slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect? - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Eric Sluimer 12-okt-2010. CoP Leefbaarheid & Mobiliteit. Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect?. Of weg naar Hemelse Vrede?. Agenda Introductie Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere Verbreding A10 Oost Impact op stadsdeel Partijen en rollen Organisatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Watergraafsmeer en A10 Het Calimero-effect?' - kayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Eric Sluimer

12-okt-2010

CoP Leefbaarheid & Mobiliteit

Watergraafsmeer en A10

Het Calimero-effect?

Of weg naar Hemelse Vrede?

slide2

Agenda

 • Introductie
 • PlanstudieSchiphol – Amsterdam – Almere
 • Verbreding A10 Oost
 • Impact op stadsdeel
 • Partijen en rollen
 • Organisatie
 • Communicatie en participatie stakeholders
 • Leefbaarheid en Duurzaamheid
 • Resultaten en lessen
slide3

Introductie

 • Minister van V&W:
 • Verkeerzalgroeien
 • NoordvleugelRandstadbereikbaarhouden
 • corridor Schiphol – Amsterdam - Almere
 • Snelwegenmoetwordenverbreed
 • Ook A10 Oost-Watergraafsmeer en Diemen
 • Stel bewoner van Onderlangs:
 • Uitzicht op A10 Oost op hoog weglichaam
 • Decennia lang geluidoverlast
 • Dagelijks fijn stof op vensterbank en in longen
 • Weinig keuzemogelijkheid voor verhuizen
slide5

Planstudie Schiphol – Amsterdam - Almere

 • Besluitvormingsproces:
 • MER 1e fase (afvallen aansluiting A9 – A6)
 • MER 2e fase
 • Inspraak m.e.r., overeenkomsten stad-staat
 • Minister: Voorkeurstracé
 • Detailonderzoeken, o.a. lucht en geluid, EV, f&f
 • Minister: Ontwerp Tracébesluit (OTB)
 • Inspraak, overeenkomsten stad en staat
 • Minister: Tracébesluit (TB)
 • Contractering RWS - aannemer
 • Uitvoering
slide6

Verbreding A10 Oost: situatie

Amsterdam Watergraafsmeer

Voorlandpark

Park de Meer

Betondorp

Diemen

Park Onderlangs

Ouder-Amstel

slide8

Verbreding A10 Oost: situatie

Van:

2 x 3 doorgaande rijstroken

Strook tbv oprit & afrit

Naar:

2 x 4 doorgaande rijstroken

Strook tbv oprit & afrit

2008: aparte parallelbaan met

2 stroken aan zijde Betondorp?!!

Park Onderlangs tussen Betondorp en A10 Oost

slide12

Tweede Kamer

Partijen en rollen

 • Min V&W:
 • Minister
 • Ministerie (Den Haag)
 • Provincie Noord-Holland
 • Gedeputeerde
 • Ambtelijk adviseur

RWS Directie N-H (Haarlem)

Amsterdam CS

B&W (wethouder)

Ambtelijke adviseurs + diensten

 • Overige gemeenten:
 • Diemen
 • Ouder-Amstel
 • Amstelveen
 • Muiden
 • Weesp
 • Almere

Waternet

Stadsregio

Amsterdam

 • Amsterdam SD
 • SD Oost-Watergraafsmeer (A10)
 • SD Zuid-Oost (A9)
 • Beide:
 • Dagelijks bestuur (portefeuillehouder)
 • Ambtelijke adviseurs

Bewoners

Belangengroeperingen

Bijv. Stichting A1-A10 Beter opgelost

slide13

Organisatie

Communicatie en Inspraak overige belanghebbenden

PPO (bestuurlijk)

RPO (ambtelijk)

Bewoners

RWS Directie N-H (Haarlem)

Ministerie (Den Haag)

Bestuurlijk overleg

3 bestuurders

Ambtelijk overleg CS

met 2 stadsdelen en diensten Verkeer, RO en Milieu

Amsterdam CS + SDn

 • Diemen
 • Ouder-Amstel
 • Amstelveen
 • Muiden
 • Weesp
 • Almere

Stadsregio

Amsterdam

Waternet

slide14

Communicatie en participatie stakeholders Oost-Watergraafsmeer

mei 2007

Dwars door de buurt: standpunt db is ‘wel meewerken maar geen instemming’

Bewonersbrief (gehele stadsdeel): kanttekeningen, zorg over effecten, eerst Trajectnota/MER en dan standpunt, onderzoek naar overkapping om effecten weg te nemen, info over aanstaande thema-avond RWS

Thema-avond lucht en geluid (door RWS)

Artikel Stadsdeelkrant: Laat uw stem horen (o.a. overkapping), oproep aanwezigheid inspraakavond TN/MER 3 juni.

Inspraakavond door RWS, aanwezigheid SD

Bewonersbrief (Betondorp en Park de Meer) met oproep informatie-avond

Informatieavond : A10, P+R en Science-Parkweg (aanwezigheid SD)

Stuk stadsdeelkrant ten behoeve van informatieavond RWS op 25 maart 2010

Informatieavond door RWS, aanwezigheid SD

Bewonersbrief uitnodiging Betondorp voor participatie

Stadsdeelkrant

Bewonersbrief (Betondorp en Park de Meer)

10 maart 2008

18 maart 2008

29 mei 2008

3 juni 2008

4 maart 2009

26 maart 2009

18 maart 2010

25 maart 2010

8 april 2010

15 april 2010

16 april 2010

slide15

Leefbaarheid en Duurzaamheid

Lucht, geluid en ruimte:

Mitigeren van negatieve effecten van snelweg A10 (sinds 1981)

Beperken van negatieve effecten wegverbreding A10 (2012 - 2013)

Bedreiging: verdere teruggang in kwaliteit leefomgeving

Kans: luchtkwaliteit verbeteren en geluidsbelasting reduceren

Kans: duurzame en innovatieve wegverbreding:

materiaalgebruik,

energieopwekking

functionaliteiten voor mens, flora en fauna

Overkapping?!

slide17

Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping

2006

ideegemeente Diemen, concept Vákár, Movares

overgenomen door Oost-Wgm,uitwerking door Movares

Extra: koude- en warmteopslag. 900 m A10-Oost

onderzoek door Rijk en Stadsregio, ABT en W+B

Gedeeltelijk open overkapping A10-Oost en A1

Second opinion Movares, eveneensdeels open

nietmeegenomen in Trajectnota/MER, in standpunt Min V&W afgewezen. Wel: hogeschermen en goedeinpassing, innovatieveopgavegeluidschermen in OTB-fase

2007

2008

slide18

Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping

Luchtkwaliteit: nogbeterlangskap, probleemmonden?

Geluidsbelasting: reductiegroterdan 20 dB

Energieopwekking: zonne-energie en koude-/warmteopslag

Warmtebehoefte 2.200 woningen, 1.500 ton/jaar CO2reductie

Beperktevoordelenwegbeheer (asfalt, gladheidsbestrijding)

Hogeinvestering in vergelijking met geluidsschermen

€ 230 miljoen (Movares) - € 310 miljoen (ABT) voor 3,4 km

Ruimtelijke impact, visueleeffecten (zichtlijnen en spiegelen)

Veiligheidbijcalamiteiten

Beheer en onderhoud

slide19

Leefbaarheid en Duurzaamheid: lichte overkapping

Geenlichteoverkapping:

 • Relatiefdureconstructie
 • Geennoodzaak: met hogegeluidsschermen (5-6 m) wordtvoldaanaanwettelijkeeisentavluchtkwaliteit en geluid

RWS welbereid tot innovatietavgeluidschermen:

 • Duurzaam en innovatief
 • Energieopwekkingdmvzonnecellen?

Invulling in OTB-fasejuni 2008 – januari 2009: nul

slide20

Leefbaarheid en Duurzaamheid: overige oplossingen

Wat dan wel?

Initiatief Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer: verkenning

2009: Onderzoek in opdracht van RWS. Resultaat?

kansen energieopwekking, luchtkwaliteit, geluidsbelasting

C2C nauwelijks aandacht

2010: zonnepanelen (RWS biedt plaats)

proef innovatief scherm

slide22

Resultaten

 • Ruimtelijk:
 • Geen 2-strooks parallelbaan ten behoeve van afrit
 • Beperkteruimtelijke impact wegverbredingt.p.v. wegtalud (groen)
slide23

Betondorp

Betondorp

slide24

Resultaten: ja

 • Ruimtelijkeinpassing:
 • Geen 2-strooks parallelbaan ten behoeve van afrit
 • Beperkteruimtelijke impact wegverbredingt.p.v. wegtalud
 • Proces: nieuweberekeningenluchtkwaliteitnavaststelling NSL
 • Geen effect: geenoverschrijding van normen.
 • Bovenwettelijkegeluidsmaatregelen:
 • Stand Still 2008 i.p.v. Stand Still 2016, hogereschermen
 • Geluidsschermterhoogte van Park de Meer (180 x 6 m)
 • Garantieonderhouddubbellaags ZOAB
 • Functionaliteit: fiets-/wandelpadlangs A10 zijde Diemen
slide25

Resultaten: nee

 • Verdereverhoginggeluidsschermen (boven-wettelijk) met 2 m
 • Innovatieve en duurzameinpassing:
 • Overkapping
 • Energieuitasfalt
 • Zonnepanelen op schermen?
 • Beterebeschermingleefomgevingbewoners.
 • Gunstige prognoses luchtkwaliteit?
 • Onduidelijkeeffecten op gezondheid?
 • Veiligterugvallen op wettelijkenormen
 • GEEN VERTROUWEN BEWONERS
slide26

Lessons learned

Grote projecten – groteborden – grotestukken - grotespelers

Op alleniveausverbinden

Druk op bestuurders

Massa telt

Geld maaktgelukkig

De kracht van timing

slide27

Opnieuw beginnen?

Meer bewonersactiefbetrekken

Minder energie in Rijkwaterstaatverduurzamen

Beternetwerkbouwen en gebruiken