sciverse scopus vod n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SciVerse Scopus – úvod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

SciVerse Scopus – úvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

SciVerse Scopus – úvod. Jiří Jirát. Co je SciVerse?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SciVerse Scopus – úvod' - kato


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co je sciverse
Co je SciVerse?

SciVerse dává komunitě výzkumníků mocný nástroj ke zrychlení vědy – otevírá API (programové aplikační rozhraní) k databázím ScienceDirect & Scopus pro vývoj nástrojů třetími stranami, umožňuje inteligentní vyhledávání napříč integrovaným obsahem z databází ScienceDirect, Scopus a vědeckými dokumenty na webu

co je sciverse1
Co je SciVerse?
 • Integrovaný obsah & vyhledávací nástroje
 • Aplikace zvyšující produktivitu
sciverse scopus integr ovan na platform sciverse

SciVerse Platform

SciVerse Scopus integrovanýna platformě SciVerse

SciVerse Scopus

Jeden log-inzpřístupňuje všechny licencované a volné produkty SciVerse – Hub, ScienceDirect a Scopus.

Zvýšená interoperabilitaa snadnější navigace meziaplikacemi

Reaxys: specializovaná databázezaměřená na chemii, propojená se Scopusem

AppSync: standardizované zobrazení a funkcionalita typů aplikací umožňuje vytvoření aplikací, které pracují napříč produkty a vytvářejí pro uživatele koherentnější prostředí.

Refine Results: zobrazení výsledků je v souladu se SciVerse a průmyslovými standardy. Další filtrování výsledků dostupné přes zviditelnění skrytých faset.

slide5

Co je SciVerse Scopus?

Největší databáze abstraktů a největší citační databáze peer-reviewed vědecké literatury akvalitních webových zdrojů.

Více jak 18000 titulů od více jak 5000 mezinárodních vydavatelů z celého světa

Přes 43 miliónůzáznamů, 23 miliónů patentůz více jak 5 patentových úřadů z celého světa

SciVerse Scopus také nabízí plnou integraci vědeckého webu ve výsledcích hledání: 435 miliónůvědeckých webových stránek

Přes 80 vybraných zdrojů, např. institucionálních repozitářů, digitálních archivůa specializovaných sbírek

zdroj s nej ir m z b rem pro pot eby v zkumu
Zdroj s nejširším záběrem pro potřeby výzkumu
 • 1200 Open Access časopisů
 • 80 % záznamů Scopusu má abstrakt
 • Abstrakty jdou do r. 1823
 • Pokrývá 40 jazyků
 • Integrováno 380 mil. vědeckých webových stránek přes Scirus.com
 • Abstrakty a citace od > 5000 vydavatelů
 • 3,6 miliónu konferenčních příspěvků (10 % záznamů ve Scopusu)
 • „Articles in Press“ z více jak 3000 časopisů
 • 23 miliónů patentů

Bohaté a rozšířené pokrytí zahrnuje

> 18500

titulů

17800

Peer reviewed časopisů

600

Obchodních čas.

350

Sérií knih

“It is broader in scope but also richer in different kinds of content. It is much easier to use and therefore has more immediate impact.”

– Chief librarian,

The Food and Agricultural Organization of the United Nations

ka z b ru nap obory

Sociální vědy6250

 • Psychologie
 • Ekonomika
 • Business
 • A&H
 • atd.,

Medicina5950

 • (100% Medline)
 • Ošetřovatelství
 • Stomatologie
 • atd.,

„Physical Sciences“ 5300

 • Chemie
 • Fyzika
 • Inženýrství
 • atd.,

„Life Sciences“3700

 • „Neuroscience“
 • Farmakologe
 • Biologie
 • atd.,

Více jak 18500 titulů ve Scopusu, tituly mohou být ve více oborech najednou

Šířka záběru napříč obory
krit ria v b ru scopus u kombinace kvantitativn ch a kvalitativn ch hodnocen
Kritéria výběru Scopusu: kombinacekvantitativních a kvalitativních hodnocení

Vhodnost

 • Peer-review
 • Anglické abstrakty
 • Pravidelné publikování
ir z b r ne nejbli rovnocenn produkt

Scopus(Celkem: 19981)

Web of Science(Celkem: 11456)

9458

10523

<896

www.jisc-adat.com

Širší záběr než nejbližšírovnocenný produkt

“The Scopus surplus”

ka z b ru nap geografick mi oblastmi

Nejbližší konkurent

Scopus

Širší pokrytí dává přesnější obrázek o výzkumu ve světě

Šířka záběru napříč geografickýmioblastmi

v tisících

l

ir z b r znamen v ce citac

s

Nejbližší konkurent

Scopus

Počet citací nejcitovanějších článků ve WoS a Scopusu

Širší záběr znamená více citací

v tisících

Scopus má v průměru o 10% více citací na článek

>7000 citací pro tyto příklady

jak zvl d te informa n explozi

0

Jak zvládáte informační explozi?

Trendy v informačním věku

 • Méně času na dělání více výzkumu
 • Výzkumníci stráví10,7 hodin týdněv r. 2009hledáním informací, ve srovnání s5,5 hodinv r. 2006
 • 36% online hledání selže při nalézání relevantní informace
 • 89% VŠ studentů používá Google pro hledání literatury, pouze 2 %začínají ze stránek knihovny

Věda se stává více soutěživá, více mezinárodní a více interdisciplinární

 • 84%výzkumníků udává zvýšený tlak vykázat výsledky rychleji než před rokem

A kvalita informací?

„Mnoho mladých lidí neshledává zdroje zakoupené knihovnou intuitivní, a proto preferují místo toho používání Google nebo Yahoo.

Ty nabízejí jednoduchá, až zjednodušená řešení, pro studijní účely.“

– Study of the British Library and JISC

Zdroj: Outsell, Inc “STM End-User Survey Part 1 – Scientists and Engineers” - Volume 3, June 11, 2009College Students’ Perceptions of the Libraries and Information Resources: A Report to the OCLC Membership. Dublin,OH: OCLC, 2006

jak m v zv m el va i kolegov
Jakým výzvám čelí vaši kolegové?

How about a solution that supports all that

Výsledky výzkumu – od vašich kolegů

 • “Jak mohu maximalizovat využití mých zdrojů v knihovně…”
 • “Jak mohu maximalizovat návratnost investic větším zviditelněním zdrojů…“
 • “Jak mohu nejlépe podporovat mojí komunitu, aby byla více efektivní…”
 • “Jak snížit čas potřebný ke shromáždění a analýze informací…”
 • “Jak můžu zajistit mé komunitě snadný přístupk nejrelevantnějším, souhrnným a aktuálním dostupným informacím…
 • … a nechat je soustředit se na jejich výzkum”
our users faced the same challenges
Our users faced the same challenges!
 • “At our “Fachhochschule” we needed to do something about our library resources which were seriously under-utilized.”
 • “SciVerse Scopus’ full-text linking capabilities have greatly expanded full text accessibility for our end users. Several of our largest resources have seen increases in retrieving full-text of more than 500%

Georg Schmidt,Web ServicesLibrarian, GermanUniversity ofApplied Sciences

“Too many student and researchers use Google to do their search outside the library. With SciVerse Scopus we finally could offer a tool with easy access while assuring the trustworthiness and quality of the content.”

– Librarian, Optical Research Institute, Canada

 • Leverage existing library resources
 • Trusted source for research literature
 • Drives information literacy
our users faced the same challenges1
Our users faced the same challenges!
 • “A challenge for us is balancing the goals of meeting client needs with various resources and finding budgetary efficiencies.”
 • “SciVerse Scopus has helped us do that. One of the best things about SciVerse Scopus is that it is an affordable multidisciplinary database which is constantly updated not only in its content, but also with enhanced features.Broad disciplines can be integrated within a search and alerts and RSS feeds let us know when new or updated information is available.”

Alison WhiddonCoordinator, Natural Resources Canada Library – Ottawa

 • Broadest multidisciplinary coverage
 • Consistent and transparent quality
 • Find key information faster
co v m m e sciverse scopus p in st
Co vám může SciVerse Scopus přinést?

Dát vašim studentům a výzkumníkům snadný přístup k potřebnému akademickému obsahu

Nabídnout podporu během výzkumného procesu, pomoci zlepšit kvalitu práce

Optimalizovat využití knihovních zdrojů

Zajistit garanci kvality a úplnost

Vybudovat vědecké znalosti a vést výzkum za použití analytických nástrojů

co v m m e sciverse scopus p in st propojte obory a nic neprop sn te
Co vám může SciVerse Scopus přinést? – Propojte obory a nic nepropásněte!

1

2

3

Agriculture

Life Science

Agriculture

”For teaching purposes itis important to have the Web included as well.SciVerse Scopus has this and this closes the gap forstudent education.”

1

Článek v oboru Agriculture* odkazuje na článekv oboru Life Sciences

2

Druhý článekby byl opomenut za použití pouhézemědělské databáze, tento článek cituje třetí publikaci

3

Třetí článek v oboru Agriculture nebylcitován prvním a může být zásadní pro výzkum

– Professor of Chemistry,Nice University

* Cottrell, T.R. and Doering, T.L., Silence of the strands: RNA interference in eukaryotic pathogens, January 2003

co v m m e sciverse scopus p in st sledov n pr ce autor view and track

n

Co vám může SciVerse Scopus přinést? –Sledování práce autorů – „View and Track“

SciVerse Scopus – informace o autorovi

V mžiku získat obrázek o autorovi

Přímé odkazy na dokumenty Scopusu a na ty, které autora citují

*

*

Filtrování přes citace,spolupracovníky, …

Navigace vpřed a zpět v čase za použití citovaných odkazů

Upozornění na autorovu novou publikaci

krit ria pro hodnocen l nk asopis v zkumn k a instituc
Kritéria pro hodnocení článků,časopisů, výzkumníků a institucí
 • SJR – SCImagoJournal Rank
  • podobné technologii PageRank (Google)
  • princip: „ne všechny citace jsou si rovny“ – citacez prestižnějších časopisů mají větší váhu
 • SNIP – SourceNormalizedImpact per Paper
  • definice: = „klasický“ impakt faktor / relativní citační potenciálv daném oboru
  • počítá se za předešlé 3 roky
  • citace v oboru, kde se cituje méně, má větší váhu a naopak
 • h-index – Hirsch index
  • h-index jednotlivce/institucemá hodnotuh, pokudN článků má aspoň h citací,(N – h) má max. h citací
aktu ln
Aktuálně
 • Evropská rada pro výzkum dala přednost databázi SciVerseScopus společnosti Elsevier (Amsterdam, leden 2011)
  • Sledování programu „Ideas“ 7. rámce po další 4 roky
  • Udělování dalších grantů
 • Zpětná vazba autorů
  • V ČR a SR – v květnu 2011
  • http://www.scopusfeedback.com/
zm te slo itost na jednoduchost
Změňte složitost na jednoduchost

SciVerse Scopus – výsledková strana

Čisté, jasné a intuitivní

 • Zjemnění výsledkůa snadnost použití

“Plug and play”

”Advantages of SciVerse Scopus are speed, speed, speed! I use Sciverse Scopus for identifying proper citations, staying current in rapidly moving fields, and knowing whom to cite for grants..”

– Professor PeterStambrook, University of Cincinnati, U.S.A