Download
proiectul de c ercetare n cadrul orelor de fizic n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiectul de c ercetare în cadrul orelor de fizică PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiectul de c ercetare în cadrul orelor de fizică

Proiectul de c ercetare în cadrul orelor de fizică

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Proiectul de c ercetare în cadrul orelor de fizică

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liceul Academiei de Științe a Moldovei Proiectul de cercetare în cadrul orelor de fizică Cârlig Sergiu profesor de fizică

 2. Metoda presupune: • verificarea unor teorii sau ipoteze; • proiectarea şi confecţionarea unor modele sau dispozitive; • studiul unui fenomen; • elaborarea unor recomandări sau indicaţii.

 3. Structura unui proiect • Pagina de titlu • Rezumat • Cuprins • Introducere • Studiu bibliografic • Metode de cercetare • Teorie • Experiment • Rezultate şi discuţii • Concluzii • Bibliografie • Anexe

 4. Avantaje • Stimulează creativitatea; • Duce la înţelegerea profundă a unui fenomen, domeniu etc; • Creează deprinderi de cercetare; • Dezvoltă capacitatea de a rezolva probleme; • Creşte încrederea în propriile forţe; • Contează la înscrierea în universităţile bune.

 5. Proiecte realizate • Construirea unui anemometru digital (Rotaru M., cl XI); • Determinarea vitezei luminii (Diavor M., cl XII), 2009 • Studiul implementării generatoarelor eoliene în R. Moldova (Curăraru I., cl XI), 2009 • Studiul comparativ al sistemelor de încălzire a alimentelor (Ciuntu M., cl XI), 2009 • Mihai ANDRONIC, LAȘM, Prelucrarea datelor experimentale prin metoda pătratelor minime, 2009 • Ciobanu Petru, LAȘM, Studiul Randamentului instalaţiei de tip ,,Titan”, 2009 • Șargarovschi Sergiu, Andrieș Vasile, LAȘM, Determinarea coeficientului de transfer termic pentru diferite materiale termoizolatoare, 2010 • Mihăescu Tatiana, LAȘM, Cinematica rachetelor cu apă, 2010 • Bologa Anda, Studiul parametrilor de izolare termică pentru un calorimetru artizanal, 2011 • Rusu Alexei, Oboroc Anton, LAȘM, Studiul fenomenului de transfer termic , 2012 • Ţoncu Vasile, Gurdiş Valeriu, Studiul Real şi Virtual al Circuitelor RLC în curent alternativ, 2012

 6. Construirea unui anemometru • Autor: Rotaru Manole, cl XII C • Premii: locul 3 Muncă, Talent, Cutezanţă, Moldova, 2009 locul 2 Cel mai bun elev inovator, Moldova, 2009 medalie de bronzEuroinvent 2009 menţiuneProInvent, România 2009 • Prezentări la conferinţe: • Conferinţa municipală Muncă Talent Cutezanţă, 2009 • Colocviul Naţional de fizică EVRICA! Cygnus. Suceava, 4-6 septembrie 2009 • Conferinţa Fizicienilor din Moldova (CFM-2009), Chişinău 26-28 noiembrie 2009.

 7. Secretul funcţionării

 8. Determinarea vitezei luminiiprin metoda lui Foucault • Autor: Diavor Mircea, cl XII C (promoţia 2009) • Premii: locul 1 Muncă Talent Cutezanţă, Moldova, 2009 locul 2 Cel mai bun elev inovator, Moldova 2009 • Prezentări la conferinţe: • Conferinţa municipală Muncă Talent Cutezanţă, 2009

 9. Cinematica rachetelor cu apă • Autor: Mihăescu Tatiana, cl XII FM (promoţia 2010) • Prezentări la conferinţe: • Conferinţa municipală Muncă Talent Cutezanţă, 2011

 10. Cutie termoizolatoare • Autori: Rusu Alexei, cl X FM (promoţia 2013) • Premii: locul 3Muncă Talent Cutezanţă, Moldova, 2011 menţiuneCel mai bun elev inovator, Moldova 2011 • Prezentări la conferinţe: • Conferinţa municipală Muncă Talent Cutezanţă, 2011

 11. Cutie termoizolatoare

 12. Motivare I • Participarea la concursuri cu premii • Creşterea rating-ului elevului / clasei / şcolii etc • Scutirea de anumite taxe sau obligaţiuni • ? Mărirea / micşorarea notei

 13. Motivare II • Recunoştinţa discipolilor • ? Premii sau spor la salariu • ? Credite pentru atestare • ?...

 14. Evaluare • Registrul proiectelor Se completează de către profesor (obiective, termene, concursuri etc.) • Registrul de laborator Se completează de către elev (planul desfăşurat, activităţile realizate, datele înregistrate etc.)

 15. Costuri • 0 lei (convenţional) se elaborează un model teoretic şi / sau se utilizează echipamentul din laborator • 100 lei se procură materiale uzuale şi se asamblează vreun dispozitiv simplu • 1000 lei se comandă anumite dispozitive şi materiale costisitoare

 16. Plagiatul • Acceptăm proiecte despre care avem măcar o idee vagă • Evităm proiecte exotice sau făcute “ca la carte” • Verificăm resursele internet • Elevul semnează o declaraţie pe proprie răspundere

 17. În derulare I • Modelul unui ceas solar • Studiul materialelor termoizolante • Studiul de fezabilitate al unui electromobil • Studiul potenţialului eolian al locului vântului pentru perioade mari • Calcularea parametrilor cinematici și dinamici pentur un vehicul autopropulsat • Determinarea constantei solare • Determinarea coeficientului de transfer termic pentru diferite materiale • Studiul tuburilor termice • Elaborarea modelului fizic al unui termometru • Elaborarea modelului unei sonde meteorologice

 18. În derulare II • Elaborarea modelului unei sonde meteorologice • Determinarea randamentului unor surse de încălzire • Studiul rentabilității combustibililor • Hidrogenul în calitate de combustibil • Studiul lichidelor feromagnetice • Calcularea parametrilor de funcționarea pentru un transformator de putere mare • Proiectarea și construirea unui spectroscop • Studiul spectrelor lampilor luminiscente (econome) • Aplicarea sistemului SPARK pentru simularea experimentelor didactice • Selectarea expresiilor și formulărlori greșite în cadrul lecției de fizică • Alcătuirea unui dicționar roman-rus-englez-francez de termeni tehnico-științifici uzuali

 19. Vă mulţumesc pentru atenţie! www.fizica.md