Területi tervezési
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Területi tervezési feladatok, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lehetőségei 2014-2020-ban Jármi Gyöngyi szakmai koordinátor N emzetgazdasági Tervezési Hivatal. III. PLAN-NET.HU TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONFERENCIA, NYÍREGYHÁZA, 2014.01.31. Tartalom. 1. Az NTH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kedma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Iii plan net hu telep l sfejleszt si konferencia ny regyh za 2014 01 31

Területi tervezési feladatok, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lehetőségei 2014-2020-banJármi Gyöngyiszakmai koordinátorNemzetgazdasági Tervezési Hivatal

III. PLAN-NET.HU TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONFERENCIA, NYÍREGYHÁZA, 2014.01.31.


Tartalom
Tartalom

1

Az NTH

… a területfejlesztés szakmai műhelye

2

A tervezés

… céljai, változása, tartalma, forrásallokációja

3

Területi tervezési folyamatok logikája

… dokumentumok, feladatok, fázisok, határidők

4

Terület- és Településfejlesztési OP

… térségek fejlesztési terve

5

Az eddigi tapasztalatok

... javaslatok


Az nth

Az NTH

… a területfejlesztés szakmai műhelye


Nemzetgazdas gi tervez si hivatal
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

 • 2012. január 11-től működik

 • Az NGM szakmai háttérintézménye, szerteágazó tervező, elemző, értékelő, terjesztési feladatokkal

 • Gazdaság- és területfejlesztési tervezési feladatai:

  • Országos tervdokumentumok előkészítése

  • Tervezési és értékelési feladatok ellátása, szakmai módszertani koordináció

  • Döntés-előkészítés, állásfoglalás, tanácsadás és minőségbiztosítás

  • Nemzetközi és hazai gyakorlatok elemzése, gazdasági vezetői információs rendszer építése

  • Jelenlegi fő feladata: Az NGM 2014–20-as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra történő felkészülési feladatainak szakmai támogatása, területi tervezés koordinációja.


A tervez s

A tervezés

… céljai, változása, tartalma, forrásallokációja


A 2007 20 13 2014 202 0 as tervez si id szak sszehasonl t sa
A 2007-2013 / 2014-2020-as tervezési időszakösszehasonlításaO perat v programok forr sallok ci ja
O 2014-2020peratív programok forrásallokációja


Ter leti tervez si folyamatok logik ja

Területi 2014-2020tervezési folyamatok logikája

… elkészítendő dokumentumok,

feladatok, fázisok, menetrend


Ter leti tervez si folyamat sor n k sz l dokumentumok
Területi tervezési folyamat során 2014-2020készülő dokumentumok

Megyei tervezési folyamat

 • 7 fő fázisból áll:

  • : megyei helyzetfeltáró dokumentum

  • : megyei területfejlesztési koncepció

  • : megyei területfejlesztési program

   • Stratégiai program

   • Operatív program

  • : 2014-2020 időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentum

   • TOP-hoz kapcsolódó megyei fejlesztési részdokumentum

   • Ágazati OP-khoz kapcsolódómegyei fejlesztési részdokumentum 

  • : Partnerség

  • : Területi koordináció ellátása

  • : Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

MJV tervezési folyamat

 • 4 fő fázisból áll:

  • : MJV megalapozó vizsgálat

  • : MJV településfejlesztési koncepció

  • : MJV integrált településfejlesztési stratégia

  • : 2014-2020 időszak tervezését segítő megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum

   • TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum

   • Ágazati OP-khoz kapcsolódómegyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum 

  • Partnerség


Top hoz kapcsol d tervez si folyamatok
TOP-hoz 2014-2020 kapcsolódó tervezési folyamatok

Megyei tervezési folyamat

 • TOP-hozkapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum

  • Gazdaságfejlesztési részprogram

   • 5-8 db projektcsomag

   • Lehet egy konkrét gazdaságfejlesztési projekt (pl. városi iparterület fejlesztése)

   • Több elemű projektcsomag (pl. lokális piac fejlesztése, helyi termék marketing, képzési programok

  • kistérségi fejlesztési részprogram

   • Kistérségenként 1 db részprogram

   • Lehet egy integrált projekt a 7 éves forráskeretre

   • Tematikus projektcsomagokból

MJV tervezési folyamat

 • TOP-hoz kapcsolódó MJV fejlesztési részdokumentum 

  • Nem válik szét gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramra, 1 dokumentumot kell készíteni

  • Lehetnek integrált akcióterületi, tematikus projektcsomagok, kulcsprojektek

  • 7 éves keretre

  • Ütemezett megvalósítással

  • Fókuszálás , priorizálás!


Top hoz kapcsol d uni s r szdokumentumok f zisai
TOP-hoz 2014-2020 kapcsolódó uniós részdokumentumok fázisai

 • I. fázis: TOP-hoz kapcsolódó fejlesztési irányok meghatározása

 • II. fázis: A fejlesztési irányok részletes bemutatása

  pl.: tulajdonviszonyok, előkészítettség, költségigény, kedvezményezetti kör, támogatási forma

  Itt még van lehetőség a korábban kijelölt fejlesztési irányokon változtatni

 • III. fázis: A II. fejlesztési részdokumentum elemeinekEMT szintű kidolgozása


Tervez si folyamat temez se
Tervezési folyamat 2014-2020ütemezése


Ter leti koordin ci s feladatok
Területi koordinációs 2014-2020feladatok

 • Tervezéskoordinációs útmutató alapján

  • Megyék:

   • Koordinálja a megye teljes területére vonatkozóan a gazdaságfejlesztési részdokumentum kialakítását (szorosan együttműködve az MJV-kkel)

   • Koordinálja a kistérségi területfejlesztési részdokumentumok kialakítását

  • MJV-k

   • Csak a közigazgatási területükre terveznek, de figyelembe veszik az agglomerációjukba tartozó települések TOP-hoz kapcsolódó igényeit (ehhez jó alap lehet a már kidolgozott partnerségi terv alkalmazása)

   • A gazdaságfejlesztési részprogramot a megyével szorosan együtt tervezik


Ter let s telep l sfejleszt si operat v program top

Terület- és Településfejlesztési 2014-2020Operatív Program (TOP)

… a térségek fejlesztési terve


Ter let s telep l sfejleszt si operat v program top1
Terület- és Településfejlesztési 2014-2020Operatív Program (TOP)

 • TOP fő küldetése:

  • Keretet biztosít a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához,

  • az eltérő területi sajátosságok alapján a térségi igényekre szabott beavatkozásokat valósít meg.

 • A decentralizált fejlesztések legfőbb indokai:

  • országon belüli, EU átlaghoz képest jelentős területi különbségek,

  • az egyes térségekben eltérő, a térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség,

  • korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján is indokolt

   (pl. ROP-ok végrehajtásának előrehaladása).


Ter let s telep l sfejleszt si operat v program top2
Terület- és Településfejlesztési 2014-2020Operatív Program (TOP)

 • Az egyes megyei, városi és várostérségi fejlesztésekhez a TOP egy „menüt” határoz meg

 • Megyei önkormányzatoknak kulcsszerepe van:

  • Összehangolják a megyei területén a tervezést

  • Fontos, hogy a megye a MJV-kal együtt tervezzen

  • Szerepe kiterjed a nyomon követésre is


Ter let s telep l sfejleszt si operat v program top3
Terület- és Településfejlesztési 2014-2020Operatív Program (TOP)

 • TOP fejlesztései is elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják

 • a költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:

  • Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés

  • Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet

  • Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása


Top tervezett priorit sai eur rfolyam 2 95 1 huf
TOP tervezett prioritásai 2014-2020(EUR árfolyam:295,1 HUF)


Forr s felhaszn l si elvek
Forrás felhasználási 2014-2020elvek

 • 3 területi szinten dedikált kereteknek vs. prioritásonkénti kereteknek meg kell egyezni, hiszen a prioritás keretek az OP-ban rögzítésre kerülnek

 • Kockázatot jelent az egyes fejlesztési elemek helyettesíthetősége, amelyre csak prioritáson belül lesz csak lehetőség


I priorit s
I. Prioritás 2014-2020

Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

 • Integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés

  • üzleti infrastruktúra fejlesztés és közvetett támogatás a kkv-knak

 • Foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés

  • attrakciófejlesztés

 • Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés

 • Alternatív befektetés és beruházás-ösztönzés, projekt-előkészítés, marketing

 • Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások (bölcsőde, családi napközi) és óvodai ellátás fejlesztése


Ii priorit s
II. Prioritás 2014-2020

Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása

 • A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása

  • településközpontok, funkcióhiányos településrészek család- és klímabarát megújítása

 • Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja

  • újrahasznosítás, közfunkcióval

 • Kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

  • hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, talajvédelem


 • Iii priorit s
  III. Prioritás 2014-2020

  Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

  • Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása

  • Kisléptékű közlekedési fejlesztések

   • nem kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés-fejlesztések, kerékpárforgalmi hálózat, belterületi utak

  • Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása

   • önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetén

  • Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő fejlesztési programok


  Iv priorit s
  IV. 2014-2020Prioritás

  A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése

  • Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járó beteg ellátás infrastrukturális fejlesztése

  • A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

  • Közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés

  • Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja


  V priorit s
  V 2014-2020. Prioritás

  Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)

  • Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés - programalapú támogatás

  • Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése


  Vi priorit s
  VI. 2014-2020Prioritás

  Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés

  • Alternatív foglalkoztatást célzó programok

  • A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság igényeinek közelítése

  • A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése

  • Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok

  • A helyi szerveződésekelősegítése – civil szervezetek, közintézmények, helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése

  • Helyi foglalkoztatás és családok segítése - CLLD típusú fejlesztések


  Az eddigi tapasztalatok alapj n

  Az 2014-2020eddigi tapasztalatok alapján

  ... tanácsok


  T an csok
  T 2014-2020anácsok

  • Alternatívákban való gondolkodás

  • Egymásra épülő fejlesztések tervezése

  • A megye és az MJV a tervezéssel kapcsolatosan szorosan egyeztessen

  • Hálózatban való gondolkodás (főként a közeledésfejlesztések tekintetében)

  • Partnerség, a közösségi összefogás


  Iii plan net hu telep l sfejleszt si konferencia ny regyh za 2014 01 31

  Köszönöm 2014-2020megtisztelő figyelmüket!Nemzetgazdasági Tervezési HivatalLevelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. E-mail: gyongyi.jarmi@nth.gov.huTelefon: +36 (1) 7959084www.nth.gov.hu