Výukový materiál
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Pověsti z našich dávných dějin. Pověsti z našich dávných dějin. Pověsti. Po smrti franckého kupce Sáma se rozpadá Sámův kmenový svaz a na našem území zhruba dalších 150 let nevzniká žádný další výraznější územní celek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaveri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ukov materi l zpracovan v r mci projektu

Výukový materiál

zpracovaný v rámci projektu
Pov sti
Pověsti

 • Po smrti franckého kupce Sáma se rozpadá Sámův kmenový svaz a na našem území zhruba dalších 150 let nevzniká žádný další výraznější územní celek

 • 150 let je dlouhá doba a jelikož je lidská představivost ještě větší, vznikaly a mezi lidmi se šířily nejprve ústně a potom i písemně tzv. pověsti


Pov sti1
Pověsti

 • Pověst

  = příběh z naší minulosti, který se šířil na základě lidového vyprávění

  Ve skutečnosti se však tento příběh neodehrál


Nejstar esk pov sti
Nejstarší české pověsti

 • Mezi nejstarší české pověsti patří pověst:

O Krokovi a jeho třech dcerách

O Horymírovi a Šemíkovi

O praotci Čechovi a příchodu Slovanů


Praotec ech a p chod slovan
Praotec Čech a příchod Slovanů

 • O praotci Čechovi už jsme mluvili v minulé hodině

 • Zkusíte si vzpomenout, co všechno už o něm víte?


O krokovi a jeho t ech dcer ch
O Krokovi a jeho třech dcerách

 • Po smrti praotce Čecha měl být v čele Čechů jeho bratr Lech, ten to však odmítá, ale doporučí Čechům, aby si do svého čela zvolili vojvodu Kroka

 • Stařešina Krok měl 3 dcery

 • Každá z dcer byla jiná

Kazi

Tetu

a Libuši


O krokovi a jeho t ech dcer ch1
O Krokovi a jeho třech dcerách

 • Kazi se vyznala v bylinkách a měla léčitelské schopnosti. Uměla hojit lidem rány a krotila bolesti. Po otcově smrti byla nejčastěji na hradě, jenž se Kazin hrad jmenoval.

 • Teta vystavěla nedobytný hrad Tetín. Bála se bohů a běsů a tak pořádala různé rituály na jejich uctívání. Učila lid klanět se bohům a skládat jim oběti. Sama se pak často modlila.

 • Libuše byla ze všech dcer nejmladší. Byla krásná, cudná, uměla rozmlouvat s lidmi. Po Krokově smrti, sešly se rody starších a rozhodly, aby se panování ujala právě Libuše.


O krokovi a jeho t ech dcer ch2
O Krokovi a jeho třech dcerách

 • Ačkoliv byla Libuše moudrá a spravedlivá vládkyně, muži jí pohrdali. Libuše se tedy rozhodla provdat za Přemysla Oráče, aby s jeho pomocí dosáhla uznání mezi svými podřízenými. Společně se usídlí na hradě Libušín

 • Podle pověsti Libuše a Přemysl založili rod Přemyslovců

 • Kněžna Libuše měla věštecké schopnosti

 • Jedna z jejích věšteb předpověděla vznik města Prahy:


O krokovi a jeho t ech dcer ch3
O Krokovi a jeho třech dcerách

„Tak daleko, kam se dojde za jeden den, je v lese místo, které je rozděleno roklí. Na jižní straně je vysoká hora a ta se snižuje k veliké řece. Tam, když přijdete, najdete muže, jak vyrábí ze dřeva práh. Od tohoto prahu pojmenujte toto místo Praha. I knížata a lidé silní jako lvi se sklánějí ve dveřích, aby do nich nenarazili hlavou, stejně mocný bude i hrad, který se tam postaví. I jemu se budou klanět králové. Tento hrad bude první a největší v naší zemi a všechny ostatní hrady k němu budou vzhlížet, protože tam bude sídlo králů. I město rozprostřené okolo tohoto hradu bude pýchou našeho národa. Vidím město veliké, jehož sláva se bude dotýkat hvězd.“


O horym rovi a em kovi
O Horymírovi a Šemíkovi

 • Podle pověsti česká země nadále vzkvétala

 • V čele našeho území se střídala knížata

 • Za knížete Křesomysla se ve velkém začalo těžit zlato a stříbro

 • Křesomysl však chtěl těžit co nejvíce a tak nutil i lidi, kteří byli zemědělci, aby se z nich stali horníci a drahé kovy pro knížete těžili


O horym rovi a em kovi1
O Horymírovi a Šemíkovi

 • To se však nelíbilo Horymírovi

 • Horymír se tak dostal do sporu s havíři a knížetem Křesomyslem

 • Křesomysl odsoudil Horymíra k smrti

 • Horymíra však zachránil kůň Šemík

 • Šemík totiž přeskočil s Horymírem hradby Vyšehradu a Horymír se tak vysvobodilCitace
Citace

 • Stříbrná, Eva. Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších českých dějin, učebnice pro 4. ročník. Brno, 2006. Nová škola, s.r.o. ISBN 80-7289-061-1.

  Všechny obrazové materiály [cit. 2011-03-15]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:

 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_-_Praotec_%C4%8Cech_na_ho%C5%99e_%C5%98%C3%ADp.jpg?uselang=cs

 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_-_Kn%C3%AD%C5%BEe_Krok_s_dcerami_%28Kazi,_Teta,_Libuse%29.jpg?uselang=cs

 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horse_head.svg?uselang=cs

 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_book_-_Timeless_Books.jpg