cílovou skupinu.

 • Pozitivní roli hraje rovněž rozsáhlá medializace seniorského „problému“

 • Jednou z oblastí, kde můžeme vzrůstající zájem o problematiku seniorů zaznamenat asi nezřetelněji, je sféra edukačních aktivit


 • MOTIVY ÚČASTI SENIORŮ NA EDUKAČNÍCH AKTIVITÁCH

 • smysl života, perspektiva

 • naplnění volného času

 • saturace vlastního zájmu

 • kompenzace

 • aktivizace, udržování kognitivních funkcí

 • sociální kontakty

 • posílení identity, důstojnosti, sebeúcty

 • prožitek úspěchu

 • … … …


Pozn n z konitost procesu u en je nezbytn m p edpokladem dosa en sp chu v u en
Poznání zákonitostí procesu učení je nezbytným předpokladem dosažení úspěchu v učení

Rozvíjení schopnosti učit se je velmi různorodý proces, který ovlivňují prvky:

 • Fyziologické

 • Psychologické

 • Sociální


VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ NEBO VZDĚLÁVÁNÍ předpokladem dosažení úspěchu v učení

PRO SENIORY ???


VĚKOVÝ MAINSTREAMING předpokladem dosažení úspěchu v učení

Integrace určitého tématu nebo problému do agenturních procesů, formulování politik, jejich plánování, rozhodování o těchto politikách, do jejich realizace a vyhodnocování.


OBLASTI VĚKOVÉHO MAINSTREAMINGU předpokladem dosažení úspěchu v učení

 • přístupnost staveb: užívání staveb, volný pohyb, odstraňování bariér, zabránění vzniku nových

 • dopravní přístupnost: bezbariérovost, dostupnost, jízdní řády, signalizační a informační prostředky

 • přístupnost informací: dostupnost, povědomí, digitalizace, srozumitelnost

 • prostorová organizace: místa na odpočinek, opory, protiskluzové a stabilizační prvky, vzdálenost (max. 350-450 m bez zastávky), prahy, schody, úzké dveře, nízký nábytek

 • smyslové podněty: intenzita osvětlení, hlasitost výkladu, přiměřená velikost, kontrast a grafika učebních materiálů


D kuji v m za pozornost michal serak@ff cuni cz
Děkuji vám za pozornost ! předpokladem dosažení úspěchu v učení[email protected]


ad