Internet
Download
1 / 21

INTERNET - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

INTERNET. Struktura internetu. internet je systém mnoha propojených počítačových sítí v jednotlivých zemích a světadílech počítačovou sítí rozumíme soustavu počítačů v síti vzájemně propojených komunikačními linkami, díky nimž je možno mezi počítači přenášet data

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERNET' - keaton-coffey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Struktura internetu
Struktura internetu

 • internet je systém mnoha propojených počítačových sítí v jednotlivých zemích a světadílech

 • počítačovou sítí rozumíme soustavu počítačů v síti vzájemně propojených komunikačními linkami, díky nimž je možno mezi počítači přenášet data

 • důležitou zásadou internetu je, že každé 2 sítě mohou mezi sebou komunikovat více komunikačními linkami, což zabezpečuje nepřetržitý přenos dat i v případě poruchy jeho části

 • geograficky je internet složen z menších počítačových sítí WAN, ty jsou dále složeny ze sítí MAN a ty zase ze sítí typu LAN


Internet

 • Lokální pc síť – LAN

 • používá se k vzájemnému propojení pc míst, tzv. nodů přičemž tyto mohou komunikovat vzájemně mezi sebou

 • jde obvykle o pc síť na úrovni jedné organizace (- intranet)

 • Metropolitní pc sítě – MAN

 • pc síť na úrovni většího celku (města nebo oblasti), protože spojuje do 1 celku LAN v dané oblasti

 • Globální pc sítě – WAN

 • vznikají propojením sítí MAN obvykle na území určitého státu, proto se jim říká národní internet

 • celosvětový internet je tak systémem vzájemně propojených národních internetů


Serverov po ta e
Serverové počítače

 • obsluhují ostatní pc v síti LAN, tvoří mezičlánek mezi klienty a internetem, ale současně plní v LAN další funkce (správa informační databáze podniků, sdílení programů a dat, tisové služby apod.)

 • uživatelé prostřednictvím klientských pc žádají odpovídající serverový pc o služby a ten tyto služby provádí


Klienti
Klienti

 • zpravidla samostatné pc, ale také terminály bez vlastní pevné paměti, či výkonného pc – pracovní stanice

 • pomocí klientských pc komunikují uživatelé s internetem, přičemž připojení k síti LAN zajišťuje tzv. síťová karta a odpovídající programové vybavení (ovladač)


Datov spoje
Datové spoje

 • přenášení informací mezi pc internetu (dat) se řídí pravidly – komunikačními protokoly

 • každá informační služba má v Internetu vlastní protokol všechny jsou pak sdruženy v rámci jediného protokolu TCP/IP

 • přenos informace v Internetu je obdobou poštovního styku

 • server informaci podle dohodnutého protokolu „zabalí“ do balíku nebo-li paketu a ten pošle přes Internet příjemci

 • server příjemce (paket) příjme obsaženou informaci „rozbalí“ a předá adresátovi


Internet

 • Komunikace mezi pc internetu probíhá ve vrstvách

 • Každá vrstva řeší určitou přesně vymezenou, část komunikace, takže komunikace pc v internetu znamená výměnu dat mezi příslušnými vrstvami

 • Přitom data postupují u odesílání od horní vrstvy stále níž a při příjmu naopak od dolní vrstvy, až po ti nejvyšší, zároveň tak vyšší vrstva řídí činnost té nižší

 • Při průchodu dat si vždy daná vrstva vybere z celého balíku jen svá data (od příslušné vrstvy z 2. pc) a zbytek posílá dál


Internet

 • Komunikace na Internetu

  využívá 4 vrstvy:

 • Aplikační (FTP, Telnet, SMTP, HTTP,…)

 • Přenosovou (TCP)

 • Síťovou (IP)

 • Linkovou (komunikační linky, karty, ovladače)


Servery
Servery

 • obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje

 • v unixových systémech je označován jako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows pak jako služba (anglicky service)

 • služby serveru mohou být nabízeny v rámci jednoho počítače (lokálně) nebo více počítačům pomocí počítačové sítě (síťové služby)

 • lokální službou může být např. obsluha připojené tiskárny, správa automatických aktualizací a podobně

 • ve větších sítích, jako je Internet, servery uchovávají a nabízejí webové stránky a poskytují další služby (DNS, e-mail atd.)


Ip adresa
IP adresa

 • číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol) → protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v Internetu

 • IP adresa je v případě staršího přenosového protokolu IP zápis čísel oddělený tečkami – 217.31.201.43

 • z důvodu nedostatku IP adres bude nahrazen protokolem IPv6, který používá 128bitové IP adresy

 • takto tvořené adresy jsou pro člověka velmi těžko zapamatovatelné, podobně jako je těžké zapamatovat si větší množství telefonních čísel


Internet

 • proto existují telefonní seznamy, ve kterých lidé přidělují jednotlivým telefonním číslům jejich majitele

 • obdobným způsobem jako telefonní seznam funguje systém DNS (Domain Name System) pro IP adresy

 • umožňuje přiřadit k číselné IP adrese určité symbolické jméno, tzv. doménové jméno, které si uživatelé snadno zapamatují a dokáží jej i intuitivně napsat např. do webového prohlížeče (vím, že česká firma se jmenuje XY, do vyhledávače zadám www.XY.cz)

 • prohlížeč se podobně jako telefon podívá do "seznamu", najde správný záznam a automaticky se připojí na IP adresu, odpovídající doménovému jménu a stránku uživateli zobrazí


Internet

 • pokud by seznam doménových jmen byl pouze jeden, nastaly by problémy

 • všichni by chtěli nazvat svůj server pro elektronickou poštu „mail“ nebo by chtěli pojmenovávat své počítače jmény majitelů

 • stejné jméno by v takovém případě muselo odpovídat více adresám, což není možné

 • lidé by tak začali používat různé kryptické názvy, které by bylo těžké si zapamatovat, a systém by tím pádem přestal splňovat svůj základní účel

 • druhým problémem by se stala velikost seznamu, ve kterém by byly uloženy informace pro celý svět


Internet


Uniform resource locator url
Uniform Resource Locator jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.czURL

 • jednoznačné určení zroje

 • definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit

 • každá absolutní adresa se skládá z protokolu a doménového jména

 • většinou následuje adresářová cesta a jméno souboru

 • někdy jsou v adrese ještě číslo portu, jméno záložky a dotaz


World wide web www
World Wide Web jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.czWWW

 • ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP

 • je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů


Slu by internetu
Služby Internetu jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.cz

 • Internet nabízí několik standardních služeb, jejichž prostřednictvím fungují jednotlivé uživatelské aplikace

 • k používání jednotlivých služeb musí mít uživatel na svém počítači nainstalován program (klienta), který dokáže prostřednictvím připojení k internetu komunikovat se servery poskytující konkrétní typ služby (www prohlížeč, ftp klient, poštovní program, telnet terminál, ...)


E mail
E-mail jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.cz

 • e-mail je ve skutečnosti starší než internet; některé staré e-mailové systémy byly rozhodujícím nástrojem při tvorbě internetu

 • internetový systém elektronické pošty založený na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují posílat si vzájemně zprávy uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace (tyto systémy často používají nestandardní protokoly, mívají ovšem bránu, která jim dovoluje posílat a přijímat e-maily z internetu)

 • k širokému rozšíření e-mailu přispěl zejména internet


Multimedi ln komunikace
Multimediální komunikace jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.cz

 • zvuková komunikace (Voice over IP)

 • Využití přenosu zvuku umožňuje telefonovat přes internet (místo použití standardní veřejné přepojované telefonní sítě (PSTN))

 • V poslední době jsou tyto postupy populární, neboť jsou levnější jak pro uživatele, tak pro zprostředkovatele

 • Zvuk je přenášen tak, že jsou zvuková data převedena v analogově-digitálním převodníku, získaný signál je zkomprimován a přes TCP/IP síť poslán k příjemci

 • ten je rozkóduje a v digitálně-analogovém převodníku získá zpět zvuková data

 • umožňuje připojit se z jakéhokoli počítače, připojeného k internetu a nemusí to být ani standardní osobní počítač, stačí i jednodušší systém, zabezpečující jen onen převod zvuku na digitální signál a kompresi/dekompresi dat

 • první veřejná služba využívající VoIP byla představena v roce 1995


Internet

 • VideoOnDemand jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.cz

 • z hlediska technologického se ale tyto přenosy neliší.

 • to, co bylo řečeno o přenosu hlasu, platí vlastně i o přenosu videa

 • videodata se totiž pro komunikování přenáší zároveň se zvukem

 • dohromady umožňují přenos mezilidské komunikace tak, jak jsou na to lidé zvyklí z reálného světa


Textov komunikace
Textová komunikace jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.cz

 • nejrozšířenější druh komunikace na Internetu

 • zprostředkují ji nejrůznější programy, či servery

 • např. ICQ, Skype, Facebook.com, Lidé.cz


Bezpe nost komunikace
Bezpečnost komunikace jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou a jejichž celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – např. mail.nic.cz

 • každý by měl zvážit míru rizika při vyplňování informací jako např. jméno, bydliště, tel. číslo

 • tyto informace se dají velmi dobře zneužít

 • nebezpečné je hl. scházení po Internetu, jelikož věk, fotku a údaje si může každý vymyslet a proto není divu, když se z 20letého kluka, stane oplzlý 40letý násilník, jak je již známo