Program wychowawczy zsp krowiarki monitoring
Download
1 / 10

Program wychowawczy ZSP Krowiarki - monitoring - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Program wychowawczy ZSP Krowiarki - monitoring. Krowiarki, październik 2013. * Tyle ankiet wypełnionych przez rodziców wróciło do szkoły. Ankietowaniem objęto uczniów kl. IV – VI, oraz rodziców Liczba ankietowanych uczniów – 29 na 32 ogółem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program wychowawczy ZSP Krowiarki - monitoring' - katoka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program wychowawczy zsp krowiarki monitoring

Program wychowawczy ZSP Krowiarki - monitoring

Krowiarki, październik 2013


Tyle ankiet wype nionych przez rodzic w wr ci o do szko y
* Tyle ankiet wypełnionych przez rodziców wróciło do szkoły

  • Ankietowaniem objęto uczniów kl. IV – VI, oraz rodziców

  • Liczba ankietowanych uczniów – 29 na 32 ogółem

  • Liczba ankietowanych rodziców – 4 na 15 wydanych ankiet*


Czy akceptujesz realizowany przez szko program wychowawczy
Czy akceptujesz realizowany przez szkołę program wychowawczy?

Wniosek:

Uczniowie prawie w 100% akceptują szkolny program wychowawczy


Czy dzia ania wychowawcze szko y wspomagaj tw j rozw j fizyczny psychiczny spo eczny i duchowy
Czy wychowawczy?działania wychowawcze szkoły wspomagają Twój rozwój: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy?

Wniosek:Szkoła wspomaga rozwój ucznia na wielu płaszczyznach


Czy wed ug ciebie szko a uczy r norakich postaw
Czy według Ciebie szkoła wychowawczy?uczy różnorakich postaw?

Wniosek:Szkoła w dobrym i bardzo dobrym stopniu sprawuje swoje funkcje społeczne


Czy masz wp yw na realizacj szkolnego programu wychowawczego
Czy masz wpływ na realizację szkolnego programu wychowawczego?

Wniosek:Co trzeci uczeń nie zauważa swojego wpływu na realizację zadań nakreślonych w szkolnym programie wychowawczym


Czy twoim zdaniem szko a zauwa a problemy wychowawcze uczni w
Czy Twoim zdaniem szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?

Wniosek:Uczniowie stwierdzają prawie w pełni, że nauczyciele zauważają ich problemy


Czy w twojej opinii nauczyciele s yczliwi i udzielaj wsparcia
Czy w Twojej opinii, nauczyciele są uczniów?: życzliwi i udzielają wsparcia?

Wniosek:Prawie co trzeci uczeń (od 8 do 11 na 29 badanych) stwierdza, że nauczyciele nie są życzliwi i nie udzielają wsparcia uczniom


Czy w szkole przestrzegane s prawa ucznia
Czy w szkole przestrzegane są prawa uczniów?ucznia?

Wniosek:W szkole są przestrzegane prawa ucznia


Spośród wydanych 15 ankiet rodzicom wróciły zaledwie 4, uczniów? w ujęciu procentowym stanowi to ok.27%.Z udzielonych odpowiedzi wynika, że rodzice w pełni akceptują działalność szkoły w zakresie realizacji zadań programu wychowawczego


ad