VZTAHY MEZI POPULACEMI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VZTAHY MEZI POPULACEMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
VZTAHY MEZI POPULACEMI

play fullscreen
1 / 42
VZTAHY MEZI POPULACEMI
337 Views
Download Presentation
keaton-morin
Download Presentation

VZTAHY MEZI POPULACEMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VZTAHY MEZI POPULACEMI • Populace různých druhů se navzájem ovlivňují. • Vztahy mohou být pozitivní (+), negativní (-) i neutrální (0; populace se neovlivňují). • Vztahy mezi populacemi můžeme shrnout pod biotické faktory prostředí. • Vztahy mezi populacemi jsou velmi důležité pro udržení rovnováhy prostředí.

 2. SYMBIÓZA • Úzké soužití dvou a více organismů, organismy jsou na sobě vzájemně zcela závislé. • Příklady: prvoci bachořci v žaludku přežvýkavců (Obr.1) bakterie v těle člověka trvalé spojení řas a houby v lišejnících (Obr.2) hlízkovité bakterie na kořenech bobovitých rostlin

 3. Obr.1: Bachořci v těle přežvýkavců

 4. Obr.2: Terčovník zední (Xantoria parietina)

 5. Obr.3: Mapovník zeměpisný(Rhizocarpon geographicum)

 6. Obr.4: Terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes)

 7. Obr.5: Dutohlávka třásnitá (Cladonia fimbriata)

 8. KOOPERACE (spolupráce) • Oboustranně výhodné soužití, není životně důležité. • Organismy si poskytují nejčastěji úkryt, ochranu, potravu, pomáhají si při získávání vody nebo jiných látek apod. • Příklady: sasanka a ryba klaun očkatý (Obr.6) sasanka a rak poustevníček (Obr.7)

 9. Obr.6: Klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) a mořská sasanka

 10. Obr.7: Sasanka plášťová (Adamsia palliata) a rak poustevníček

 11. rak poustevníček a houba domečková (Obr.8, 9) soužití mravenců a mšic (Obr.10, 11) Typickým příkladem jsou i živočichové, kteří se nechávají čistit od svých škůdců jinými druhy; např. krevety, drobné rybky čistí větší ryby, ptáci klubáci čistí suchozemské savce. (Obr.12, 13) vzájemná pomoc při lovu, obrana proti predátorovi

 12. Obr.8, 9: Houba domečková (Suberites domuncula) a rak poustevníček

 13. Obr.10: Mravenec přenáší mšici

 14. Obr.11: Mravenci při mlsání medovice

 15. Obr.12: Čističi klubáci na buvolovi

 16. Obr.13: Klubák červenozobý (Buphagus erythrorhynchus)

 17. PREDACE • Vztah, kdy jedna populace žije na úkor druhé. • Vztah predátora (šelmy, dravce, býložravce) a kořisti. • Predátor většinou bývá větší než kořist, početně slabší, na kořisti dlouhodobě závislý. • V přirozených ekosystémech mezi predátorem a kořistí přirozená rovnováha; lidskou činností často dochází k nerovnováze – vyhubení predátora a přemnožení kořisti.

 18. Příklady: kočka s myší žába a moucha slunéčko sedmitečné s mšicí (Obr.14) Lvi loví zebry, antilopy. (Obr.15,16) Masožravé rostliny do svých pastí chytají různé druhy členovců. Hvězdice trnová koruna je predátorem korálů,predátorem hvězdic dravý plž tritonka. (Obr.19) Lidé loví tritonky.

 19. Obr.14 - 17: Predace

 20. Obr.18: Predace vs. kooperace při lovu

 21. Obr.19: Hvězdice Trnová koruna (Acanthaster planci)

 22. PARAZITISMUS • Vztah, kdy jedna populace žije na úkor druhé. Parazit (cizopasník) žije na úkor hostitele, odebírá mu živiny a tím ho oslabuje. • Parazité žijí uvnitř (endoparazité) nebo na povrchu těla hostitele (ektoparazité). • Parazité jsou menší a početnější než hostitel, vynikají rozmnožovací schopností, mohou mít složité vývojové cykly.

 23. Většina parazitů je úzce specializována na jen na určitého hostitele. • Příklady: blechy, klíšťata, komáři na kůži ptáků a savců mšice na rostlinách pijavice sající krev, především vodních živočichů tasemnice ve střevě (Obr.20) krevní parazité v krvinkách škrkavka, roup žijící v útrobách živočichů

 24. Obr.20: Tasemnice dlouhočlenná (Taenia solium)

 25. KOMENZÁLISMUS • Soužití pro jeden druh nezbytné, přičemž druhý druh na něm závislý není, není však ani poškozen. • Příklady: Hyeny, šakali se sdružují se lvy, přiživují se na zanechaných zbytcích potravy. (Obr.21) chrobák a trus jiných organismů (Obr.22) Orchideje, liány využívají stromy jako podklad, který jim umožní přístup ke světlu.

 26. Obr.21: Hyena skvrnitá (Crocuta crocuta)

 27. Obr.22: Chrobák (Geotrupes)

 28. AMENZÁLISMUS • Jedna populace vytváří chemické látky, které negativně ovlivňují populaci druhou – brzdí jeho růst, omezuje rozmnožování. • Populace vylučující chemické látky tak získává prostor, ochraňuje si potravní zdroje apod. • Příklady: Trnovník akát zabraňuje klíčení semen a rostlin v okolí. (Obr.23) Sinice ve vodách omezují toxiny ryby. (Obr.24)

 29. Obr.23: Trnovník akát (Robinia pseudacacia)

 30. Obr.24: Sinice ve vodách

 31. KONKURENCE • Populace se vzájemně negativně ovlivňují. • Vzájemné soutěžení o potravu, prostor, úkryt, hnízdní dutiny, přístup ke světlu, vodě apod. • Silnější vítězí. • Příklady: Káně a poštolka soutěží o hlodavce. Housenky a dospělci brouků požírají listy. vnitrodruhová konkurence – např. semenáčky smrku v lese, ptačí mláďata v hnízdě

 32. NEUTRALISMUS • Organismy mají možnost vzájemné interakce, ale nijak se neovlivňují. • Příklady: prase divoké a káně lesní topol a sedmikráska chudobka

 33. Použité zdroje • Obr.1 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.gymkh.cz/student/Biologie/nemecek/Prvoci/bacho%C5%99ci1.bmp • Obr.2 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Xanthoria_parietina_(06_03_31).jpg • Obr. 3[cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Rhizocarpon_geographicum01.jpg • Obr.4 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Hypogymnia_physodes_010108.jpg • Obr.5 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/43718.jpg • Obr.6 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.groenelus.nl/wp-content/uploads/2011/06/clownvis.jpg

 34. Použité zdroje • Obr.19 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://national-geographic-cz.imag3box.net/wp-content/uploads/articles/thumb1_31587_1265_43-Gabby-Acanthaster-planci.jpg • Obr.20 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://i.idnes.cz/13/041/cl6/JB4a688b_profimedia_0103049787.jpg • Obr.21 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.tierbildergalerie.com/data/media/80/hyane_hintergrund.jpg • Obr.22 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://farm4.staticflickr.com/3420/3754914885_a0ee1ebacd_o.jpg • Obr.23 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/103280.jpg • Obr.24 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://i.idnes.cz/10/073/cl6/JB3491bd_310053.jpg

 35. Použité zdroje • Obr.7[cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://people.mokk.bme.hu/~daniel/Heni/regebbi/003Cnidaria/045%20%23%23%23%20k%F6penyes%20t.%20r%F3zsa%20(Adamsia%20palliata)%20(P.%20prideux%20remeter%E1kon).jpg • Obr.8 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Suberites_domuncula20110720.jpg • Obr.9 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.nano.cnr.it/upload/press/immagine/26.jpg • Obr.10 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Mravenec_p%C5%99en%C3%A1%C5%A1%C3%AD_m%C5%A1ici.jpg • Obr.11 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/mravenci01.jpg • Obr.12 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/African_buffalo_Syncerus_caffer_retouched.jpg

 36. Použité zdroje • Obr.13 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Red-billed_Oxpecker,_Buphagus_erythrorhynchus_on_Zebra.jpg • Obr.14 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://farm4.staticflickr.com/3156/2578779839_17bab41fc1_o.jpg • Obr.15 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Male_Lion_and_Cub_Chitwa_South_Africa_Luca_Galuzzi_2004.JPG • Obr.16 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cdnimg.visualizeus.com/thumbs/f4/98/predator,useforecologyunit-f49843dacb73897f83f38b233dad781f_h.jpg • Obr.17 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://images.northrup.org/picture/xl/red-tailed-hawk/red-tailed-hawk-eating-squirrel.jpg • Obr.18 [cit. 2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.bio.miami.edu/dana/pix/lion_predation.jpg

 37. Použité zdroje • ŠLÉGR, Jiří; KISLINGER, František; LANÍKOVÁ, Jana. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2002, 160 s. ISBN 80-7168-828-2. • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Scientia, 1994, 88 s. ISBN 80-85827-84-0.