HISTORIA WOLONTARIATU 44 LO - PowerPoint PPT Presentation

kedma
historia wolontariatu 44 lo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HISTORIA WOLONTARIATU 44 LO PowerPoint Presentation
Download Presentation
HISTORIA WOLONTARIATU 44 LO

play fullscreen
1 / 61
Download Presentation
HISTORIA WOLONTARIATU 44 LO
138 Views
Download Presentation

HISTORIA WOLONTARIATU 44 LO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HISTORIA WOLONTARIATU 44 LO ŁÓDŹ XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Wacława 22/ 24

 2. Pomysł na pracę wolontarystyczną narodził się na lekcji psychoedukacji w kl. Ic we wrześniu 1998 r. wychowawca klasy - Iwona Pietrzak prowadzący zajęcia - Marek Grondas

 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 • OKRES WSPÓŁPRACY - od stycznia 1999 • do czerwca 2012 • Nauczyciele - opiekunowie: • Pietrzak Iwona • Marek Grondas • Wanda Hałatek • Stanisław Wędzonka • Krystyna Łynka • Dariusz Pawelec • Grażyna Kopańska – Stadryniak • Marta Broniarczyk • Anna Jabłońska • Adrianna Sadowska

 4. Wiosna 1999 - pierwsze zajęcia w Szkole Specjalnej Nr 4

 5. Dyplom otrzymały nauczycielki: Iwona Pietrzak Wanda Hałatek

 6. Turniej Gier Planszowych w ZS Nr 4

 7. ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI OKRES WSPÓŁPRACY - listopad 2003 - styczeń 2004 Nauczyciel – opiekun: Iwona Pietrzak

 8. CARITAS • OKRES WSPÓŁPRACY - listopad, grudzień 2004, • rok szkolny 2007/2008 • Nauczyciele – opiekunowie: • Iwona Pietrzak • Marta Broniarczyk

 9. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OKRES WSPÓŁPRACY - 2005 Nauczyciel – opiekun: Iwona Pietrzak

 10. REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU • OKRES WSPÓŁPRACY - 2005 - 2009 • Nauczyciele – opiekunowie: • Iwona Pietrzak • Marta Broniarczyk • Dariusz Pawelec • Adam Kocik

 11. CERTYFIKAT KOORDYNATORA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ zdobyli nauczyciele: Iwona Pietrzak Wanda Hałatek Stanisław Wędzonka Marta Broniarczyk Adam Kocik

 12. Szkolenie nowych wolontariuszy w RCW

 13. Projekt „Szkolne Kluby Wolontariusza śladami kultury żydowskiej” Nauczyciel – opiekun: Adam Kocik Marta Broniarczyk

 14. FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI OKRES WSPÓŁPRACY - listopad, grudzień 2007 Nauczyciel – opiekun: Marta Broniarczyk

 15. Zbiórka żywności w hipermarkecie Carrefour

 16. POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE OKRES WSPÓŁPRACY - rok szkolny 2006/2007 do chwili obecnej Nauczyciel – opiekun: Iwona Pietrzak

 17. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY OKRES WSPÓŁPRACY - OD 2008 Nauczyciel – opiekun: Marta Broniarczyk, Aleksanra Urban, Dorota Korzeniewska, Dariusz Pawelec

 18. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 19. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 20. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM OKRES WSPÓŁPRACY - OD 2008 Nauczyciel – opiekun: Marta Broniarczyk

 21. STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „POMOST” OKRES WSPÓŁPRACY LUTY 2010 - CZERWIEC 2011 • Nauczyciel – opiekun: Marta Broniarczyk