v z t3r p n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vůz T3R.P PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14

Vůz T3R.P

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Vůz T3R.P

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vůz T3R.P Základní informace

 2. T3R.P • Tranzistorová výzbroj TV Progress, výrobce Cegelec. • Jsou to vozy T3 po rekonstrukci a podle místa kde k rekonstrukci došlo, se také říká Šumperák či Krnovák. ( T3, R = rekonstrukce, P = výzbroj Progress) • Místo MG je jako dobíjecí zařízení baterie použit SM - statický měnič. Tichý chod, trakční proud 600 V transformuje i na obvody 230 V - (chladící agregáty) a 24 V - (další spotřebiče).

 3. T3R.P • Chlazení tepelně namáhaných zařízení probíhá i při vypnutém napájení 600 V za předpokladu, že vůz je v pohybu (otáčí se kola) a rekuperační proud jde přes statický měnič a napájí ventilátory 230 V. • Linkový stykač je jeden hlavní – umístěn jako na T3 ve skříni s maximálním relé a dále má každý podvozek svůj linkový stykač.

 4. Zde je umístěn hlavní linkový stykač spolu s maximálním relé

 5. Kabina řidiče - rozdíly od T3 • Diagnostický panel závad • Tří polohové spínače, tlačítko 1. dveří, k odjištění ČB, k jednorázovému použití stěračů a tlačítko skluz. • Tlačítko „Ticho“ k vyrušení houkajících závad. • Tlačítko „Výhybka 0“ - rekuperace. • LED diody vykřičníky - pískovače. • Odpojovač na stěně za řidičem, v pojistkové skříni VMS, VSO a kontrolka činnosti elektronických pískovačů. • Cyklovač stěračů, ostřikovače, topení kaloriferu i salónu vozu, výstraha - směrovky. • Chybí spínač zpětného pohybu.

 6. Dveře - rozdíly od T3 • Otevření dveří je umožněno až po zastavení vozu. • První dveře se dají otevřít samostatně jak při zapnutém, tak i vypnutém řízení. Ovládání prvních dveří je i za nárazníkem. Rovněž je umožněn manipulační vstup do vozu prvními dveřmi. Otvor pro univerzální kličku je v pravé plentě pod nárazníkem. • Dvojím stiskem spínače 1. dveří se spustí akustická výstraha. / výstup řidiče mimo zastávku / • Dveře jsou skládací a jsou opatřeny spodními zámky, které znemožňují jejich roztržení.

 7. Dveře - rozdíly od T3 • Tří polohovým spínačem dveří řidič ovládá všechny dveře vlaku. • Poloha uprostřed - dveře jsou zavřené nebo připravené k zavření. • Poloha vpravo - otevření všech dveří. • Poloha vlevo - „uvolnění“, otevřou se pouze dveře navolené cestujícími. • Volbu navolených dveří cestujícími řidič sleduje na panelu prosvícením symbolu „V“. Pokud tato kontrolka bliká, tak se některé dveře nepodařilo otevřít či zavřít.

 8. Dveře - rozdíly od T3 • Pokud některé dveře mají poruchu, dají se vypnout spínačem v krytu nad dveřmi. Jízda není blokována a proto je lepší nejdříve dveře ručně dovřít, zajistit proti mechanickému roztržení a potom teprve vypnout. • Každé dveře mají kličku k nouzovému otevření dveří, která je na horním krytu dveří. Použitím této kličky se uvolní řemen v mechanizmu dveří a k opětovnému nasazení řemene použijeme tlačítka v prostoru krytu dveří otevřeno, zavřeno případně reset dveří. K natažení řemene stačí i pouhé prudké dovření obou křídel dveří.

 9. Osvětlení vozu - rozdíly od T3 • Celá souprava je ovládána spínačem vnějšího osvětlení „den/noc“ z prvního vozu! • Na druhém voze musí být tento spínač v nulové poloze! • Vypínač zářivkového osvětlení je na druhém voze v poloze předvolba - to je vlevo! • Na prvním voze je i za nesnížené viditelnosti zapnuté vnější osvětlení na „den“ - to je vlevo. • Při snížené viditelnosti řidič přepne na prvním voze vnějšího osvětlení na „noc“ a zářivkové osvětlení přepne vpravo. Tím se rozsvítí na obou vozech jak vnější, tak i zářivkové osvětlení.

 10. Topení vozu - rozdíly od T3 • Topení kaloriferu je navíc opatřeno termostatem. • Topení na druhém voze musí být vypnuto! Jinak nastávají neidentifikovatelné stavy. • Topení do vozu má 4. stupně intenzity. První stupeň - pískovače, druhý je nastaven na 1/3 výkon topnic, třetí na 2/3 výkon a čtvrtý stupeň je součtem předchozích dvou stupňů, tedy plný výkon. • Topení na druhém voze je funkční i když je vypnuté řízení vozu. / 2. PTG na troleji /

 11. Pískovače - rozdíly od T3 • Na voze jsou dva druhy pískovačů. Mechanický - ovládaný pákou a elektrický - řízený podvozkovým regulátorem. • Mechanický je vlevo před prvním podvozkem a při použití aktivuje i sypače elektrické. Při sunutí či vlečení funguje pouze tento mechanický sypač. • Elektrický sypač je před prvním podvozkem vpravo a před třetí osou vlevo. Sype pouze při nastartovaném voze - závislost na palubním napětí 24 V. Platí i pro vytápění sypače. • Činnost je indikována na panelu řidiče LED diodami „!!“.

 12. Pískovače - rozdíly od T3 • Činnost systému pískovačů je dále indikována zelenou kontrolkou umístěnou v prostoru pojistek 24V. • Je-li tato kontrolka zhaslá je vůz buď vypnut nebo má ovládání pískovačů poruchu. • blikne-li kontrolka čas od času jednou je porouchán pravý pískovač • blikne-li kontrolka čas od času dvakrát je porouchán levý (před třetí osou) pískovač • blikne-li kontrolka čas od času třikrát je vadné elektrické vytápění el. pískovačůblikne-li kontrolka čas od času čtyřikrát nepřichází snímání rychlosti, tzn., že při každém zastavení vozu musí kontrolka čtyřikrát po sobě bliknout.

 13. Ostřikovače, stěrače- rozdíly od T3 • Ostřikovače jsou napájeny trvale z baterie a fungují i při vypnutém voze. Trysky jsou na ramenech stěračů. Nádoba pod kabinou řidiče - dolévání pouze v depu. Tlaková tryska a ventil. • Stěrače - ovládání *)tlačítkem a tří polohovým **)spínačem. • *) - jednorázové setření • **) - trvalý chod při otočení vpravo, vlevo je cyklovač a vypnuto ve svislé poloze. Chod cyklovače je možné nastavit na dobu max. do 60 sekund.