KIỂM TRA BÀI CŨ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KIỂM TRA BÀI CŨ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KIỂM TRA BÀI CŨ

play fullscreen
1 / 14
KIỂM TRA BÀI CŨ
232 Views
Download Presentation
katoka
Download Presentation

KIỂM TRA BÀI CŨ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Các ngành kinh tế biển KIỂM TRA BÀI CŨ Trắc nghiệm Vùng biển có nhiều quần đảo là ? a.Vùng biển Quảng Ninh -Hải Phòng b.Vùng biển Bắc Trung Bộ c. Vùng biển Duyên hải Nam Trung Bộ d.Vùng biển Cà Mau – Kiên Giang Khai thác,nuôi trồng và chế biến hải sản Khai thác và chế biến khoáng sản biển Du lịch biển- đảo Giao thông vận tải biển Đáp án : d Hãy cho biết các ngành kinh tế biển ở nước ta ?

 2. Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Bài tập 1 Bảng 40.1. Đánh giá tiềm năng các đảo ven bờ Hãy xác định những đảo có điều kiện thích hợp nhất Nhóm 1: Nông lâm nghiệp Nhóm 2:Ngư nghiệp Nhóm 3: Du lịch Nhóm 4: Dịch vụ biển

 3. Cát Bà Phú Quốc Côn Đảo Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ I. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ  Xác định trên lược đồ những đảo ven bờ có điều kiện phát triển kinh tế tổng hợp ? Những đảo có tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp là : Cát Bà,Côn Đảo,Phú Quốc Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam

 4. Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Củng cố Dựa vào kiến thức đã học ,hãy nối tên các đảo và tỉnh cho phù hợp ?

 5. Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Thảo luận nhóm II.Ngành công nghiệp dầu khí Dựa vào biểu đồ ,hãy nhận xét tình hình khai thác,xuất khẩu dầu thô,nhập xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta? Nhóm 1:Dầu thô khai thác Nhóm 2:Dầu thô xuất khẩu Nhóm 3:Xăng dầu nhập khẩu Nhóm 4: Chế biến dầu khí Hình 40.1.Biểu đồ sản lượng dầu thô khai thác ,dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1999- 2003

 6. Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ II.Ngành công nghiệp dầu khí  Đặc điểm : Nước ta có trử lượng dầu khí lớn và dầu mỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm qua .Sản lượng dầu thôtăng nhanh . Toàn bộ lượng dầu khai thác được đều xuất khẩu dưới dạng dầu thô.  Lượng xăng dầu nhậpkhẩu đã chế biến ngày càng lớn . Công nghiệp chế biến dầu khí chưa phát triển Nhóm 3:Nhận xét tình hình nhập khẩu xăng dầu Nhóm 4: Nhận xét tình hình chế biến dầu khí Nhóm 1:Nhận xét tình hình khai thác dầu thô Nhóm 2:Nhận xét tình hình xuất khẩu dầu thô

 7. Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Khai thác dầu II.Ngành công nghiệp dầu khí Mỏ Bạch Hổ Mỏ Rồng Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển

 8. Vũng Rô(PhúYên) Phú Mỹ Dung Quốc ( QuảngNgãi) Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Chếbiến dầu khí II.Ngành công nghiệp dầu khí Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển

 9. Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ II. NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Khai thác dầu khí Công nghiệp hóa dầu Công nghiệp chế biến khí Lọc dầu Hóa chất thô Sản xuất điện Sản xuất phân đạm Hóa lỏng khí -chất dẻo -cao su tổng hợp Hóa chất cơ bản Sơ đồ ngành công nghiệp dầu khí

 10. N R Ô V Ũ G 1 C Ô N Đ O Ả 2 H Ò N R Ấ I 3 3 H Ạ L O N 4 P H Ú Q U Ố C 5 H V Ị N 6 G Ô R V G N U Hòn đảo mang tên một loài động vật Vịnh biển được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới Đảo có diện tích lớn nhất Việt nam Tên gọi khác của đảo Côn Lôn Địa phương có dự án xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai ở nước ta Vùng nước ở ven bờ lục địa có nhiều đảo

 11. Cát Bà Phú Quốc Côn Đảo Tiết 46THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ I. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Những đảo có tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp là : Cát Bà,CônĐảo,Phú Quốc II.Ngành công nghiệp dầu khí Nước ta có trử lượng dầu khí lớn và dầu mỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm qua .Sản lượng dầu thô tăng nhanh . DUNG QUỐC VŨNG RÔ Toàn bộ lượng dầu khai thác được đều xuất khẩu dưới dạng dầu thô.  Lượng xăng dầu nhập khẩu đã chế biến ngày càng lớn . Công nghiệp chế biến dầu khí chưa phát triển BÀ RỊA –VŨNG TÀU Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam

 12. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP • 1/Bài vừa học : • Nắm vững những nội dung đã học : • Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ • Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam • 2/ Bài sắp học : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG • Bài 41: ĐỊA LÍ TỈNH PHÚ YÊN • Vị trí ,phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính • Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên • + Địa hình • +Khí hậu • +Thủy văn • +Thổ nhưỡng • +Tài nguyên sinh vật • + Khoáng sản

 13. Bài học đến đây kết thúc