slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge. Voorganger in deze doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate. Liturgie zondag 5 oktober. Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw . 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing : Psalm 135. Ps. 135: 2, 10 NB Preek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge' - keefe-bradley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Welkom deze middag in de

Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Voorganger in deze doopdienst is

Ds. A.G.M. Weststrate

liturgie zondag 5 oktober
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober1
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober2
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

ps 100 1 4
Ps. 100: 1, 4

Juich, aarde, juicht alom den HEER;

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

ps 100 1 41
Ps. 100: 1, 4

Want goedertieren is de HEER;

Zijn goedheid eindigt nimmermeer;

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

Tot in het laatste nageslacht.

liturgie zondag 5 oktober3
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober4
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

opw 518
Opw. 518

Heer, U doorgrondt en kent mijmijn zitten en mijn staanen U kent mijn gedachten,mijn liggen en mijn gaan.De woorden van mijn mond, o Heer,die zijn voor U bekenden waar ik ook naar toe zal gaan,ik weet dat U daar bent.

opw 5181
Opw. 518

Heer, U bent altijd bij mijU legt uw handen op mijen U bent voor mijen naast mijen om mij heen.Heer, U bent altijd bij mijU legt uw handen op mijen U bent voor mijen naast mijen om mij heen,elke dag.

opw 5182
Opw. 518

Heer U doorgrondt en kent mijwant in de moederschootben ik door U geweven;U bent oneindig groot ik dank U voor dit wonder, Heerdat U mijn leven kenten wat er ook gebeuren zal,dat U steeds bij mij bent.

opw 5183
Opw. 518

Heer, U bent altijd bij mijU legt uw handen op mijen U bent voor mijen naast mijen om mij heen.Heer, U bent altijd bij mijU legt uw handen op mijen U bent voor mijen naast mijen om mij heen,elke dag.

liturgie zondag 5 oktober5
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober6
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

heilige doop
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

slide16

Doopformulier

Geliefden in onze Here Jezus Christus,

de Doop is door onze Here Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen opdroeg:

Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard, hoe wij de Doop moeten verstaan.

slide17

Doopformulier

Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en

daarom kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen, tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

slide18

Doopformulier

Ten tweede is de Doop een teken en zegel van de afwassing der zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil. En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon,

slide19

Doopformulier

dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil.

Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente der uit­verkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet.

slide20

Doopformulier

Ten derde worden wij krachtens het verbond door de Doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaam­heid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonden val­len, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben.

slide21

Doopformulier

Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen, mogen zij niet van de Doop worden uitgesloten, omdat zij ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

slide22

Doopformulier

Dit betuigt ook Petrus met de woorden: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zo velen als de Here, onze God,

ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de han­den opgelegd en hen geBelijdenisd. In de plaats van de besnijdenis is de Doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van Zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen.

heilige doop1
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

ps 81 12
Ps. 81: 12

Opent uwen mond;

Eist van mij vrijmoedig,

Op mijn trouwverbond;

Al wat u ontbreekt,

Schenk Ik, zo gij 't smeekt,

Mild en overvloedig.

heilige doop2
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

heilige doop3
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

heilige doop4
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

lvk 334 1 4
LvK 334: 1, 4

Here Jezus, wij zijn nu

in het heiligdom verschenen,

met ons kind gaan wij tot U

wil uw zegen ons verlenen

waar de roepstem wordt vernomen:

laat de kindren tot Mij komen.

lvk 334 1 41
LvK 334: 1, 4

Herder, neem uw schaapje aan.

Hoofd, maak het een van uw leden.

Wees zijn weg, wijs het zijn baan.

Vredevorst, wees Gij zijn vrede.

Wijnstok, laat dit rankje bloeien,

dat er eens veel vruchten groeien.

heilige doop5
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek met de kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

heilige doop6
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek met de kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

heilige doop7
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

ps 134 3
Ps. 134: 3

Dat ‘s HEREN zegen op u daal‘,

zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer:

looft, looft dan aller heren HEER!

heilige doop8
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

heilige doop9
Heilige Doop

Formulier Heilige Doop

Ps. 81: 12

Gebed

Doopvragen

LvK 334: 1, 4

Gesprek kinderen

Doopbediening

Ps. 134: 3

Kinderen zingen

Slotgebed Formulier

liturgie zondag 5 oktober7
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober8
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

ps 135 2 10 nb
Ps. 135: 2, 10 NB

Prijst den Heer, want Hij is goed.

Stemt uw snaren en vertolkt

dat zijn naam ons leven doet.

Hij koos Jakob tot zijn volk,

Israël tot kroonsieraad

van zijn goddelijke staat.

ps 135 2 10 nb1
Ps. 135: 2, 10 NB

Zegen, Israël, den Heer,

priesters, looft zijn majesteit,

tempeldienaars, prijst zijn eer,

looft Hem, wie zijn naam belijdt.

Hij woont bij ons in gena.

Prijst den Heer. Halleluja!

liturgie zondag 5 oktober9
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

preek
Preek

Van wie ben jij er één?

Schriftlezing :

Psalm 135

Tekst:

Psalm 135: 4

> > > Ps. 103: 5 NB

preek1
Preek

Van wie ben jij er één?

Uitgekozen door God

Eigendom van God

Levend voor God

Schriftlezing :

Psalm 135

Tekst:

Psalm 135: 4

> > > Ps. 103: 5 NB

slide43

Ps. 103: 5 NB

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen

God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,

slechts leven op de adem van zijn stem.

liturgie zondag 5 oktober10
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

collecte
Collecte

Vandaagbestemdvoor:

1: Kerk

2: Kerkelijke kassen

Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

liturgie zondag 5 oktober11
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober12
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

slide48

Ps. 28: 5 NB

Hij is een kracht voor al de zijnen!

Hij zal hun tot een hulp verschijnen

en zijn gezalfde tot een zegen!

Verlos uw erfdeel allerwegen!

Uw eigendom, o Here, weid

en draag het tot in eeuwigheid!

liturgie zondag 5 oktober13
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober14
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

slide51

LvK 44: 1

Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

liturgie zondag 5 oktober15
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

liturgie zondag 5 oktober16
Liturgie zondag 5 oktober

Mededelingen

Ps. 100: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 518

Gebeden

Heilige Doop

Schriftlezing:

Psalm 135

Ps. 135: 2, 10 NB

Preek

Ps. 103: 5 NB

Collecte

Dankgebed

Ps. 28: 5 NB

Belijdenis

LvK 44: 1

Zegen

LvK 44: 2, 3

slide54

LvK 44: 2, 3

Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven

een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons

behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

slide55

LvK 44: 2: 3

Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

volgende week hoopt ds a g m weststrate in beide diensten voor te gaan
Volgende week hoopt

Ds. A. G. M. Weststrate

In beide diensten voor te gaan