Konferencja z okazji 50-lecia
Download
1 / 17

Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r. Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. CENTRALNY BANK TKANEK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r.' - keahi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konferencja z okazji 50 lecia bankowania tkanek i zjazd psbtik warszawa 7 8 czerwiec 2013 r

Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanekI Zjazd PSBTiKWarszawa 7- 8 czerwiec 2013 r.

Tomasz Czech

Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek

Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek


Konferencja z okazji 50 lecia bankowania tkanek i zjazd psbtik warszawa 7 8 czerwiec 2013 r

CENTRALNY BANK TKANEK

Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie powstał w 1963 roku z inicjatywy Profesora Adama Grucy – Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii oraz Profesora Kazimierza Ostrowskiego – Kierownika Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Wielospecjalistyczny charakter Centralnego Banku Tkanek pozwalał na przygotowywanie przeszczepów łącznotkankowych tkanki kostnej, chrząstki, więzadeł, ścięgien, opony twardej, twardówki, skóry i owodni.


Konferencja z okazji 50 lecia bankowania tkanek i zjazd psbtik warszawa 7 8 czerwiec 2013 r

CENTRALNY BANK TKANEK

W Centralnym Bank Tkanek od momentu powstania w roku 1963 do roku 2006

wytworzono 54 797 przeszczepów allogenicznych w tym 41 756 przeszczepów tkanki kostnej.Konferencja z okazji 50 lecia bankowania tkanek i zjazd psbtik warszawa 7 8 czerwiec 2013 r

CENTRALNY BANK TKANEK

W latach 1963 – 1997 zostało przygotowanych ok. 35 000 przeszczepów i preparatów ksenogenicznych.

Ostatecznie w roku 1997 ze względu na możliwość przeniesienia chorób odzwierzęcych na ludzi zaprzestano przygotowywania przeszczepów i preparatów pochodzenia zwierzęcego.

Zarówno przeszczepy allogeniczne jak i ksenogeniczne były poddawane sterylizacji. CBT był najstarszym bankiem tkanek na świecie wykorzystującym rutynowo (od 1963r.) promieniowanie jonizujące do wyjałowienia przeszczepów tkankowych.


Konferencja z okazji 50 lecia bankowania tkanek i zjazd psbtik warszawa 7 8 czerwiec 2013 r

SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK

W oparciu o zapis § 2 pkt. 7 Statutu Krajowego Centrum Bankownia Tkanek i Komórek stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (Dz. Urz. MZ z 2006r. Nr 10, poz. 54), realizująca zapis art. 39 pkt. 5 Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), na bazie Centralnego Banku Tkanek przy Zakładzie Transplantologii WUM utworzony został Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.


Konferencja z okazji 50 lecia bankowania tkanek i zjazd psbtik warszawa 7 8 czerwiec 2013 r

SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK - ZADANIA

1) przygotowanie różnych rodzajów ludzkich przeszczepów tkankowych i komórkowych w celu:

a) szkolenia pracowników innych banków tkanek i komórek,

b) opracowywania nowych rodzajów przeszczepów tkankowych i komórkowych,

c) oceny wpływu różnych procedur bankowania tkanek i komórek oraz procesu sterylizacji lub dekontaminacji przeszczepów tkankowych i komórkowych na efekt leczniczy;

2) przeprowadzanie oceny jakości przygotowywanych przeszczepów, w tym ich właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz kontrola procesu sterylizacji;

3) współpraca z klinikami i szpitalami w celu wdrażania opracowanych w Krajowym Centrum metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji różnych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania i przechowywania komórek, na zasadzie nieodpłatnego przekazywania przygotowywanych przeszczepów tkankowych i komórkowych do jednostek klinicznych, zobowiązanych do przekazywania sprawozdań dotyczących efektów terapeutycznych uzyskanych po zastosowaniu otrzymanych przeszczepów;

4) opracowywanie i udostępnianie pozostałym bankom tkanek i komórek (po uprzednim przeszkoleniu ich personelu) standardowych procedur operacyjnych dotyczących przetestowanych klinicznie metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji różnych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania i przechowywania komórek


Konferencja z okazji 50 lecia bankowania tkanek i zjazd psbtik warszawa 7 8 czerwiec 2013 r

SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ODBIERAJĄCYMI PRZESZCZEPY

- SBBTiK współpracuje na mocy umowy o dystrybucji przeszczepów tkankowych z 25 jednostkami (w tym 7 Jednostek WUM) wykorzystującymi przeszczepy tkankowe w procesach leczenia lub w procesach doświadczalnych.

Umowa dystrybucji zobowiązuje Jednostki odbierające przeszczepy do przekazywania informacji o klinicznym zastosowaniu ludzkich przeszczepów tkankowych. Przekazywane informacje obejmują dane identyfikujące chorego, rozpoznanie kliniczne, rodzaj wykonywanego zabiegu, numery zastosowanych przeszczepów tkankowych oraz efekt kliniczny.

dane zwrotne za 2012r. w 100% kompletne