Sik rz
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Sikórz. Obszar Natury 2000. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keaton-petty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sik rz

Sikórz

Obszar Natury 2000


Europejska sie ekologiczna natura 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Sik rz

 • Kod obszaru:PLH140012

 • Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

 • Obszar biogeograficzny:kontynentalny

 • Powierzchnia:204,5 ha


Sik rz

Ostoja obejmuje 12-to kilometrowy odcinek, silnie meandrującej i głęboko wciętej doliny rzeki Skrwy. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, w której dominują pagórki porozdzielane rynnowatymi obniżeniami. Brzegi rzeki porastają zarośla wierzbowe i lasy łęgowe, a nieco wyżej występują siedliska grądów środkowoeuropejskich mających naturalny charakter. Niewielka część ostoi (14%) to tereny użytkowane rolniczo, pozostałą stanowią lasy. Obszar jest szczególnie ważny dla zachowania dobrze wykształconych i zachowanych siedlisk łęgowych, będących siedliskiem priorytetowym . Łącznie stwierdzono tu 2 siedliska z tego załącznika oraz 6 gatunków zwierząt do tej dyrektywy. Ponadto wykazano tu występowanie 363 gatunków roślin naczyniowych i 34 gatunków mchów. W lasach ostoi spotyka się liczne stare i pomnikowe okazy drzew, które wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu stanowią o wysokich walorach krajobrazowych obszaru.

W rejon ostoi najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu lub autobusem. Od najbliższej stacji kolejowej, obszar oddalony jest o kilka kilometrów. Najbliższa informacja turystyczna znajduje się w Płocku. Nocleg można dostać w hotelu w Lasotkach, w którym można również zjeść, lub bardziej odległym od ostoi gospodarstwie agroturystycznym w Janoszycach. Znacznie bogatszą ofert noclegową oferują okoliczne gminy, szczególnie Nowy Dunin i miasto Płock, w którym znajduje się również wiele atrakcyjnych zabytków. W miejscowości Sikórz leżącej opodal ostoi, warto zobaczyć dwór oraz kościół z początku XX wieku. Rzeka Skrwa, płynąca przez ostoję nadaje się do uprawiania turystyki kajakowej.


R d a
Źródła:

 • http://www.google.pl/imgres?q=natura+2000+sikorz+mapa&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbnid=VmWlT-HfemhpnM:&imgrefurl=http://galeria.plock24.pl/displayimage-lastupby-0-106-621.html&docid=JkL-Qc08ZvVyyM&imgurl=http://galeria.plock24.pl/albums/userpics/10621/normal_Sik%2525F3rz.jpg&w=565&h=400&ei=xxQLT5TuFcqesAaM7OSEDw&zoom=1&iact=hc&vpx=112&vpy=164&dur=497&hovh=173&hovw=245&tx=160&ty=58&sig=109173457265255899866&page=1&tbnh=137&tbnw=194&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0

 • http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=159

 • http://www.google.pl/imgres?q=sikorz&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1024&bih=630&tbm=isch&tbnid=4DTOIdAjDp_xqM:&imgrefurl=http://zdjecia.polska.pl/katalog/galeria/slide,Rezerwat_Sikorz,pid,328338,gid,328260,cid,150.htm%3Fsh%3D32&docid=jZunLmXENup4mM&imgurl=http://f.polska.pl/gal/53/95/153/med.jpg&w=500&h=357&ei=ihYLT6KMGsfysgbJ3eSDDw&zoom=1&iact=hc&vpx=259&vpy=157&dur=334&hovh=159&hovw=204&tx=170&ty=100&sig=109173457265255899866&page=1&tbnh=130&tbnw=147&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0

 • http://zdjecia.polska.pl/katalog/galeria/slide,Sikorz_brama_zabytkowego_cmentarza,pid,328297,gid,328260,cid,150.htm?sh=34

 • http://zdjecia.polska.pl/katalog/galeria/slide,Przy_ujsciu_Skrwy_do_Wisly,pid,328302,gid,328260,cid,150.htm?sh=20

  Prezentację wykonała :

  Alicja Guzowska

  Gimnazjum nr 8


ad