Download
1 / 39

4 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΔΟΥ. 4 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 / 4 / 2007. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΔΟΣ. ΣΤΟΧΟΣ- ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 4 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ' - keala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4/4/ 2007


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΔΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ- ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 • Στόχος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Βόρεια και Κεντρική Πίνδο είναι η διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου με τη δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης νέων ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης. Δηλαδή επιδίωξη και ζητούμενο είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε η περιοχή να αποκτήσει, σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, δυναμική οικονομία και να ενταχθεί με ανταγωνιστικούς όρους στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΔΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανήρχετο στα 80.000.000,00€τα οποία κάλυπταν έργα των Ν.Α Ιωαννίνων, Καστοριάς, Γρεβενών και Τρικάλων. Το προαναφερόμενο ποσό αυξήθηκε κατά 6.500.000,00€ λόγω της ένταξης της Ν.Α. Κοζάνης. Στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίστηκε η αύξηση του Προγράμματος μετά την ένταξη περιοχών των Νομών Άρτας και Καρδίτσας σε 100.000.000,00€.

Το εν λόγω Πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιοχές Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων : Ιωαννίνων, Άρτας, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Τρικάλων, Καρδίτσας.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2004 – 2006) - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Χρονικά σημειώνουμε τα στάδια εξέλιξης του Προγράμματος :

Στις 25.8.2004 στη Σαμαρίνα Γρεβενών συμφωνούνται οι άξονες δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου.

Στις 6.10.2004 στον Ασπροπόταμο Τρικάλων οριοθετείται κατ’ αρχήν η περιοχή ενδιαφέροντος (Ν.Α Ιωαννίνων, Γρεβενών, Καστοριάς και Τρικάλων) και προσδιορίζονται έργα οδοποιίας και πολιτισμού.

Στις 8.2.2005 στα Ιωάννινα προϋπολογίζεται το κόστος του προγράμματος στο ποσό των 80 εκ. € και οριστικοποιούνται έργα των τομέων οδοποιίας και πολιτισμού.

Στις 27.6.2005 καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση το Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος στο οποίο περιγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος Διοίκησης – Διαχείρισης ώστε οι τρεις προαναφερόμενες Περιφέρειες να μπορέσουν να συνεργαστούν αρμονικά και να φέρουν εις πέρας αυτό το σύνθετο Πρόγραμμα. Το σύστημα αυτό προβλέπει για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο σύγχρονες και αποτελεσματικές δομές και διαδικασίες για την υλοποίηση του Προγράμματος, κατά τρόπο αντίστοιχο του Γ΄ ΚΠΣ.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2004 – 2006) - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • Στις30 και 31.8.2005 στο Σιδηροχώρι Καστοριάς έλαβε χώρα η 1η Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής ως και η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις εκ των οποίων οι κυριότερες είναι:

  • Η οριστικοποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος, με την προσθήκη τμήματος του Βοίου Ν. Κοζάνης.

  • Η έναρξη διαδικασιών ωρίμανσης των περιοχών της Β’ φάσης (Τμήματα Νομών Καρδίτσας και Άρτας), προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα σε επόμενη φάση.

  • Η δημοσιοποίηση και προβολή του Προγράμματος σε υπερτοπικό και Εθνικό επίπεδο

  • Η έγκριση νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 24.375.500,00 € με την προϋπόθεση ότι θα ενταχθούν στο ΠΔΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθορισθεί.

 • Σε επόμενο βήμα εξειδικεύονται οι διαδικασίες εφαρμογής του Προγράμματος, δηλαδή οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από την ένταξη μέχρι την ολοκλήρωση των έργων του Προγράμματος.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2004 – 2006) - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • Στις 3 και 4.3.2006 πραγματοποιείται στη Κοζάνη η 2η Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Παρακολούθησης στην οποία ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  • Η έγκριση νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.119.000,00 € εκ των οποίων 1.134.000,00 € αφορούν τον άξονα 1 και 2.985.000,00 € αφορούν τον άξονα 3.

  • Η διάθεση ποσού 1.000.000,00 € για κάθε Νομό ήτοι συνολικά 5.000.000,00 €, ποσό που προήλθε από τα προϊόντα των εκπτώσεων των έργων που έχουν συμβασιοποιηθεί, για την ένταξη νέων έργων στους Άξονες 1 και 3.

  • Η διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος και σε περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Άρτας και Καρδίτσας.

  • Η εκπόνηση Σχεδίου Προώθησης Προβολής και Δημοσιότητας του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ από την ΑΝΚΟ Α.Ε.

  • Η εκπόνηση Σχεδίου πρότασης ενεργοποίησης των αξόνων 2 και 4 από την ΑΝΚΟ Α.Ε.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2004 – 2006) - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • Στις 15.07.2006 πραγματοποιείται στη Λάβδα Γρεβενών η 3η Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Παρακολούθησης στην οποία ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  • Η έγκριση νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 10.906.000,00 € εκ των οποίων 5.835.000,00 € αφορούν τον άξονα 1 και 5.071.000,00 € αφορούν τον άξονα 3.

  • Εγκρίνεται το σχέδιο προώθησης – προβολής του προγράμματος, όπως αυτό παρουσιάστηκε από την ΑΝΚΟ Α.Ε.

  • Μετά την εισήγηση του σχεδίου ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 2 από το Νομ΄ρχη Γρεβενών κ. Ρίγγο Δ. και την παρουσίαση των σχεδίων ενεργοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 4 από την ΑΝΚΟ Α.Ε., έγινε ανοικτή συζήτηση επί του θέματος, κατά την οποία προέκυψαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και αποφασίστηκε η εκ νέου κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίες θα προκύψουν από κοινή συνάντηση της Τεχνικής Γραμματείας και των Νομαρχών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2004 – 2006) - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα η διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και σε περιοχές των Νομών Καρδίτσας και Άρτας

 • 5. Διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμπληρωματικότητα και συνέργεια του προγράμματος με άλλα προγράμματα τοπικού, περιφερειακού και εθνικού χαρακτήρα.

 • Μετά από πρόταση του Προέδρου της Ε.Π, και την ομόφωνη αποδοχή των μελών της Ε.Π αποφασίστηκε, η σύσταση Φορέα ο οποίος θα στηρίξει τηνανάπτυξη του ορεινού όγκου Πίνδου.

 • Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου της Ε.Π για την προβολή του Προγράμματος σε έκθεση εθνικής εμβέλειας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το έτος 2007. Η παραπάνω δαπάνη θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2.


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • Το Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» εξειδικεύεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας. Κάθε άξονας έχει ως σκοπό την επίτευξη μιας συγκεκριμένης αναπτυξιακής στρατηγικής επιλογής.

 • Άξονας 1:Βελτίωση βασικών υποδομών και ποιότητας ζωής

 • Στόχοι του άξονα είναι :

  • Η περιοχή παρέμβασης πρέπει να αποκτήσει σημεία εισόδου και εξόδου αλλά και επικοινωνία ανεξάρτητα από τα διοικητικά όρια. Οι παρεμβάσεις επομένως στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα διαφορετικά διοικητικά υποσύνολα αποτελούν προτεραιότητα έτσι ώστε να αποκτήσει η περιοχή συνοχή.

  • Τα έργα αυτής της κατηγορίας πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο την ασφάλεια των μετακινήσεων και την λειτουργική σύνδεση αξιόλογων μνημείων και επισκέψιμων χώρων με το κύριο οδικό δίκτυο.


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • Άξονας 2:Ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος

 • Στόχοι του άξονα είναι :

  • Ενίσχυση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων τουρισμού ολοκληρωμένης μορφής

   • Τουριστικές υποδομές.

   • Δημιουργία αγροκτημάτων.

   • Υποδομές πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών

   • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

  • Επιτόπου αξιοποίηση τοπικής παραγωγής

   • Μονάδες τυποποίησης, συσκευασίας και σήμανση ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, HACCP, ISO κ.λπ.) τοπικής παραγωγής.

   • Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

  • Ανάπτυξη της βιοτεχνίας - οικοτεχνίας

   • Δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς πόρους.

   • Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων με έμφαση σε στοιχεία καινοτομίας.

   • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της παραγωγής


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • Άξονας 3:Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Στόχοι του άξονα είναι :

  • Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς

   • Δημιουργία χώρων θέας και μονοπατιών – σημάνσεις διαδρομών και μονοπατιών

   • Αισθητικές παρεμβάσεις για την προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

  • Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

   • Ανάπλαση χωριών – Αποκατάσταση και ανάδειξη στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

   • Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων αγροτικής κληρονομιάς, με στόχο την ένταξή τους στην αναπτυξιακή στρατηγική (μύλοι, βρύσες, γεφύρια κλπ)

   • Ανάδειξη της τοπικής λαογραφίας και των τοπικών στοιχείων πολιτισμού


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • Άξονας 4:Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού –Δικτύωση, συνεργασίες – Τεχνική Στήριξη

 • Στόχοι του άξονα είναι :

  • Κατάρτιση - εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού

   • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

  • Υποδομές αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού

   • Κέντρα κατάρτισης

   • Δίκτυο κινητών βιβλιοθηκών 

  • Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.)

   • Προώθηση συνεργασίας. 

  • Ανάδειξη – Προβολή – Εξωστρέφεια

   • Εκδόσεις ενιαίων διαδρομών

   • Οργάνωση εξειδικευμένων γενικών ή τομεακών πακέτων επισκεπτών για την περιοχή


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 • ØΠροώθηση δράσεων για ανάδειξη της περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων της

  • ΣΗΜΑ ΠΙΝΔΟΣ

  • Παρατηρητήριο ανάπτυξης με χρήση προϊόντων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  • Διατοπικές συνεργασίες πάνω σε σημαντικά ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής

  • Διακρατική συνεργασία

 • ØΤεχνική στήριξη του προγράμματος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνοπτική εικόνα της ενεργοποίησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα .


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Προγράμματος συνολικού Προϋπολογισμού 100.000.000,00 € η πρόοδος ένταξης έργων δίνει την πιο κάτω εικόνα μέχρι σήμερα :

Με βάση τις αποφάσεις της 1ης, 2ης, και 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν εγκριθεί στο πρόγραμμα 93 έργα και μελέτες συνολικού Προϋπολογισμού 75.910.233,28 € ήτοι ποσοστό 75,91 % του Προϋπολογισμού του Προγράμματος

Από το σύνολο των έργων που έχουν εγκριθεί έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 90 έργα και μελέτες συνολικού Προϋπολογισμού 61.910.241,00 € ήτοι ποσοστό 81,56 % του Προϋπολογισμού των εγκεκριμένων έργων και 61,91% στο συνολικό Προϋπολογισμό του Προγράμματος.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣΤΗΣ

ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εξ αυτών, έχουν συναφθεί νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) σε 34 έργα και μελέτες Προϋπολογισμού 32.908.992,43 € ήτοι ποσοστό 53,16 % του Προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Από τα στοιχεία παρακολούθησης των έργων προκύπτει ότι οι Πληρωμές Π.Δ.Ε. των ετών 2005 - 2006 του Προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 7.169.206,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,78 % των οικονομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων) του προγράμματος και 11,58% επί του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και μελετών στο Π.Δ.Ε..

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους για τα έτη 2005 – 2006 ανέρχονται στο ποσό των 4.837.239,00 ήτοι ποσοστό 7,81 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και μελετών στο Π.Δ.Ε..


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣΤΗΣ

ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΕΛΙΞΗΣ

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΑ ΑΞΟΝΑ


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 έχει προϋπολογισμό 2.000.000,00 € και αναμένεται η ενεργοποίηση του στο πλαίσιο των αποφάσεων της 4ης Ε.Π. του Προγράμματος

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 έχει προϋπολογισμό 3.000.000,00 € και αναμένεται η ενεργοποίηση του στο πλαίσιο των αποφάσεων της 4ης Ε.Π. του Προγράμματος


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

23.518.041,00

23

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

12.503.192,28

13

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

13.700.000,00

25

ΚΟΖΑΝΗΣ

8.161.000,00

16

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

18.028.000,00

16

ΣΥΝΟΛΟ

75.910.233,28

93

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Η κατανομή του Προϋπολογισμού των εγκεκριμένων έργων και μελετών με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης ανά νομό μέχρι σήμερα περιγράφεται στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί:


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Η ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων ανά Νομό παρουσιάζεται στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί:


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30,98%

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16,47%

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

23,75%

ΚΟΖΑΝΗΣ

10,75%

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

18,56%

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Σε επίπεδο περιφέρειας η κατανομή του προϋπολογισμού των έργων και μελετών που έχουν εγκριθεί με βάση τις αποφάσεις στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης μέχρι σήμερα είναι:


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 3

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες:

  • Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του Προγράμματος, τις περιοχές παρέμβασης (χάρτες), τα έντυπα υλοποίησης του και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση Δημοσίων Έργων, ενημέρωση – ανακοινώσεις κ.λ.π.


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Το SITE λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2005 και έχει μέχρι σήμερα 7.629 επισκέψεις από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού. Ακολουθούν δύο παραδείγματα:


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Το SITE λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2005 και έχει μέχρι σήμερα 7.629 επισκέψεις από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού. Ακολουθούν δύο παραδείγματα:


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παραγωγή λογότυπου του Προγράμματος το οποίο εγκρίθηκε στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης και συνοδεύει όλα τα έγγραφα που αφορούν το Πρόγραμμα


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε σειρά καταχωρήσεων στον τοπικό και Εθνικής εμβέλειας τύπο που αφορούσε κυρίως τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης και τις αποφάσεις της αλλά και για γενικότερα θέματα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων αλλά και του ευρύτερου κοινού. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν δημοσιεύματα στα ακόλουθα έντυπα:


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Αγγελιοφόρος

 • Αγγελιοφόρος της Κυριακής

 • Απογευματινή της Κυριακής

 • Αυριανή

 • Αυριανή Μακεδονίας Θράκης

 • Εγνατία

 • Ελεύθερος Τύπος

 • Ελευθεροτυπία

 • Εξπρές

 • Κέρδος

 • Μακεδονία

 • Ναυτεμπορική

 • O Κόσμος του Επενδυτή


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Καθώς και του τοπικού τύπου

 • Βήμα της Φλώρινας

 • Γραμμή

 • Θάρρος Κοζάνης

 • Ο Χρόνος

 • Πτολεμαίος

 • Φωνή της Καστοριάς

 • Συνεντεύξεις τύπου

 • Ερωτήματα δημοσιογράφων

 • Γραπτές συνεντεύξεις των μελών της Πολιτικής Επιτροπής


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Συμμετοχή στην 12η Έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα» την 19/04/2007


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Συμμετοχή στην 12η Έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα» την 19/04/2007


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Παραγωγή αφισών και τοποθέτησή τους σε συγκοινωνιακούς κόμβους και στους χώρους συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης

 • Πινακίδες έργων


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 5

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ

 • Τα χαρακτηριστικά (κοινοί στόχοι για την ανάπτυξη ορεινού όγκου) και η διεύρυνση των περιοχών παρέμβασης (Περιλαμβάνει τρεις Περιφέρειες και επτά Νομούς) του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ αποτελούν καινοτομία στην εφαρμογή ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε Νομαρχιακό επίπεδο.

 • Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ μέχρι σήμερα παρουσιάζει αργούς ρυθμούς αν λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί και ο 2ος χρόνος και το ποσοστό Φυσικής Υλοποίησής του ανέρχεται σε 7,17 % ως προς το σύνολο του Προγράμματος. Η βραδύτητα στον ρυθμό υλοποίησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:

  • Στην έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών των έργων από τους Φορείς Υλοποίησης με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των διαδικασιών Δημοπράτησης και εκτέλεσης των εγκεκριμένων έργων.


ΚΕΦΑΛΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣΟ 5

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ

 • Στην μικρή ετήσια ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (7.400.000,00 € για έτος 2006 και 7.500.000,00 € για το 2007) και εξ’ αυτού την απροθυμία των αναδόχων για συμμετοχή στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

 • Στην ιδιομορφία της περιοχής παρέμβασης

 • Μικρός χρόνος εκτέλεσης έργων λόγω καιρικών συνθηκών στην ορεινή περιοχή

 • Μεγάλες περιοχές ενταγμένες σε καθεστώτα προστασίας από εθνικές και διεθνείς συμβάσεις

  Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί και εγκριθεί αναλυτικόΕπιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου στο οποίο να καθορίζονται με σαφήνεια οι αναμενόμενοι δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος. Για το θέμα αυτό έχει υποβληθεί αναλυτικό ΤΔΕ και έχει ζητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η εγγραφή σχετικού έργου στο Π.Δ.Ε..


4 ΕΞΕΛΙΞΗΣη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


ad