Download
katar na m sz rosov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katarína Mészárosová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katarína Mészárosová

Katarína Mészárosová

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Katarína Mészárosová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Learnenglishkids FunforchildrenlearningEnglish Katarína Mészárosová

  2. CD-ROM nevyžaduje žiadnu inštaláciu Ľahko a bez komplikácie sa spúšťa aj zatvára Počítače musia mať nainštalované nasledovné programy: Adobe FlashPlayer, RealPlayer, Aobe Acrobat Reader Grafické spracovanie je pútavé CD ROM je vhodný pre žiakov ZŠ Technické parametre

  3. Obsluha CD ROMu vyžaduje určité počítačové zručnosti, je menej prehľadný a ťažšie sa v ňom orientuje Zvuky a video pri rozprávkach sú pútavé a zrozumiteľné, avšak piesne sa nedajú spustiť Ovládanie CD ROMu je jednoduché a prehľadné Inštalácia a spustenie sú bez komplikácií CD ROM je možné využiť vo viacerých formách práce : individuálne, vo dvojiciach, alebo aj menších skupinkách Praktické parametre

  4. CD ROM je vekovo primeraný pre danú cieľovú skupinu ( 8 až 12 rokov ) Reakcie žiakov sú vo veľkej miere pozitívne, najobľúbenejšie sú hry a krátke príbehy, ktoré sú sprevádzané krátkymi videami CD ROM je vhodný ako doplnkový učebný materiál. Vzbudzuje záujem, motivuje k práci s cudzím jazykom a zároveň aj rozvíja počítačové kompetencie Motivačné parametre

  5. Po obsahovej stránke CD ROM zodpovedá kladeným požiadavkám. Je vekovo primeraný, zrozumiteľný a jednoduchý na manipuláciu Pre vekovú skupinu 8 až 12 rokov je vhodným doplnkovým materiálom. Obsahuje hry, rozprávky, piesne, ktoré sú veľmi atraktívne pre deti a výrazne uľahčujú vyučovací proces CD ROM rozvíja všetky potrebné zručnosti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav a aj hovorenie. Z tohto dôvodu je v zhode so ŠVP a ŠkVP. Vyučovacie parametre