Projektov financov n eiz pro v du a v zkum dvoukolejnost a jej d sledky
Download
1 / 10

Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Ing. Věra Svobodová Bibliotheca academica 30. - 31. 10. 2013. Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky. Část první. Trocha historie i současnosti. Programy výzkumu, vývoje a inovací MŠMT 1998 – 2000 LB rozvoj informační infrastruktury

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky' - kedma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projektov financov n eiz pro v du a v zkum dvoukolejnost a jej d sledky

Ing. Věra Svobodová

Bibliotheca academica

30. - 31. 10. 2013

Projektové financování EIZ pro vědu a výzkum - dvoukolejnost a její důsledky

Část první


Trocha historie i sou asnosti
Trocha historie i současnosti

 • Programy výzkumu, vývoje a inovací MŠMT

  • 1998 – 2000 LB rozvoj informační infrastruktury

  • 2000 – 2003 LI Informační zdroje pro výzkum a vývoj

  • 2004 – 2008 1N Informační infrastruktura výzkumu

  • 2009 – 2011 VZ (INFOZ) Informační zdroje pro výzkum

  • 2013 – 2017 LR Informace – základ výzkumu (1253 mil Kč)

  • v rámci institucionální podpory dostává AV ČR dotaci na konzorcium Web of Knowledge (2012 – 2015)

 • Operační program Výzkum, vývoj pro inovace (700 mil)

  Účelové financování = soutěž jednotlivých projektů


Vybaven odborn ch v deck ch a oborov ch knihoven
Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Vyhlašovatelem a poskytovatelem podpory je MŠMT ČR, Řídící orgán OP VaVpI.

Základní východiska výzvy:

 • dostupnost zdrojů je základním předpokladem produkce kvalitních výsledků VaV sféry, v ČR je dostupnost vědeckých IZ pro širší odbornou veřejnost nedostatečná

 • vědecké knihovny, zejména mimopražské s regionální působností se nacházejí v nevyhovujícím stavu

  Podporované aktivity:

 • primárně pořízení licencí EIZ a listinných zdrojů,

 • sekundárně obnova podpůrné infrastruktury jako je pořízení a obnova hw a sw, vybavení knihoven a studoven nábytkem, specializovanými knihovnickými technologiemi.

Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013


Vybaven odborn ch v deck ch a oborov ch knihoven1
Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Informační zdroje v prvních sedmi prioritách aplikovaného výzkumu a vývoje:

 • Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje

 • Molekulární biologie a biotechnologie

 • Energetické zdroje

 • Materiálový výzkum

 • Konkurenceschopné strojírenství

 • Informační společnost

 • Bezpečnost a obrana

  Z oblasti podpory byl vyloučen region hl. m. Prahy.

  Doba řešení projektů 30 měsíců (2013 - ½ 2015), pět let udržitelnost - první tři roky udržitelnosti mohly být hrazeny z projektů.

  Řešitelé reagovali zkrácením doby řešení projektů do cca konce roku 2014,

  v roce 2017 končí úhrada zdrojů z projektových prostředků,

  2018-2019 na základě uzavřených smluv uhradit z vlastních prostředků výzkumných organizací.

  role AKVŠ – koordinace (schůzky v Olomouci, Pardubicích, Praze)D sledky a komplikace
Důsledky a komplikace

 • bez Prahy - rozpad konzorcií z INFOZu, snížil se počet členů

 • zahraniční dodavatelé museli přizpůsobit systém nabídky zdrojů (-), ale získali dlouhodobý kontrakt (+),

 • u multioborových zdrojů nutnost upravit portfolio tak, aby splňovalo „sedm priorit“ bez humanitních a společenských věd,

 • doporučení ŘO vyčerpat 75 % schválených způsobilých výdajů v prvním roce – z předplatného (náklady stávajícího roku) se staly investice (jedna platba na více let) se všemi důsledky (evidence v majetku, odpisy, pojištění…) včetně zmatku v hlavách pracovnic ekonomických oddělení

 • díky doporučení hodnotícího panelu expertů snížit ceny zdrojů tak, aby mohly být financovány všechny projekty (8 + 2), se do obecného povědomí zaryla fáma, že v ČR se zdroje nakupovaly a nakupují draze

Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013


D sledky a komplikace 2
Důsledky a komplikace (2)

 • rozpor mezi názvem výzvy a průběhem negociačního řízení, kdy byly ze strany ŘO silně kráceny výdaje na podpůrnou infrastrukturu (obnovu počítačového vybavení, vyřazena technologie RFID…)

 • z názvu výzvy často vedení univerzit pochopilo, že se jedná o možnost financování vybavení knihovny, což v důsledku nebyla pravda

 • zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách - i když producent doloží, že je vlastníkem zdroje, popřípadě má v ČR výhradní zastoupení, musí se zdroj soutěžit, minimálně přes JŘBU se všemi zákonnými lhůtami a postupy plus ex ante kontrola ŘO, ex post kontrola ŘO…

 • „sčítací paragraf“ pro určení předpokládané hodnoty VZ za organizaci

 • administrativní náročnost

 • vznikl propletenec vzájemného partnerství…

Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013


P klad mendelovy univerzity v brn
Příklad Mendelovy univerzity v Brně

VaVpI: řešitel projektu MENDELU RESEARCH LIBRARY, v rámci kterého jsou partnery JČU, VFU, MU, UTB a UJEP

MENDELU partnerem v projektech:

 • UPOL - Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd

 • UJEP - VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj

 • UTB - STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

 • ZČU - SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

  LR: MENDELU partnerem v projektech:

 • NTK - Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání

 • VŠE - Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum

 • ZČU - Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory

 • NK - Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory

  Akademie věd ČR - konzorcium Web of Knowledge


Do budoucna
Do budoucna

 • Změnit stávající způsob financování EIZ - účelové financování je nevyhovující

 • Licenční centrum jako služba výzkumným organizacím – krok správným směrem

Bibliotheca academica, Brno, 30.-31.10.2013


ad