codex coordinated development and knowledge exchange on spatial planning methodology n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” PowerPoint Presentation
Download Presentation
CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology”. Új programozási metódusok a 2014-2020-as tervezési periódusban: az integrált fejlesztések lehetőségei és jelentősége Szakmai workshop 2013. december 13, Szeged Tapasztó Dénes – szakmai vezető. Tartalom .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology”' - keefe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
codex coordinated development and knowledge exchange on spatial planning methodology
CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology”

Új programozási metódusok a 2014-2020-as tervezési periódusban: az integrált fejlesztések lehetőségei és jelentősége

Szakmai workshop

2013. december 13, Szeged

Tapasztó Dénes – szakmai vezető

tartalom
Tartalom
 • Miért aktuális az integrált fejlesztésekről beszélni?
 • Az ITI és a CLLD a jogszabály tervezetekben
 • Felkészülés az új fejlesztési időszakra – Integrált programozás és megvalósítás
 • Az integrált területi beruházás
 • A közösségek által irányított helyi fejlesztési program
mi rt aktu lis az integr lt fejleszt sekr l besz lni
Miért aktuális az integrált fejlesztésekről beszélni?
 • A releváns OP meghatározzaa partnerségi szerződésben meghatározott integrált területfejlesztési megközelítéshez való hozzájárulás módját, pl. „azon városok felsorolása, ahol fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a tevékenységekre fordított ERFA-támogatás indikatív éves elosztása, …a városok számára irányítási célokra juttatott forrásokat; az integrált tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás indikatív éves elosztása „ (KSK rendelet tervezet 87. cikk)
 • „azoknak a területeknek a meghatározása, ahol az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak végre” (KSK rendelet tervezet 87. cikk)
mi rt aktu lis az integr lt fejleszt sekr l besz lni1
Miért aktuális az integrált fejlesztésekről beszélni?
 • Partnerségre épül, és a KSK rendelet tervezet alapján „a partnerségi szerződés, illetve az egyes programok érdekében a tagállamnak partnerséget kell szerveznie az illetékes regionális, helyi, városi és más közhatóságokat képviselő partnerekkel, gazdasági és társadalmi partnerekkel és a civil társadalmat képviselő testületekkel”
 • A KSK rendelet 5. cikk értelmében „a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a partnerség és a többszintű kormányzás elvét annak érdekében, hogy elősegítsék a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megvalósítását, valamint az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós prioritások teljesítését. Ez olyan összehangolt fellépést igényel, amelyet a szubszidiaritás és az arányosság elveinek megfelelően, és partnerségben hajtanak végre”
az iti s a clld a jogszab ly tervezetekben
Az ITI és a CLLD a jogszabály tervezetekben
 • Jelenleg zajlik a 2014-2020-as időszakra vonatkozó jogszabályok parlamenti és tanácsi vitája
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (JAVASLAT)
slide6

Szükség van az egyedi földrajzi vagy demográfiai problémákkal küzdő városok, funkcionális földrajzi egységek és szubregionális területek szerepének tisztázására.

 • Meg kell erősíteni és meg kell könnyíteni az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, hogy a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtására irányuló hatáskört a közösség érdekeit képviselő helyi akciócsoportokra kell ruházni.
felk sz l s az j fejleszt si id szakra integr lt programoz s s megval s t s
Felkészülés az új fejlesztési időszakra – Integrált programozás és megvalósítás
 • Területi tervezés – programterületek meghatározása a térségi igények hatékonyabb kielégítése érdekében, funkcionális területi együttműködések megjelenése
 • Közös programozás – integrált tervezés és programozás az EU Kohéziós Politikája, és más Uniós valamint tagállami pénzügyi eszközök alkalmazására
 • Több alapból finanszírozott programok – ERFA és ESZA finanszírozású operatív programok a közös tervezés, megvalósítás és monitoring érdekében
az integr lt ter leti beruh z s
Az integrált területi beruházás
 • Integrált területi beruházás (Inetgarted Territorial Investment) – amennyiben városfejlesztési vagy más területi stratégia megvalósítása több prioritás vagy operatív program keretében lehetséges. A közösségek által irányított helyi fejlesztési programokkal szemben ez top-down megvalósítású is lehet (KSK rendelet tervezet 99. cikk).
  • Bármely régión belüli vagy régión átnyúló (illetve határ menti) funkcionális területi egységek integrált fejlesztésének lebonyolítására
 • az ITI-k egy vagy több operatív program prioritási tengelyeiből származó támogatásokat használnak fel, előzetesen rögzített többéves forrás kerettel.
 • Egy ITI többmilliárdos nagyságrendű program is lehet
az integr lt ter leti beruh z s1
Az integrált területi beruházás

Regionális/Területi (ERFA) OP

ITI

Ágazati (ERFA)OP

Ágazati (ESZA)OP

Ágazati (ESZA)OP

az integr lt ter leti beruh z s2
Az integrált területi beruházás
  • az ERFA-források legalább 5 %-át a fenntartható városfejlesztésre kell elkülöníteni, a kapacitásnövelés és a tapasztalatcsere érdekében városfejlesztési platformot kell kialakítani, és létre kell hozni azoknak a városoknak a listáját, ahol a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált intézkedéseket hajtanak végre a városi hatóságok bevonásával a lebonyolításban (feladatok ledelegálásával)
 • A kijelölés módszertana a Partnerségi Szerződésben kerül rögzítésre
 • tagállamonként legfeljebb 20 város szerepelhet az OP-ban található listán

DE

 • Az ITI lehet határon átnyúló program is, ebben az esetben pl. EGTC vagy más szervezet láthatja el a menedzsmentet
a k z ss gek ltal ir ny tott helyi fejleszt si program
A közösségek által irányított helyi fejlesztési program
 • A közösségek által irányított helyi fejlesztési program – helyi akciócsoportok meghatározó szerepe (városi, vidéki, határon átnyúló stb. programok, de mindenképpen a helyi közösség a megvalósító). Az Irányító Hatóság egyes feladatait a helyi közösségek átvehetik (pl. projekt kiválasztás) (KSK rendelet tervezet 28-31. cikk)
 • irányítása az adott közösség szintjén történik, a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz- és magánszférabeli képviselőiből álló helyi akciócsoportok révén, ahol döntéshozatali szinten sem a közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot meghaladó hányadával;
a k z ss gek ltal ir ny tott helyi fejleszt si program1
A közösségek által irányított helyi fejlesztési program
 • integrált és több ágazati területen alapuló helyi fejlesztési stratégiák révén valósul meg
 • Az ITI-hez viszonyítva kisebb volumenű (max. 1-2 milliárd forint) dedikált, előre meghatározott keretösszeg
 • Alulról szerveződő módon programozzák és valósítják meg
 • Szerveződés szabálya és módja a Partnerségi Szerződésben rögzítve
a k z ss gek ltal ir ny tott helyi fejleszt si program2
A közösségek által irányított helyi fejlesztési program
 • Egy helyi fejlesztési stratégia legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
  • a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása
  • a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek az elemzése
  • a stratégia és a célkitűzései leírása, a stratégia integrált és innovatív jellegének a leírása és a célkitűzések hierarchiája, beleértve a kimenetek vagy eredmények egyértelmű és mérhető céljait
  • a közösség stratégia kidolgozásába történő bevonásának a leírása
  • egy cselekvési terv, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása
  • a stratégia irányítási intézkedéseinek a leírása (végrehajtásra, értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések leírása)
  • a stratégia pénzügyi terve, beleértve az egyes KSK-alapokból tervezett forráselosztást
slide14

Köszönöm a figyelmet!

Tapasztó Dénes

Szakmai vezető

dtapaszto@gmail.com

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm