slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravo znanje za delodajalca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravo znanje za delodajalca

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Pravo znanje za delodajalca - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Metodologija oz. orodje za projekcijo potreb trga dela ter zagotavljanje pogojev za prenos znanja na primeru avtoserviserjev Projekt DialogeS Ljubljana, 29. 8. 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pravo znanje za delodajalca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Metodologija oz. orodje za projekcijo potreb trga dela ter zagotavljanje pogojev za prenos znanja na primeru avtoserviserjevProjekt DialogeSLjubljana, 29. 8. 2014 Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

 2. Cilji naročila- Identifikacija stanja v sektorju obrti in podjetništva - Priprava metodologije projekcije potreb na trgu dela pri malih in srednje velikih podjetjih v sektorju obrti in podjetništva - Priprava modela projekcije potreb na primeru profilov avto-serviserja Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 3. Pravo znanje za delodajalca

 4. Ovire- ni zagotovljeno sistemsko spremljanje in financiranje potreb trga dela  ZRSZ CPI Javni sklad za razvoj kadrov ZZZS delodajalska združenja oz. zbornice - objava potrebe po delavcu na ZRSZ ni več obvezna Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 5. Ukrepi- urejeno financiranje spremljanja potreb trga dela- komunikacijski krog med delodajalci, ZRSZ (in ZZZS) - sodelovanje delodajalci - šole / MIC (PUM, odprti kurikul)- vzpostavljen sistem dodatnih kvalifikacij - vzpostavljen katalog programov usposabljanja in izpolnjevanja ter katalog akreditiranih zunanjih izvajalcev Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 6. Ugotavljanje potreb z vprašalnikom – METODOLOGIJA1. korak: določitev dejavnosti oz. skupine poklicev 2. korak: pregled obstoječe kvalifikacijske strukture 3. korak: priprava vprašalnika (in po potrebi testiranje – predvsem za izvedbo anket)4. korak: določitev seznama tistih, ki jih bomo vključili v analizo (intervjuvancev, skupine)5. korak: analiza - intervju / pisna anketa6. korak: poročilo o potrebah7. korak: realizacija – usposabljanje, dodatna kvalifikacija, NPK … Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 7. Priporočila- Priprava vprašalnika v sodelovanju s strokovnjaki - Intervju- Vzorec naj zajema vse dejavnosti v okviru branže in različne velikosti podjetij- Intervjuvanci naj poznajo stroko- Vprašalnik je primeren za ugotavljanje potreb v različnih panogah, pri čemer je potrebna ustrezna prilagoditev, lahko pa tudi v določenem lokalnem okolju za določen krog delodajalcev. Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 8. Vprašalnik- Osnovni podatki- Zaposleni / zaposlovanje- Trendi- Kompetence Pomanjkanje Načrtovana usposabljanja- Zaposlovanje v primeru deficita oziroma suficita- Sodelovanje z izobraževalnimi inštitucijami Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 9. Primer v primeru deficita: avto-servisna dejavnost- V primeru deficita bi delodajalci zaposlili Mehatronike, Tehnike mehatronike, Strojne tehnike Elektrikarje- Potrebne dodatne kompetence za zaposlitev: standardi in pravila stroke, ekološki standardi strokovne kompetence: vzdrževanje in popravilo barve, karoserije, koles, mehaničnih in električnih sestavnih delov (glede na osnovno dejavnost servisa) za zahtevnejša dela: diagnosticiranje napak (glede na osnovno dejavnost servisa) Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 10. Primer v primeru suficita: avto-servisna dejavnostPotrebe: - kompetence na področju diagnosticiranja napak na vozilih- standardi in evropske direktive- usposobljenost za pregled, nadgradnjo in homologacijo vozil z vgrajenimi električnimi agregati (reševalna vozila, gasilna vozila, električna vozila…) Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 11. Usposobljenost za kontrolo električne varnosti vozil z vgrajenimi nizko-napetostnimi inštalacijamiKompetence:- meritev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij na vozilih z vgrajenimi električnimi agregati- meritev varnosti napajalnih postaj za električna vozil- meritev IT sistemov inštalacij na vozilih in pregled delovanja IMD naprav- pregled izenačevanja potencialov in osnovna zaščita pred udarom napetosti- pregled in preizkus izolacijske upornosti inštalacij na vozilih- pregled uhajavih tokov na vozilih in polnilnicah električnih vozil- pregled zaščite pred statično elektriko- pregled načina ozemljevanja vozila- pregled, preizkus, popis vgrajene opreme, aparatov in podaljškov na vozilih Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 12. Potrjevanje in pridobivanje dodatne kvalifikacije v pristojnosti delodajalcev Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

 13. HVALA ZA VAŠO POZORNOST!www.zrz.sijanez.dekleva@zrz.sibojana.sever@zrz.si Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.