C ltartal kok
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Céltartalékok. Céltartalékok a mérlegben. E. (I.) Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék. Céltartalék a várható kötelezettségekre. Olyan ráfordítások, amelyek Harmadik féllel kapcsolatban

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

C ltartal kok a m rlegben
Céltartalékok a mérlegben

E. (I.) Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék


C ltartal k a v rhat k telezetts gekre
Céltartalék a várható kötelezettségekre

Olyan ráfordítások, amelyek

 • Harmadik féllel kapcsolatban

 • Múltbeli vagy folyamatban lévő ügyletekből származnak

 • A MF-on valószínű vagy biztos, hogy fennállnak

 • De összegük vagy esedékességük időpontja bizonytalan

 • És a szükséges fedezetet a gazdálkodó más módon nem biztosította


K pz si jogc mek
Képzési jogcímek

 • Függő kötelezettségekre

 • Biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

 • Garanciális kötelezettségekre

 • Korengedményes nyugdíjra, végkielégítésre

 • Környezetvédelmi kötelezettségekre


C ltartal k a j v beni k lts gekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre

Olyan költségek, amelyek

 • Valószínűsíthetően, várhatóan

 • Időszakonként ismétlődően

 • Jelentős összegben

 • A MF-on feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de

 • Összegük, vagy felmerülésük időpontja bizonytalan

 • Nem sorolhatók a PIE közé


K pz si jogc mek1
Képzési jogcímek

 • Fenntartási díjak (pl. szabadalom fenntartási díj)

 • Átszervezési költségek

 • Környezetvédelmi költségek

  E címen céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető!


Egy b c ltartal k
Egyéb céltartalék

Tartalma:

 • Nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolásával összefüggésben képzett céltartalék

 • Külön kormányrendelet(ek) szerintId beli elhat rol sok1
Időbeli elhatárolások

Elszámolás alapja:

időbeli elhatárolás elve

Könyvelés időpontja:

általában az üzleti év végén, a mérleg-készítéskor


Id beli elhat rol sok a m rlegben
Időbeli elhatárolások a mérlegben

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Árbevételek, bevételek AIE

2. Költségek, ráfordítások AIE

3. Halasztott ráfordítások

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Árbevételek, bevételek PIE

2. Költségek, ráfordítások PIE

3. Halasztott bevételek


Rbev telek bev telek aie
Árbevételek, bevételek AIE

 • Fordulónap után esedékes, de a tárgyidőszakot illető árbevételek, egyéb bevételek és pénzügyi bevételek:

  • Utólag számlázott termék és szolgáltatás értékesítés

  • Tárgyidőszakot időarányosan megillető kamatok (kölcsönkamat, bankkamat, váltókamat, értékpapír kamata)

  • Le nem zárt határidős, swap ügyletek tárgyévet időarányosan megillető nyeresége

 • Névérték alatt vásárolt nem kamatozó értékpapírok vételkori árfolyamnyereségéből a tárgyidőszakot megillető összeg

 • Kamatozó értékpapírok beszerzéskori árfolyam-nyereségéből a tárgyidőszakot időarányosan megillető összeg


K lts gek r ford t sok aie
Költségek, ráfordítások AIE

 • Tárgyévben felmerült, de részben vagy egészben a következő időszako(ka)t terhelő költség, ráfordítás:

  • Előre fizetett díjak, előfizetési díjak

  • Tárgyévben megfizetett, de a következő időszakot terhelő kamatok

 • Többletkötelezettségek, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél (pl. váltóadósnál a kamat)

 • Kölcsönadott értékpapír kölcsönadáskori árfolyamvesztesége

 • Forgatási céllal beszerzett értékpapírok beszerzési értékében nem aktivált fizetett bizományosi és opciós díj, ha jelentős és várhatóan megtérül (csak lehetőség)


Halasztott r ford t sok
Halasztott ráfordítások

 • Átvállalt kötelezettségek pénzügyileg nem realizált összege

 • Üzemeltetőnek jogszabályi rendelkezés alapján térítés nélkül átadott eszköz nyilvántartás szerinti értéke (feloldása az átadáskori megállapodás szerint)

 • Beruházáshoz kapcsolódó devizakötelezettség nem realizált árfolyamvesztesége (csak lehetőség)


Rbev telek bev telek pie
Árbevételek, bevételek PIE

 • Tárgyidőszakban elszámolt, de részben vagy egészben a következő időszako(ka)t illető árbevételek, egyéb bevételek és pénzügyi bevételek:

  • Előre számlázott termék és szolgáltatás értékesítés

  • Előre kapott kamatok (kölcsönkamat, bankkamat, értékpapír kamata)

 • Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások tárgyévben fel nem használt összege

 • Kölcsönadott értékpapírok kölcsönbeadáskori árfolyamnyeresége


K lts gek r ford t sok pie
Költségek, ráfordítások PIE

 • Tárgyévet terhelő, de csak a következő időszakban felmerülő költségek, ráfordítások:

  • Utólag fizetett díjak, közüzemi díjak

  • Tárgyévet terhelő prémiumok, jutalmak és azok járulékai

  • Fordulónap után ismertté vált késedelmi kamat, kártérítés, stb.

  • Le nem zárt határidős, opciós, swap ügyletek tárgyévet időarányosan terhelő vesztesége

 • Befektetési céllal beszerzett, névérték felett vásárolt kamatozó értékpapírok beszerzéskori árfolyam-veszteségéből a tárgyidőszakot terhelő összeg


Halasztott bev telek
Halasztott bevételek

 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó elengedett, átvállalt kötelezettség összege

 • Fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás

 • Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

 • Befektetett eszköz tartós használati, kezelési, üzemeltetési jogának átengedéséért kapott bevétel (feloldása a szerződéses időtartam alatt, határozatlan esetében 5 év vagy annál hosszabb idő alatt)

 • Negatív üzleti vagy cégérték összege (felszabadítás 5 év vagy annál hosszabb idő alatt)


ad