Reprezentácia
Download
1 / 11

Reprezentácia informácie v počítači - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Reprezentácia informácie v počítači. Úvod. Informácie v počítači sa reprezentujú prostredníctvom hodnôt určitých fyzikálnych veličín V reálnych počítačoch môžu tieto fyzikálne veličiny nadobúdať hodnoty iba z istej konečnej množiny hodnôt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reprezentácia informácie v počítači' - keanu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Reprezentácia

informácie v

počítači


Úvod

 • Informácie v počítači sa reprezentujú prostredníctvom hodnôt určitých fyzikálnych veličín

 • V reálnych počítačoch môžu tieto fyzikálne veličiny nadobúdať hodnoty iba z istej konečnej množiny hodnôt

 • Otázka: Aká fyzikálna veličina je nositeľom informácie v počítačoch?

 • Odpoveď: Elektrické napätie.


Anal gov zobrazovanie inform ci
Analógové zobrazovanie informácií

 • Pri analógovom zobrazení ide o spojité zobrazenie, tj. každej hodnote vstupnej veličiny zodpovedá istá hodnota fyzikálnej veličiny (ktorá je nositeľom informácie)

 • Tento spôsob zobrazenia sa používal v analógových počítačoch a v súčasnosti sa s ním nestretneme.


0

-100

100

-200

200

-300

300

+2,5V

0V

+5V

Obr: Analógová reprezentácie informácie

Hodnote -300 zodpovedá napätie 0V, hodnote 0 zodpovedá napätie 2,5V a hodnote 300 zodpovedá napätie 5V.


Slicov zobrazenie inform ci
Číslicové zobrazenie informácií

 • Pri číslicovom zobrazovaní informácie sa na uchovanie informácií používajú pamäťové prostriedky, ktoré sa nazývajú registre a pamäte.

 • Registre a pamäte sa skladajú z pamäťových elementov, tzv. buniek, ktoré sú schopné uchovávať jednu z dvoch hodnôt a to:

  • H (high) – vysokú úroveň fyzikálnej veličiny

  • L (low) – nízku úroveň fyzikálnej veličiny


Slicov zobrazenie inform ci1
Číslicové zobrazenie informácií

 • Týmto dvom hodnotám môžeme priradiť logické hodnoty 0 a 1.

 • V kladnej logike reprezentuje H logickú 1 a L logickú 0. V zápornej je to naopak.

 • Register je usporiadaná n-tica pamäťových buniek. Počet týchto buniek vyjadruje veľkosť registra.

 • Otázka: V čom sa vyjadruje veľkosť registrov a pamätí?

 • Odpoveď: V bitoch.


Registre

1. bit

(n-1). bit

0. bit

Registre

 • Jednotlivé bity registra sa označujú sprava doľava a číslovanie bitov začína od 0.

 • Posledný bit osembitového registra bude mať poradové číslo 7.


Typy inform ci
Typy informácií

 • V číslicovom počítači sú binárne (bitovo) zobrazované (kódované) všetky druhy informácií:

  • údaje (údajové štruktúry) - informácie, ktoré sú predmetom alebo výsledkom spracovania (operandy, výsledky)

  • inštrukcie - informácie, ktoré definujú spôsob spracovania (operácie s operandami, operácie bez operandov)


Tvar inform ci
Tvar informácií

 • Číslicový počítač pracuje s bitovo kódovanými informáciami - informáciami vo vnútornom (strojovom) tvare . Takéto kódovanie má z hľadiska strojového spracovania niekoľko výhod. Pre človeka je ale binárny spôsob ťažkopádny a neprirodzený.

 • Preto vstupné a výstupné údaje sa zobrazujú pre používateľa v prijateľnejšej forme - vo vonkajšom tvare ako:

  • logické hodnoty

  • čísla v desiatkovej sústave

  • znaky a texty v národnej abecede

  • farebné alebo čiernobiele obrázky

  • sekvencie obrázkov (videosekvencie)

  • zvuk


Textov inform cie
Textové informácie

 • Pre zobrazenie textových informácií je potrebné kódovať jednotlivé znaky, postupnosti znakov (reťazce), rozsiahle texty. Pre kódovanie znakov sa používajú znakové kódy:

  • usporiadané (kódy znakov sú usporiadané v analogickom poradí ako zodpovedajúce znaky)

   • 7-bitové kódy (ISO, ASCII-7bit)

   • 8-bitové kódy (Latin2, ASCII-8bit)

   • 16-bitové (Unicode)

  • neusporiadané

   • 5-bitový (napr. ďalekopisný kód)ad