bis pp maintenance management system infor eam enterprise edition n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIS PP Maintenance Management System Infor EAM Enterprise Edition PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIS PP Maintenance Management System Infor EAM Enterprise Edition

play fullscreen
1 / 16

BIS PP Maintenance Management System Infor EAM Enterprise Edition

134 Views Download Presentation
Download Presentation

BIS PP Maintenance Management System Infor EAM Enterprise Edition

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIS PP Maintenance Management SystemInfor EAM Enterprise Edition

 2. ”Infor EAM Enterprise Edition - et av verdens ledende servicesystemer” • Mer enn 7000 kunder verden over • Enkelt å tilpasse, enkelt å bruke, men omfattende funksjonalitet • Gode integrasjonsmuligheter • Driftskontrollsystemer, Rapportsystemer, Økonomi- / ERP systemer ++ • 100 % webbasert – alt dere trenger er tilgang til internett • Tilrettelagt BIS PP standard arbeidsprosesser

 3. BIS PP Maintenance Management System- et fullverdig service- og vedlikeholdssystem STANDARD MODULER • Utstyr • Arbeid • Material & Lager • Innkjøp • Budsjett • Inspeksjon • Prosjekt • Service • Rapporter • Administrasjon

 4. Flåtestyring Veier, kabler og rørledninger IT utstyr Produksjon Geografisk spredd utstyr Eiendom Analyse & rapporter Databridge Arbeidskraft Innkjøp Forebyggende vedlikehold Material Arbeidsordre E-handel Tilstandsovervåkning Driftsdata Mobile Service anmodninger En løsning som kan dekke mange behov- men enkelt å intuitivt å benytte BIS PP Maintenance Management System ERP/økonomi

 5. Tilpasset vårt konsept – din vedlikeholdspartner Drift Drift Drift V LV LV Drift LV Vedlikeholdssenter Andre kunder og prosjekter Kunde BIS Production Partner Kunde/BIS Production Partner Underleverandører LV: Lokalt Vedlikehold Infor EAM: Løsningen for kunder som ikke har et eget vedlikeholdssystem

 6. Hvordan implementerer vi? • Vår løsning er en standard løsning basert på ”best practice” • Dere settes opp som en egen kunde i denne • Ingen lokal installasjon nødvendig • Enkel tilpasning / konfigurering • Egne brukere med tilhørende rettigheter • Opplæring i systemet • Dataregistrering / Import av data • Idriftsettelse

 7. Hvordan bruker vi systemet? • Vi tilbyr to ulike tilganger til løsningen • 1 forenklet tilgang for å melde inn behov, samt se på utstyr og historikk • 1 mer omfattende tilgang som inneholder mer funksjonalitet, arbeidsflyt, rapporter og kpier.

 8. Man kan enkelt logge seg på for å- anmode om arbeid eller service- søke opp utstyr og historikk

 9. Eller man kan få mer omfattende tilgang for mer detaljert oppfølging og kontroll • Hver bruker har sin personlige startside med oversikt over sine oppgaver = enklere brukergrensesnitt -> lavere terskel for å komme i gang • Dobbeltklikk for direkte tilgang til relevante data • Virksomhets-indikatorer for bedre oversikt • Dekker alle behov for FDV (utstyr, aktiva, arbeidsordre, HMS, reservedeler, innkjøp, rapportering, ++) og gir en enklere hverdag

 10. Anleggsregister / Aktiva administrasjon • Spor historikk • Anleggs- og utstyrshierarki • Kople dokumenter og tegninger • Detaljert kostnadssporing • Sentralisert lager • Ubegrenset brukerdefinerte felter • Sett opp FV planer • Automatisk oppsett av materialfortegnelse, stykklister • Garantikrav og sporing

 11. Arbeidsordremodul • Arbeidsflyt for best mulig effektivitet • Hurtigregistrering og stengning • Tilpasset deres behov • Egendefinerte felt • Full oversikt over planlagte og utførte jobber • Koble dokumenter direkte til AO • ++

 12. Forebyggende vedlikehold • Følg opp kritisk utstyr med riktig vedlikehold • Spor Aktiviteter, ressurser og materialer • Planlegg etter kalender og/eller målerbasert bruk • Verktøyadministrasjon • Kople dokumenter og tegninger • Vær à jour med krav og pålegg • Planlegg og budsjetter basert på historikk

 13. Lager /Materialadministrasjon • Flerlager funksjonalitet • Materiallister • Rekvisisjoner • Bestillingspunkt • Tellelister • Automatisk etterbestilling • Sentralisert sporing • ABC og EOQ Analyse

 14. Innkjøpsadministrasjon • Integrert med arbeidsordre for enklere rekvisisjon og innkjøp • Tilpasset arbeidsflyt for godkjenning av IO • Bestill tjenester og deler • Revisjonssporing • Stående innkjøpsordre • Mottak og retur til leverandør

 15. Hva oppnår vi? • 1 løsning med standardiserte og effektive arbeidsprosesser • Inkluderer også sikkerhets- og HMS arbeid • Klare definerte organisasjoner, roller / ansvarsområder og grensesnitt • Utveksle kompetanse og ressurser • “Stordriftsfordeler” • Sterkt fokus på forbedringsprosesser og verktøy • Tett oppfølgingsstruktur • Gjennomprøvd forretningsmodell • Aktiv styring fra begge sider

 16. Thank you very much for your attention