pragmatick pojet argumentace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pragmatické pojetí argumentace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pragmatické pojetí argumentace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Pragmatické pojetí argumentace - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Pragmatické pojetí argumentace. Jakub Kopecký Žďárek listopad 2012. definice argumentu argument vs. vysvětlení argumentace a spornost relevance argumentu. Definice argumentu/-ace. A) logické pojetí B. Švandová (1999, s. 103):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pragmatické pojetí argumentace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pragmatick pojet argumentace

Pragmatické pojetí argumentace

Jakub Kopecký

Žďárek

listopad 2012

slide2
definice argumentu
 • argument vs. vysvětlení
 • argumentace a spornost
 • relevance argumentu
definice argumentu ace
Definice argumentu/-ace

A) logické pojetí

 • B. Švandová (1999, s. 103):

„Každý argument má dvě základní části. To, co tvrdí a co zdůvodňuje, se nazývá závěr, a to, co uvádí jako důvod pro tento závěr, se nazývá jeho předpoklad nebo premisa. Premis může mít argument více.“

 • J. Kraus (2008, s. 149):

„Argumentací (zdůvodňováním) rozumíme soubor tvrzení (argumentů) jako myšlenkových a řečových struktur složených z východisek, premis, a z nich vyplývajících závěrů. [...] mezi příčinou a závěrem se předpokládá příčinný (kauzální) vztah.“

A = premisy + závěr

definice argumentu ace1
Definice argumentu/-ace

B) komunikační pojetí

 • P. Karlík in ESČ (2002, s. 45):

„ARGUMENT [...] 3. V rétorice a v jazykovědě zkoumající jaz. jakožto formu lidského jednání prostředek zdůvodnění nějaké sporné teze.“

 • O. Klein (2007, s. 46):

„S pojmem argument se pokusíme pracovat ve významu důvodu či podpory pro tvrzení [...].“

 • F. H. van Eemeren – R. Grootendorst (2004, s. 1):

„Argumentation is a verbal, social, and rational activity aimed at convincing a reasonable critic of the acceptability of a standpoint by putting forward a constellation of propositions justifying or refuting the proposition expressed in the standpoint.“

definice argumentu ace2
Definice argumentu/-ace

B) komunikační pojetí

 • W. Klein (1980, s. 19):

„Argumentace představuje pokus převést pomocí něčeho kolektivně platného něco kolektivně sporného na něco kolektivně platného.“

 • P. Kaderka (2010, s. 132):

„[...] zpochybněnou platnost výroku se pokoušíme v procesu argumentace znovuustavit tím, že sporný výrok spojíme s výrokem nesporným, který odkazuje ke světu známých věcí.“

A = podpora sporné výpovědi

proces argumentace
Proces argumentace

sporná teze

obhájená

teze

argumentace

argument

Zdroj: Stürmer (2009, s. 4)

(http://www.c-phil.uni-hamburg.de/pub/Main/TermineThemenSoSe09/StuermerArgum.pdf)

argument vs argumentace
Argument vs. argumentace

jednoduchý

argument – zdůvodnění sporné teze

složený

komplex argumentů podporujících jednu tezi

argumentace

proces argumentování

spornost teze
Spornost teze
 • J. Kraus (2008, s. 149): příklad sylogismu

Naší zásadou je bezplatné školství. – první premisa

Protistrana předkládá k rozpravě návrh na zavedení vysokoškolských poplatků i ve sféře státních škol. – druhá premisa

Tento návrh nepodpoříme. – závěr

 • argumentace

Vysokoškolské poplatky jsou špatné, protože by znamenaly studium jen pro bohaté.

Tento návrh nepodpoříme, protože nechceme studium jen pro bohaté.

argument vs vysv tlen
Argument vs. vysvětlení

Dukla vyhrála, protože měla lepší útok – vysvětlení (V)

Dukla určitě vyhraje, protože bude hrát na domácím hřišti – argument (A)

V ← „Proč tomu tak je?“

A ← „Jak to víš?“ („Proč si to myslíš?“)

principle

evidence → belief (A)

principle

reason(s) → conclusion

principle

cause → fact (V)

(Klein, 2009; Meyes, 2000)

„Z pragmatického hlediska vysvětlení popisuje kauzální souvislosti a vztahy

reálného světa, argument naproti tomu činí více přijatelnými „kauzální“ vztahy

mezi tvrzeními, tj. primárně ve sféře řeči“ (O. Klein, 2009, s. 110).

relevance
Relevance

„p platí, protože platí q (na základě R)“(Kopperschmidt, 2000, s. 63)

Relevanci zajišťuje:

 • vyvozovací pravidlo / Schlussregel (Kaderka, 2010; Kienpointner, 1983)
 • warrant (← backing)(Toulmin, 1957)
 • Berechtigung (← Norm ←Rechtfertigung)(Völzing, 1979)
 • premisa?
slide11
Chybějící relevance?

Moderátor: Jmenovala byste vládu jako prezidentka, v níž by byli zástupci právě komunistické strany? (= KSČM, pozn. JK)

Bobošíková: Samozřejmě že ano. Už jsem uvedla, že jsme měli čtyři premiéry, členy KSČ, a současné politické strany jsou bývalými komunisty prošpikované.

(ČT, Události, 22. 11. 2012)

literatura
Literatura
 • BAYER, K. (2007): Argument und Argumentation. Logische Grundlagen der Argumentationsanalyse.

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

 • EEMEREN, F. H. van – GROOTENDORST, R. (2004): Systematic Theory of Argumentation:

The Pragma-Dialectical Approach. New York: Cambridge University Press.

 • KARLÍK, P. (2002): Argument. In: Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, s. 45.
 • KIENPOINTNER, M. (1983): Argumentationsanalyse. Innsbruck: Verlag des Instituts für Sprachwissenschaft.
 • KLEIN, O. (2007): Argumentace v komunikaci. Praha: FF UK.
 • KLEIN, O. (2009): Argument vs. vysvětlení: případ souvětí příčinného typu. Slovo a slovesnost, 70,

s. 100–112.

 • KLEIN, W. (1980): Argumentation und Argument. Literaturwissenschaft und linguistik, 38/39, s. 9–57.
 • KADERKA, P. (2010): Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu. Nepublikovaná disertační práce. Praha: FF UK.
 • KOPPERSCHMIDT, J. (2000): Argumentationstheorie zur Einführung. Hamburg: Junius.
 • KRAUS, J. (2004): Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum.
 • KRAUS, J. (2008): Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum.
 • MAYES, G. R. (2000): Resisting explanation. Argumentation, 14, s. 360–380.
 • STÜRMER, T.: Argumentation und Bedingungen fur ihre Kohärenz. Ein Referat uber Argumentation zum seminarspezifischen Thema „Kohärenz“. Online: <http://www.c-phil.uni-hamburg.de/pub/Main/

TermineThemenSoSe09/StuermerArgum.pdf>.

 • SZYMANEK, K. (2003): Umění argumentace. Terminologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • ŠVANDOVÁ, B. (1999): Argumenty a logika. In: M. Jelínek – B. Švandová a kol., Argumentace a umění

komunikovat. Brno: Pedagogická fakulta MU.

 • TOULMIN, J. E. (1957): The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • VÖLZING, P.-L. (1979): Begründen, Erklären, Argumentieren. Modelle und Materialien zu einer Teorie der Metakommunikation. Heidelberg: Quelle und Meyer.