active cycle of breathing p 137 141 155 159 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Active Cycle of Breathing (p.137-141, 155-159) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Active Cycle of Breathing (p.137-141, 155-159)

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Active Cycle of Breathing (p.137-141, 155-159) - PowerPoint PPT Presentation

keaton
231 Views
Download Presentation

Active Cycle of Breathing (p.137-141, 155-159)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Active Cycle of Breathing(p.137-141, 155-159)

 2. Doel • Verwydering van brongiale sekresies • ↑ long funksie ACBT BC Huffing TEE

 3. Gekontroleerde asemhaling“Breathing control” • Rusperiode tussen aktiewe dele van siklus • Gety volume asemhaling, eie tempo en diepte • Skouergordel en boonste deel van toraks ontspanne • Diafragmatiese asemhaling • Inspirasie en ekspirasie skaars hoorbaar

 4. Gelokaliseerde asemhaling • Diep asemhaling met klem op inspirasie • 3-sekonde eind-inspiratoriese hou • Kollaterale ventilasie • Herhaal 3 keer • Proprioseptiewe stimulasie • “Sniff” • Kan kombineer met klop, skud en vibreer

 5. Kollaterale ventilasie

 6. Geforseerde ekspiratoriese tegniek“Huffing” • Kombinasie van een of twee huffs met BC (5-10s or 10-20s) • Huffing van lae of hoë long volumes • Met geforseerdeekspiratoriese maneuver = dinamiesekompressie en lugwegkollaps • Minder met huffing • Net so effektief, minder inspanning, nie so uitputtend • “Forced but not violent”

 7. ACBT • Aangepas vir elke pasiënt • In sit of PD-posisie • Einde van Rx = onproduktief met lae long volume hoes (2 siklusse)

 8. ACBT BC TEE BC FET HUFF BC

 9. ACBT BC TEE BC FET BC HUFF BC TEE HUFF BC FET

 10. Ossillerendepositieweekspiratoriesedrukp .149-154 • “Flutter” toestel • Met ekspirasie = PEP en ossillerendevibrasies van lug in lugweg • Stadigeinasem, bietjiedieper as normaal, houvir 3-5 s. • Ekspirasiedeur “flutter”, bietjievinniger as normaalweg, herhaal 4-8 keer • Diepinspirasie, hou by eind-inspirasie, geforseerdeekspirasie, kanherhaal • BC en huff of hoes

 11. “Flutter” toestel

 12. Borrel PEP

 13. “Incentive spirometry”p. 163-169 • Vergrootinspiratoriesekapasiteit • Stadige, diepinspirasie met visueleterugvoer • Genereervoorafbepaaldevloei of bereiksekere volume • Eindinspiratoriesehou • Asemhalingspatroon = uitsetting van laetoraks en diafragmatieseasemhaling

 14. “Incentive spirometry”

 15. Verwysings • Pryor, J.A. and Prasad, S.A. 2009. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. Adult and paediatrics. Edinburgh: Churchill Livingstone • Beeldmateriaal met vergunning van Google soekenjin