Ay-liike on aina kannattanut kansainvälistä yhteistyötä - globalisaatio on myös mahdollisuus. - PowerPoint PPT Presentation

ay liike on aina kannattanut kansainv list yhteisty t globalisaatio on my s mahdollisuus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ay-liike on aina kannattanut kansainvälistä yhteistyötä - globalisaatio on myös mahdollisuus. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ay-liike on aina kannattanut kansainvälistä yhteistyötä - globalisaatio on myös mahdollisuus.

play fullscreen
1 / 8
Ay-liike on aina kannattanut kansainvälistä yhteistyötä - globalisaatio on myös mahdollisuus.
102 Views
Download Presentation
keaton-morin
Download Presentation

Ay-liike on aina kannattanut kansainvälistä yhteistyötä - globalisaatio on myös mahdollisuus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ay-liike on aina kannattanut kansainvälistä yhteistyötä - globalisaatio on myös mahdollisuus.

  2. Kolmikannan edut • laajat tulopoliittiset kokonaisratkaisut • verotuksen muutosten ja palkankorotusten yhteisvaikutuksista on voitu neuvotella palkkasopimuksia solmittaessa • sosiaalipoliittiset uudistukset • voidaan vaikuttaa jäsentemme elämän ja toimentulon kannalta tärkeisiin kysymyksiin • Suomen yhteiskuntarauha, hyvinvointi ja kilpailukyky perustuu yhteiskuntamalliin, jossa huolehditaan kaikkien toimeentulosta ja turvataan julkisen vallan toimesta kansalaisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut • palkkausjärjestelmien kehittäminen

  3. Yritykset kasvavat – edunvalvonta laajenee • Yritystoiminta paikallista - ay-toiminta paikallista • Yritystoiminta valtakunnallista - ay-toiminta valtakunnallista • Yritystoiminta globaalia - ay-toiminta globaalia

  4. UNI vaatii kunnollista työtä • Työ ei ole kunnollista silloin, kun palkka ei riitä työntekijän omiin ja hänen perheensä tarpeisiin. • Työ ei ole kunnollista, jos se ei jätä aikaa perhe-elämälle ja muille harrastuksille. • Työ ei ole kunnollista, jos sitä joutuu tekemään vaarallisissa tai epäterveellisissä. oloissa. • Työ ei ole kunnollista, jos joku muu hyötyy epäreilulla tavalla toisen työpanoksesta. • Työ ei ole kunnollista, jos siinä joutuu syrjinnän kohteeksi tai saa tekemästään työstä vähemmän arvostusta tai palkkaa kuin muut vastaavaa työtä tekevät. • Työ ei ole kunnollista, jos lapsena pakotetaan tekemään työtä.

  5. UNI vaatii kunnollista työtä • Työ ei ole kunnollista, jos ei saa osakseen kunnioittavaa kohtelua tai joutuu häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi. • Työ ei ole kunnollista, jos ei ole olemassa riittäviä järjestelyjä, jotka tarjoaisivat vanhuuden turvaa sekä suojaa sairauden tai työttömyyden varalta. • Työ ei ole kunnollista, jos kollegoilla ja työtovereilla ei ole mahdollisuutta kokoontua yhteen parantamaan tilannettaan kollektiivisesti. • Työ ei ole kunnollista, jos ei edes saa työtä, koska on työtön tai alityöllistetty.

  6. Kansainvälisen edunvalvonnan muodonmuutos • EuroCommercen ja Uni-Europa Commercen solmimat sopimukset ja yhteiset kannanotot • lausunto kaupan alalla esiintyvän väkivallan torjunnasta 1995 • lausunto lapsityövoiman käytön torjunnasta 1996 • sopimus työelämän perusoikeuksista 1999 • lausunto rasismin ja muukalaisvihamielisyyden torjunnasta 2000 • sopimus puitteista joiden sisällä työelämän ikädiversiteettiä voidaan kasvattaa • yhteinen lausunto yritysten yhteiskuntavastuusta 2004 • yhteinen lausunto palveludirektiivistä, jossa torjutaan alkuperämaaperiaatteen käyttöönottoa 2005 • palveludirektiivin kohtalo, Vaxholma, Viking-line

  7. Kiina, Viro, Venäjä SAK kehittää suhteitaan Kiinaan • nyt on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työskentelyolosuhteiden ja työntekijöiden oikeuksien kehittymiseen • ulkomaiset yritykset avainasemassa Virossa pohjoismainen esimerkki tärkeä • järjestäytymisasteen nosto • suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuu Venäjällä hankkeita • uuden sukupolven mukaantulo, nuorisoyhteistyö • järjestäytymishankkeet • wal-martinismin estäminen

  8. ILO:n globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio Globaalissa maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Keskinäinen riippuvuus kasvaa ja olemme yhä useammassa asiassa osa kokonaisvaltaista maailmanlaajuista järjestelmää. Ammattiyhdistysliikkeessä haluamme toimia sen puolesta, että globalisaatioon voi vaikuttaa ja sen hyötyjä voidaan jakaa tasaisemmin.