reform og kolonisering 1800 1920 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reform og kolonisering 1800 - 1920 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reform og kolonisering 1800 - 1920

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Reform og kolonisering 1800 - 1920 - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Reform og kolonisering 1800 - 1920. Midtøsten år 1800. Kulturelt og økonomisk fellesmarked Ulik grad av sentralstyre Befolkningen: 85 prosent på landsbygda Jordeiendom, tre former: - mulk (privateid: marginal) - miri (statseid: 80-90 %) - waqf (religiøs stiftelse: 10-20 %)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Reform og kolonisering 1800 - 1920


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
midt sten r 1800
Midtøsten år 1800
 • Kulturelt og økonomisk fellesmarked
 • Ulik grad av sentralstyre
 • Befolkningen: 85 prosent på landsbygda
 • Jordeiendom, tre former:

- mulk (privateid: marginal)

- miri (statseid: 80-90 %)

- waqf (religiøs stiftelse: 10-20 %)

 • Analfabetisme: mer enn 90 %
 • Langvarig økonomisk tilbakegang ifht. Europa
 • Fallende befolkning
 • Liten byfrihet
 • Ingen moderne industri
 • Lederskap: a’yan (“notables”):

de som kontrollerte mye penger eller mange folk

bonaparte og muhammad ali
Bonaparte og Muhammad Ali
 • 1798 -1801 Napoleon invaderer Egypt
  • Déscription de l’Égypte
 • Muhammad Ali, guvernør og de facto hersker 1805-48
 • Knekker mamlukenes makt
 • Målsetting: sterk, moderne hær og uavhengighet fra osmanene
muhammad alis reformer
Muhammad Alis reformer
 • Militærvesen
 • Administrasjon
 • Utdanning
 • Landbruk
 • Industri
 • Handel
suksess og nederlag
Suksess og nederlag
 • Bygde største militærmakt i regionen
 • Kontrollerte Syria, Hijaz og Sudan
 • Truet ved to anledninger sultanens makt

Knekket av britene 1840:

Tilbaketrekking, nedrusting og påtvungen frihandelsavtale: Balta Liman (1838)

muhammad ali i historiens lys
Muhammad Ali i historiens lys
 • Myten om et Midtøstens Japan som ble knust av britisk imperialisme
 • MAs fall var langsiktig nederlag for uavhengig økonomisk utvikling:

befestet regionen som råvareleverandør

senere modernisering basert på lån,

ledet til gjeldskrise 1870-årene

 • Satte et mønster for autoritær reform fra toppen
reformer i istanbul tanzimat
Reformer i Istanbul: Tanzimat
 • Hærordning

1826 Janitsjarene oppløst

1831 Slutt på timarsystemet

ca. 1840 Utskriving av soldater

 • Utdanning

1833 Oversettelsebyrå/skole for byråkrater

1847 Utdanningsdepartement

1869 Plan for obligatorisk grunnskole

 • Lovverk

1850 Handelslov

1858 Straffelov og Lov om jordeiendom

1876 Mecelle lovsamling basert på Sharia og

europeisk lov

reformer i istanbul tanzimat10
Reformer i Istanbul: Tanzimat
 • Rettsvesen

1850 ”Blanda” domstoler

1858 Statlige sekulære domstoler

 • Prinsipperklæringer

Gülhane 1839, Hatt-e Humayun 1856

likerett og sikkerhet for alle innbyggere

 • Forskjell fra Muhammad Alis reformer i Egypt

- Mindre intensitet og omfang

- Mindre fokusert på økonomisk endring

- Til dels drevet gjennom av vestlig press

- Modernisering finansiert ved utenlandske lån

reformenes f lger
Reformenes følger
 • Sentralisering, modernisering og de facto sekularisering (begynnende)
 • Skapte en intervensjonsstat

men under påtvungne frihandelsbetingelser

 • Skapte to nye samfunnsklasser som kom til å prege 1900-tallet:

- privat jordeierklasse

(knyttet til råvareøkonomien)

- ny sekulær utdanningselite

kolonisering
Kolonisering
 • Koloni, protektorat, mandat

Tre faser:

 • I Frihandelsimperialismen til ca. 1875
 • II Gjeldskrise og kappløpet om Afrika

1875-1912

 • III 1. verdenskrig
koloniseringen av midt sten
Koloniseringen av Midtøsten
 • Fase I

Algerie 1830 (Frankrike)

Aden 1839 (Storbritannia)

 • Fase II

Tunisia 1881 (Frankrike)

Egypt 1882 (Storbritannia)

Libya 1911 (Italia)

Marokko 1912 (Frankrike og Spania)

I samme periode: britiske protektorater i Gulfen

 • Fase III

Mandater etter 1918: Libanon, Syria (Frankrike)

Irak, Transjordan, Palestina (Storbritannia)

r ttene til arabisk bitterhet
Røttene til arabisk bitterhet
 • Hussein – McMahon korrespondansen 1915-1916
 • Sykes-Picot avtalen 1916
 • Balfour-erklæringen 1917
hussein mcmahon korrespondansen 1915 1916
Hussein-McMahon-korrespondansen 1915-1916
 • Emiren av Mekka lovet å gjøre opprør mot osmanene
 • Britene lover å støtte:

Uavhengig arabisk stat i Gulfen og Den fruktbare halvmåne:

unntatt ”område vest for Damaskus”

  • Arabisk tolkning: Libanon
  • At Palestina britisk mandatområde sett på som lovnadsbrudd
sykes picot avtalen 1916
Hemmelig avtale mellom Frankrike, Storbritannia og Russland 1916

Palestina under internasjonal kontroll (Russlands ønske)

Bare ørkenen igjen til det arabiske storriket

Sykes-Picot avtalen 1916
balfour erkl ringen 1917
Balfour-erklæringen 1917

Foreign Office,

November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country".

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely

Arthur James Balfour