بسم الله الرحمن الرحیم
Download
1 / 35

??? ???? ?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحیم. مفاهیم سلامت و بیماری دکتر سرگلزایی متخصص پزشکی اجتماعی. 1 - مفهوم زیست پزشکی (biomedical concept ) به معنی نبود بیماری و ریشه در تئوری میکروبی بیماریها دارد. نقش عوامل محیطی،اجتماعی،روانی و فرهنگی بسیار کم رنگ است.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ??? ???? ?????? ??????' - keefe-brady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

6604030

مفاهیم سلامت و بیماریدکتر سرگلزاییمتخصص پزشکی اجتماعی


6604030

1- مفهوم زیست پزشکی (biomedical concept) به معنی نبود بیماری و ریشه در تئوری میکروبی بیماریها دارد. نقش عوامل محیطی،اجتماعی،روانی و فرهنگی بسیار کم رنگ است


2 ecological concept

بیماری نتیجه ناسازگاری انسان با محیط است و سلامتی به معنای نبود درد و ناراحتی و سازگاری و هماهنگی با محیط،برای اطمینان از بهترین عملکرد است

2- مفهوم بوم شناختی(Ecological concept)


6604030

سلامتی نه تنها پدیده ای زیست پزشکی است، بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روانی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی می باشد.

3- مفهوم روان شناختی(Psychological concept)


4 holistic concept

تلفیقی از تمامی مفاهیم فوق است . پزشکی است، بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روانی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی می باشد.عقل سالم در بدن سالم در خانواده سالم و در محیطی سالم.تمام بخشهای جامعه مثل کشاورزی،دامداری،غذا،صنعت،تحصیلات،اسکان، کارهای مردمی، ارتباطات و... بر سلامتی تاثیر می گذارند.

4- مفهوم کلی نگری(Holistic concept)


6604030
تعاریف سلامتی پزشکی است، بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روانی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی می باشد.

 • Webster: شرایطی که بدن ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصا اینکه از هر گونه بیماری یا درد جسمی رها باشد

 • Oxford: امنیت بدن و ذهن، یعنی شرایطی گه تحت آن عملکردهای این دو قسمت به موقع بوده و موثر باشد


6604030
تعریف سازمان جهانی بهداشت پزشکی است، بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روانی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی می باشد.

 • سلامتی عبارتست از وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها نبود بیماری یا معلولیت6604030
تعریف عملی سلامتی بهداشتWHO

شرایط یا کیفیتی از بدن انسان که بیان کننده عملکرد مناسب بدن در شرایط ژنتیکی یا محیطی معین باشد

در بعد محدودتر سلامتی عبارتست از:

الف) نبودن شواهد آشکار بر وجود بیماری و عملکرد طبیعی فرد یعنی عملکردهای وی در قالب استانداردهای سلامتی بوده و برای سن، جنس، جامعه و جغرافیای منطقه قابل قبول باشد

ب)اندامهای مختلف بدن عملکرد مناسبی چه در خود و چه در ارتباط با دیگر اندامها داشته باشند که باعث به وجود آمدن نوعی توازن یا پایداری می شود، شرایطی نسبتا پایدار که ممکن است بسته به محرکهای درونی و خارجی تغییر کند


6604030
ابعاد سلامتی بهداشت

 • بعد فیزیکی

  سلامتی را بعنوان شرایطی در نظر می گیرد که هر سلول و هر عضو بدن با مناسب ترین ظرفیت خود عمل می کند و هماهنگی کاملی با دیگر اعضای بدن دارد.


6604030

بعد روانی بهداشتحالت توازن بین شخص ودنیای اطراف او و سازگاری شخص با خودو دیگرانو همزیستی بین واقعیتهای خود، مردم و محیط زیستروان شناسان مشخصه های ذیل را برای شناختن فرد سالم از نظر روانی ذکر کرده اند:- فرد سالم از نظر روانی هیچ گونه درگیری درونی ندارد و با خود درحال ستیز نیست- سازگار است یعنی می تواندبا اطرافیان خود کنار آید.انتقاد پذیر است و به آسانی رنجیده نمی شود- بدنبال هویت است- عزت نفس بالایی دارد- خود را یعنی نیازها، مشکلات و اهدافش را می شناسد- به خوبی قادر است خود را کنترل کند و توازن منطقی و عاطفی برقرارکند- با مشکلات روبرو شده و سعی می کند به طور منطقی آنها را حل کند


6604030

بعد اجتماعی بهداشتشامل سطوح مهارتهای اجتماعی یک فرد، عملکرد اجتماعی و توانایی درک خود بعنوان عضوی از یک جامعه بزرگترسلامت اجتماعی ریشه در دو محیط ( محیط مادی و محیط انسانی) دارد


6604030

سلامت روحی به آن بعدی از فرد اطلاق می شود که بدنبال معنی و هدف زندگی می گرددشامل استحکام شخصیت، اصول و اخلاقیات، هدف زندگی، تعهد نسبت به وجودی بالاتر.

بعد روحی


6604030

جنبه احساسی و عاطفی جدا از جنبه روانی سلامت در نظر گرفته می شود

بعد احساسی و عاطفی


6604030

هنگامی که فرد کاری کاملا سازگار با اهداف ، ظرفیت ها و محدودیتهای خود انجام می دهد به سوی ارتقاء سلامت فیزیکی و ذهنی پیش می رود

بعد شغلی


6604030

دیگر جنبه ها: بعد فلسفی،بعد فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،

بعد تغذیه،بعد درمانی، بعد پیشگیری


6604030

 • سلامتی مثبت ( فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،(Bio psycho social

 • سلامتی مفهومی نسبی


Concept of wellbeing
Concept of Wellbeing فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،

 • استاندارد زندگی

  درآمد، شغل و اسکان در حد استاندارد، بهداشت، تغذیه، خدمات تحصیلی، تفریحی و... هر کدام به عنوان مقیاس شان اجتماعی- اقتصادی و همه این موارد را در کنار هم می توان به عنوان فهرست یک زندگی استاندارد معرفی کرد

 • سطح زندگی

  از نظر سازمان ملل سطح زندگی 9 جزء دارد ( معیارهای عینی) :

  بهداشت، غذا، تحصیل، وضعیت اشتغال، اسکان، امنیت اجتماعی، پوشاک، تفریح و حقوق بشر

 • کیفیت زندگی

  شامل معیارهای ذهنی: مجموعه ای از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که توسط هر فرد یا گروهی قابل درک است یعنی شادی، رضایت خاطر و خشنودی که در اینصورت بهداشت، ازدواج،شغل، موقعیت اقتصادی،فرصت های تحصیلی، عزت نفس، خلاقیت، وابستگی و اعتماد به دیگران را شامل می شود


6604030
طیف سلامتی فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،

 • سلامت مثبت

 • سلامت بهتر

 • رهایی از بیماری

 • بیماری پنهان

 • بیماری خفیف

 • بیماری وخیم

 • مرگ


6604030

مفهوم بیماری فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،

فرهنگ webster: شرایطی که سلامتی بدن ضعیف شده ، دور شدن از سطح سلامتی، تغییری در بدن که باعث اختلال در اجرای اعمال بدیهی بدن می وشد


6604030

مفاهیم علیتی فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،

نظریه میکروبی بیماری

عامل بیماری انسان بیماری


6604030

محیط فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،

مثلث اپیدمیولوژی

عامل بیماریزا

میزبان


Multifactorial causation

علت چند عاملی فرهنگی،بعد محیطی،بعد تحصیلی،(Multifactorial Causation)

شبکه علیت


6604030

تنش تغییرات در سبک زندگی

اختلالات عاطفی

سیگارکشیدن ورزش نکردن غدای فراوان

سالخوردگی و دیگر عوامل

فشار خون بالا چاقی

افزایش کاتکولامینها و تمایل به

ایجاد لخته خون در رگها

تغییرات دیواره سرخرگها افزایش چربی های خون

تصلب شرایین

انسداد عروق کرونر

ایسکمی میوکارد

انفارکتوس میوکارد


6604030

سیر طبیعی بیماری تغییرات در سبک زندگی

1- مرحله پیش از بیماری زایی (Prepathogenesis)

دوره مقدماتی قبل از شروع بیماری ،عامل بیماریزا هنوز وارد بدن انسان نشده، اما شرایط مناسب برای ایجاد بیماری در محیط فراهم شده است

( انسان در معرض خطر بیماری)

2- مرحله بیماری زایی (Pathogenesis)

عامل بیماریزا وارد بدن می شود و تغییرات فیزیولوژیک به سمت ایجاد مراحل مختلف بیماری رخ می دهد.


6604030

عوامل مربوط به عامل بیماری زا تغییرات در سبک زندگی

1- عوامل بیولوژیک

2- عوامل مربوط به تغذیه

3- عوامل فیزیکی

4- عوامل شیمیایی

5- عوامل مکانیکی

6- نبودن ، کم بودن یا زیاد بودن یک عامل لازم برای سلامتی

عوامل شیمیایی مثل هورمون (انسولین، استروژن و...) یا آنزیم

عوامل غذایی

فقدان عضوی از بدن مثل تیموس

کمبود قسمتی از یک عضو مثل ناهنجاریهای قلبی

عوامل کروموزومی مثل سندرم داون، سندرم ترنر

عوامل ایمونولوژیک مثل آگاما گلوبولینمی

7- عوامل اجتماعی


6604030

عوامل مربوط به میزبان (داخلی) تغییرات در سبک زندگی

ویژگیهای دموگرافی (سن، نژاد،جنس، قومیت)

ویژگیهای بیولوژیک (عوامل ژنتیکی،ایمونولوژیک،فیزیولوژیک)

ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی (تحصیل، شغل، اسکان و..)

سبک زندگی( تغذیه، ورزش، سیگار، الکل و..)


6604030

عوامل زیست محیطی تغییرات در سبک زندگی

محیط فیزیکی

محیط بیولوژیک

محیط روانی- اجتماعی


Risk factor

در بسیاری از بیماریها عامل بیماریزا شناخته نشده است و از اصطلاح عامل خطر استفاده می شود:1- ویژگی یا مواجهه ای که بطور معنی داری با ایجاد بیماری در ارتباط است2- عامل تعیین کننده ای که می توان آن را با مداخله تغییر داد و در نتیجه احتمال وقوع یماری یا دیگر نتایج حاصل از آن را کاهش داد.

عامل خطر (Risk Factor)


6604030

عوامل خطر بیماریزا شناخته نشده است و از اصطلاح عامل خطر استفاده می شود:


6604030

گروههای در معرض خطر بیماریزا شناخته نشده است و از اصطلاح عامل خطر استفاده می شود:


Subclinical

ط بیماریزا شناخته نشده است و از اصطلاح عامل خطر استفاده می شود:یف بیماریمرگ بیماری شدید بیماری خفیف بیماری بدون علامت (subclinical) کوه یخ بیماری

بیماری علامت دار و آنچه

پزشک می بیند

آنچه پزشک نمی بیند و بیماری قبل از

علامت دار شدن


ad