slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas - PowerPoint PPT Presentation


 • 296 Views
 • Uploaded on

Chemijos, fizikos, biologijos ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimas mokantis chemijos 8-10 klasėje dr. Almeda Kurienė dr. Živilė Stankevičiūtė VPU Chemijos katedra. Integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas' - kato-sweeney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Chemijos, fizikos, biologijos ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimas mokantis chemijos 8-10 klasėje

dr. Almeda Kurienė

dr. Živilė Stankevičiūtė

VPU Chemijos katedra

integruotas gamtamokslini dalyk mokymas
Integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas
 • Padeda mokiniams suvokti gamtos mokslų reikšmę šiuolaikinės visuomenės gyvenime.
 • Skatina mokinių loginį mąstymą.
 • Ugdo mokinių praktinę gyvenimo orientaciją ir įgūdžius.
chemijos dalyko integravimas su kitais mokomaisiais dalykais 1
Chemijos dalyko integravimas su kitais mokomaisiais dalykais (1)
 • Chemijos dalyko turinys pagrindinėje mokykloje išdėstomas koncentrais.
 • Prie daugelio temų, nagrinėtų žemesnėse klasėse, grįžtama vyresnėse nagrinėjant jas plačiau ir išsamiau.
 • Trys koncentrai (pradinė mokykla, V–VI klasės, VIII–X klasės) skiriasi chemijos dalyko integravimo su kitais mokomaisiais dalykais laipsniu ir gyliu.
chemijos dalyko integravimas su kitais mokomaisiais dalykais 2
Chemijos dalyko integravimas su kitais mokomaisiais dalykais (2)
 • Pradinėje mokykloje pateikiami gamtotyros pradmenys integruoti su socialinių mokslų pradmenimis neišskiriant atskirų mokslų, jungiant temas tokiu būdu, kad jos padėtų mokiniams susikurti vientiso pasaulio vaizdą.
 • V–VI klasių kurse „Gamta ir žmogus“ integruojami gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos ir kt.) pradmenys neišskiriant gamtos mokslo sričių, vengiant tiesioginio dėsnių ir taisyklių formulavimo, pagrindines temas glaudžiai siejant su paprastais kasdieniais pavyzdžiais.
 • VIII–X klasėse dėstomas atskiras chemijos kursas išlaikant glaudžius tarpdalykinius ryšius su kitais, ypač gamtos mokslų, dalykais, chemines temas glaudžiai siejant su kasdieniniu gyvenimu ir aplinka.
modulio tikslas
Modulio tikslas
 • Atskleisti tarpdalykinės integracijos galimybes per chemijos pamokas.
 • Ugdyti chemijos studijų programos studentų didaktinę kompetenciją, kurti problemines mokymosi situacijas gamtamokslinių dalykų: chemijos, fizikos, biologijos ir matematikos turinio pagrindu pagrindinės mokyklos 8-10 klasėse, taikant Inquiry based metodus.
studij metodai
Studijų metodai
 • Praktiniai –pratybos, cheminis eksperimentas.
 • Kūrybiniai – edukacinių probleminių situacijų kūrimas (diskusijos, debatai, minčių žemėlapis, eksperimentai, refleksijos).
 • Probleminių situacijų ciklo rengimas ir realizavimas.
modulio siekiniai
Modulio siekiniai
 • Įgys teorinių ir praktinių žinių iš pedagogikos, šiuolaikinės didaktikos.
 • Susipažins su gamtamokslinių dalykų ir matematikos turiniu pagrindinėje mokykloje.
 • Lavins tarpdalykinių ryšių taikymo chemijos edukacinėje praktikoje gebėjimus.
 • Susipažins su tarptautiniais gamtamoksliniais projektais ir Inquiry based metodų taikymo patirtimi gamtamokslinių dalykų edukacinėje praktikoje.
 • Mokysis chemijos pamokose kurti problemines mokymosi situacijas tarpdalykinių ryšių pagrindu, taikant Inquiry based metodus.
 • Formuosis vientisą, holistinį gamtamokslinį pasaulėvaizdį.
modulio turinys
Modulio turinys

1. Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant chemijos 8 klasėje.

2. Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant chemijos 9 klasėje.

3. Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant chemijos 10 klasėje.

modulio skyrius tarpdalykini ry i taikymas mokant chemijos 8 klas je 1
Modulio skyrius „Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant chemijos 8 klasėje“ (1)
 • Chemijos objektas (fizika).
 • Bendrojo eksperimento metodo schema (fizika, biologija).
 • Medžiaga. Natūralios ir dirbtinės medžiagos (fizika, biologija).
 • Medžiagų agregatinės būsenos (fizika).
 • Masė. Tankis (fizika, matematika).
 • Medžiagų savybių tyrimas. Elektrinis laidumas. Šilumos laidumas. Virimo ir lydymosi temperatūra (fizika).
 • Vienalyčiai ir nevienalyčiai mišiniai. Jų išskirstymo būdai (fizika, biologija).
 • Tirpalai. Tirpumas (fizika, matematika, biologija).
 • Kiekybinė mišinių sudėtis (matematika, fizika).
 • Atomai. Molekulės. Jonai (fizika).
modulio skyrius tarpdalykini ry i taikymas mokant chemijos 8 klas je 2
Modulio skyrius „Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant chemijos 8 klasėje“ (2)
 • Atomo sandara (fizika).
 • Cheminiai elementai (fizika).
 • Izotopai. Radioaktyvumas (fizika).
 • Santykinė atominė masė. Santykinė molekulinė masė (matematika, fizika).
 • Periodinė elementų sistema. Periodinis dėsnis (fizika).
 • Molis. Molinė masė. Avogadro skaičius (fizika, matematika).
 • Fizikiniai ir cheminiai kitimai (fizika).
 • Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. Šilumos kiekis. (fizika, biologija).
 • Atmosfera (fizika).
 • Deguonies ir anglies apytaka gamtoje. Kvėpavimas. Fotosintezė (biologija).
u duotys
Užduotys
 • Išnagrinėkite, kaip medžiagos tankio sąvoka nagrinėjama 7 klasės fizikos vadovėlyje. Numatykite tarpdalykinių ryšių taikymo metodiką tankio sąvokos pagrindu.
 • Išnagrinėkite kaip nagrinėjama atomo sandara fizikos kurse ir nubraižykite „minčių žemėlapį“ atomo sandaros tema.
 • Parenkite biologijos chemijos integruotos pamokos „Fotosintezė“ planą.
modulio skyrius tarpdalykini ry i taikymas mokant chemijos 9 klas je
Modulio skyrius „Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant chemijos 9 klasėje“
 • Cheminiai ryšiai (fizika).
 • Vanduo. Vandens savybės (fizika, biologija).
 • Elektrolitinė disociacija (fizika).
 • Indikatoriai. pH (biologija, matematika).
 • Neutralizacijos reakcija (biologija).
 • Metalai. Metališkasis ryšys (fizika).
 • Metalai žmogaus organizme, augaluose. Metalų gavimas ir aplinkos tarša (biologija).
 • Oksidacijos-redukcijos lygtys (matematika, fizika, biologija).
 • Elektrolizė (fizika).
indikatoriai ph
Indikatoriai. pH
 • pH + pOH = 14
 • pH = -log[H+]
 • H+(aq) + OH-(aq) → H2O(s)
u duotys1
Užduotys
 • Nupieškite „Vandens apytakos ratą“ taikydami chemijos, biologijos ir fizikos kurso žinias apie vandens virsmus.
 • Parenkite projektą „Sunkieji metalai: jų poveikis gamtai“.
 • Parenkite chemijos fizikos integruotos pamokos „Elektrolizė“ planą.
modulio skyrius tarpdalykini ry i taikymas mokant chemijos 10 klas je
Modulio skyrius „Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant chemijos 10 klasėje“
 • Dujos (fizika, matematika).
 • Silicis – puslaidininkis (fizika).
 • Katalizatoriai. Fermentai (fizika, biologija).
 • Kuro degimo šiluma (fizika).
 • Maisto medžiagos – baltymai, riebalai, angliavandeniai, mineralinės medžiagos, vitaminai (biologija).
dujos
Dujos

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/283/

u duotys2
Užduotys
 • Išnagrinėti dujų sąvoką fizikos kurse. Numatykite tarpdalykinių ryšių taikymo metodiką dujų sąvokos pagrindu.
 • Integruojant 9 klasės fizikos skyriaus „Vidinė kūnų energija ir jos kitimas“ žinias parengti įvairių maisto produktų energetinių verčių skaičiavimo metodiką.
 • Išnagrinėkite kaip nagrinėjamos maisto medžiagos biologijos kurse ir nubraižykite „minčių žemėlapį“ maisto medžiagų tema.
www s team vpu lt
www.s-team.vpu.lt

Ačiū už dėmesį