Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VESMÍR PowerPoint Presentation

VESMÍR

251 Views Download Presentation
Download Presentation

VESMÍR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VESMÍR

  2. Když proletíte závojem plynů, které obalují Zemi, a ohlédnete se zpátky, budete mít zeměkouli jako na dlani. Co myslíte, jakou bude mít barvu? Modrou, protože voda tvoří téměř tři čtvrtiny povrchu Země….

  3. Země sice připomíná obrovskou kouli. Ta ale není tak dokonale kulatá, jak by se na první pohled zdálo. Země je nahoře i dole zploštělá, jinak ale krásně kulaťoučká jako míč. Nafoukněte malý míček a na každé straně ho lehce promáčkněte. Přesně takhle Země vypadá….

  4. Představte si, že tam kde je Země nejkulatější, má pas. A kolem toho pasu, ROVNÍKU, měří přes 40 000 kilometrů. Jak dlouho byste šli, pokud byste ji chtěli celou obejít? Budete potřebovat pět a půl roku, denně ujít asi tak 20 km a jít svižným tempem…

  5. Při pohledu na oblohu z okna pokojíčku vám připadá, že Měsíc jasně svítí. Ve skutečnosti tomu tak ale není- odráží jen sluneční světlo. Je-li Měsíc v úplňku, vidíme na něm při pohledu ze Země tmavá místa. Jsou to místa, kde se v minulosti vylila láva. Měsíc je studená, suchá a neobývaná koule z hornin, je jediným místem, kam vkročila lidská noha.

  6. Zrovna kolem vás prolétla raketa. Sedí v ní kosmonauti. Kdyby nebyli pevně připoutáni ke svým sedačkám, volně by se vznášeli v prostoru. Jak je to možné? Jsou ve stavu bez tíže- lidé ani věci na oběžné dráze nic neváží. Mohou dělat ve vzduchu kotrmelce, rozlít vodu do prostoru a pak pusou chňapat po každé vznášející se kapičce…

  7. Špičatá vysoká hora • Kulatý nízký kopec • Díra, kterou způsobila před miliony lety sopka • Díra, která vznikla nárazem asteroidu CO ZNAMENÁ SLOVOKRÁTER?

  8. Pokud píšeme Země s velkým z, myslíme tak naši planetu, která je součástí vesmíru. Pokud píšeme s malým z, mluvíme o zemi, po které chodíme, šlapeme. Je to chodník, tráva, půda… Proč se Země někdy píše s velkým a někdy s malým z?

  9. Metodický listUčitel postupuje dle pokynů v prezentaci. Je na jeho uvážení, zda některou část použije jako pracovní list.

  10. Citace Text: Mateřídouška 10/2011, vydává vydavatelství Mladá Fronta a.s., str. 8, 9 Obrázky dle pořadí v DUM: • Dostupné z http://coolinterestingstuff.com/wp-content/uploads/2012/07/outer-space1.jpg dne 1.12. 2012 • Dostupné z http://zsspsobota.edupage.org/files/zemegula.jpg dne 1.12. 2012 • Dostupné z http://www.langerovi.cz/obrazky/zemekoule_v_noci.jpg dne 1.12. 2012 • Dostupné z http://nd02.jxs.cz/795/074/44cfb8a469_59585777_o2.jpg dne 1.12. 2012 • Dostupné z http://images.google.com/imgres?q=m%C4%9Bs%C3%ADc&hl=cs&tbo=d&biw=1093&bih=479&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=ZyL-Z20glWBgBM:&imgrefurl=http://www.adrian.hudec.szm.com/Mesiac.html&docid=Adc-kPMkfGaxBM&imgurl=http://www.adrian.hudec.szm.com/Obrazky%252520-%252520moja%252520stranka/mesiac_res-r658.jpg&w=300&h=251&ei=0aXFUKLVH-iI4AT71YHgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=282&vpy=79&dur=1280&hovh=200&hovw=240&tx=118&ty=119&sig=108411375112667042435&page=2&tbnh=140&tbnw=169&start=12&ndsp=17&ved=1t:429,r:14,s:0,i:174 dne 1.12. 2012 • Dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Aldrin_Apollo_11.jpg/220px-Aldrin_Apollo_11.jpg dne 1.12. 2012 • Dostupné z http://avoision.com/wp/wp-content/uploads/2012/11/astronaut-550x366.jpg dne 1.12 2012 • Dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Astronaut-EVA.jpg/250px-Astronaut-EVA.jpg dne 1.12. 2012 • Dostupné z http://www.thelivingmoon.com/43ancients/04images/Moon/Crater_Earth.jpg dne 1. 12. 2012 • Dostupné z